Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENGADILAN DAN PEMARKAHAN PERTANDINGAN PERBARISAN

KEJOHANAN SUKAN SEKOLAH TAHUN 2013


KRITERIA

KONTINGEN

DISIPLIN
(20 MARKAH)

KESERAGAMAN
PAKAIAN
(20 MARKAH)

LINTAS
HORMAT
(20 MARKAH)

HUKUMAN
KETUA
PERBARISAN
(20 MARKAH)

KREATIVITI

JUMLAH

(20 MARKAH)

(100 MARKAH)

KENYALANG
RAJAWALI
HELANG
Diadili oleh :

Disahkan oleh :

Nama :

Nama :

*NOTA:
1. Kriteria dinilai berdasarkan kepada aspek-aspek yang berikut :
a. Disiplin
-Disiplin ahli knotingen sebelum, semasa dan selepas lintas
hormat.
b. Keseragaman Pakaian
-Keseragaman pakaian ahli kontingen dari segi perhiasan
kepala, baju, seluar, kasut serta perhiasan badan yang ada.
c. Lintas hormat
-Lintas hormat samada dari segi tabik lintas hormat (Kawad)
ataupun persembahan sebagai
tanda hormat kepada
tetamu kehormat .Setiap Kontingen diberi peruntukan masa
2 Minit untuk membuat persembahan sekiranya ada.

d. Hukuman ketua perbarisan


-Suara dan hukuman ketua perbarisan heandaklah kuat dan
jelas.
e. Kreativiti
- Kreativiti dari segi sudut perhiasan badan, pakaian, mascot,
sepanduk dan bendera.
2. Kontingen yang mendapat markah tertingi dikira pemenang.
Sekiranya terdapat jumlah markah yang sama, penentuan
pemenang adalah berdasarkan markah tertinggi yang
diperolehi mengikut susunan kriteria.