Anda di halaman 1dari 41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

AkuLihat,AkuDengar,AkuRasa,AkuTulis

Home

About

ContactMe

eyesonmefamilyTravel

TripkeTokyolahkitaBhg.7Hakone
2yearsago byRadinFadli 7Comments

WrittenbyRadinFadli
11/10/2014

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

1/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

Jomsambung.
Hariiniadasatumisi,misiuntukmelihatgunungyangtersembunyi.Gunungmanalagikalau
bukangunungFuji.Kataorang,gunungFujiinibukansemuaorangadarezekinaktengok.
Kalau anda bernasib baik, boleh lah tengok tanpa sebarang kesukaran, kalau tidak, padan
tengokkabussahaja.Harapharapkitajadilahorangyangbernasibbaiktukan.
SemalamsebelumpergiberjumpadenganfamilyUncleHatta,kamidahsiapbelipasuntuk
hari ini di stesen Shinjuku. Waktu bertolak adalah pada pukul 8.30 pagi dan waktu balik
pukul7.20malam.Bolehbacaentriiniuntukmendapatsedikitmaklumattentanglokasidan
hargapasHakone.

Keistimewaanpasini,dekatareaHakone,semuaserbaserbifree(makandenganshopping
tidaklah free, koyak dia orang especially kalau makanan free), hanya perlu tunjuk pass,
semua pengangkutan seperti train, cable car, bus, bot boleh naik dengan percuma. Jadi tak
perlu serabut nak beratur membeli tiket, yang anda perlu hanya perlu beratur untuk
menggunakanpengangkutanyangdisediakan.
AkudahceritayangakuambilRomancecarbukan?kelebihankalaukitaambilRomancecar
iniinsteadofdiaberhentidiOdawara,dimanakitakenatukarnaiktrainHakoneTozanLine
kestesenHakoneYumoto,diadirectteruskeHakoneYumoto.Perjalananyangsepatutnya
mengambilmasa115minit,jadi85minitsahaja.

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

2/41

11/9/2016

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

3/41

11/9/2016

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

4/41

11/9/2016

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

5/41

11/9/2016

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

6/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

Perjalanankamismoothdansteady,yelahtakperlunakbersesaksesaksebabseatdahdi
book. Aku paling suka melihat pemandangan di sekitar luar bandar Tokyo yang bagi aku
sangat cantik. Kawasan perkampungan mereka tersusun rapi , dah macam model kawasan
perumahanpunada.Kalauwaktutengahpeakautumnakurasalagilawa,apatahlagikalau
musim bunga , mesti sepanjang perjalanan di hiasi dengan Cherry Blossom. Takpe,
insyaAllahadarezekiakuakanjejaklagikesiniuntukProjekMemburuSakura.Kalauada
sesiapayangberminatnakrogerrogerok?pastikanandamenghafaldancestepuntukPara
ParaSakura.

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

7/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

*sepertiyangandasemualihat,sayatersalahtempatduduk,sepatutnyakenaduduksebelah
tingkap baru boleh lihat pemandangan. Tapi memandangkan keretapi agak laju,
pemandangan yang saya gambarkan cuma boleh dilihat melalui lensa kurniaanNya sahaja.
Oh,adanampakorangmemancingikansambilberdirididalamsungaihehehe.

SetibanyakamidiHakoneYumoto,teruskamibergegasmenujukeHakoneTozanTrain(40
minitperjalanan)kestesenGora,untuknaikHakoneTozanCableCar(10minitperjalanan)
keSounzanpula.DisepanjangperjalananHakoneTozanTrainsehinggalahkeHakoneCable
Car,terdapatbanyakPOI,PointOfInterestyangkitabolehlawati.Padapermulaan,akupun
takperasaanyangsistemmerekamacamini,jaditerlepaslahbeberapaPOIT_Tsalahsatunya
HakoneOpenAirMuseum.KamihanyaberhentisemasadalamCableCarsahajadiHakone
Gora Park. Pada permulaan risau juga, sebab tak biasa dengan sistem, jadi aku takut juga
nanti dibuatnya terlepas keretapi balik, naya. Jadi aku sarankan bertolak seawal yang
mungkin dan plan di mana POI yang anda hendak berhenti. Dekat sini juga ada Gotembe
OutletyangPaceritakanpadaakusewaktudiapergikeTokyoMayyanglepas.Nakpergi
terjahtengok,macamdahdivertdariperjalananasaljadiakupunterpaksalahlupakanhajat
dihati.
*Dalam Pamplet yang di bekalkan ada menunjukkan panduan perjalanan, tempat bas, bas
mananakambil,waktubas,waktutrain,waktucablecarjaditakperlurisaukalautersesat
jalan,melainkankalaukebolehanandamembacamapFAILhehehe.

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

8/41

11/9/2016

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

9/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

HakoneGoraPark
Secara asasnya ia adalah sebuah taman bunga, jadi kalau nak pusing menikmati bunga
bungaanbolehlahsinggahdekatsini.Adajugakedaikraftangandancenderamata.Oh,di
sepanjang perjalanan menuju ke pintu masuk taman, aku macam excited sebab longkang
longkang kecil dia mengeluarkan asap. Dekat area sini banyak juga kolam air panas untuk
merekayanggemarmemanjakandiri.

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

10/41

11/9/2016

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

11/41

11/9/2016

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

12/41

11/9/2016

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

13/41

11/9/2016

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

14/41

11/9/2016

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

15/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

Selepas berlegarlegar seketika, kami kembali ke stesen Cable Car tadi, (tak lama pun
tunggucablecarsampai,sodontworryaboutit)kepoinseterusnyaiaituSounzan,dimana
kami bertukar pula naik Hakone Ropeway. Sekali lagi aku duduk cuba untuk
menggambarkan keindahan kawasan ini kalau musim sakura atau peak autumn , the view
mustbeamazingandbreathtaking.

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

16/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

Hakone Ropeway ini ada dua bahagian, satu naik dan satu turun. Kita akan bertukar
Ropeway di Owakudani. Semasa aku beratur nak bertukar tu, nampak macam ramai orang
berhentikeluardaristesenRopewayini,akupunbacasambillaluyangtempatiniadajuga
kawasanyangmenarikdanterkenaldenganTelurHitam(BlackEgg).Jadijanganpulaterus
tukar Ropeway, ada sesetengah orang tu aku tengok siap potong barisan nak bertukar
Ropeway,kitajanganbuatmacamtu,rugidankelakuantidakbermoralya.Kitalepakdulu
dekatOwakudaniini.

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

17/41

11/9/2016

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

18/41

11/9/2016

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

19/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

Kawasandekatsinicantikdansejuk.AuntyZsempatmembelibuahberangan,hargajauh
lebihmahaldaripadayangkitabelidiGentingSempah.Tadiakuadasebuttentangblackegg
kan?BlackEggatautelurhitaminisebenartelurrebus,diajadihitamsebabdirebusdalam
geysergunungberapi.Selaindaripadatelur,terdapatjugaicecreamblackegg,tapiakutak
beraninakcuba.Akubelijugatelurhitamtu,taksilap3ringgitsebiji,kenabeli5bijijadi
RM15. Bapak mahal kan? kalau dekat Malaysia boleh dapat 12 biji RM3.50 hahahahaha.
Makanlah telur hitam ini,SEDAP, ada juga di berikan garam sebagai perasa. Terbaik pula
makan telur dengan garam, hmmmmm tapi mungkin sebab aku tengah lapar, jadi tengah
laparsemuabendamakansedap,makananginpunsedap.Tambahanpula,makantelurpanas
dalamcuacayangsejuk,memangselesa.

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

20/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

Bilakitaorderje,pakciknipergiambilyngfreshpunya.Buahberangankeluarmacam
machinegun.TETTETTETETETTETET.*janganpulaberotakkuningye

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

21/41

11/9/2016

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

22/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

Buahberangan,bukankakiberangan.kakiberangantumemberguayangfamoustu
HAHAHA!

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

23/41

11/9/2016

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

24/41

11/9/2016

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

25/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

Inilahtelurhitamitu.Tiadagambarsesimakantelur.Buruk.Adakeorangmukatengahmakantelur
hensemdancantik?HAHAHA

Sempat aku berpusing mencari souvenir, aku belikan untuk Putera Sang Asura
memandangkandiadahkirimFridgeMagnet,bayangkanuntukakusendiripunakutakbeli
hehehe.Disampingfridgemagnet,adamacammacamprodukyangberasaskanblackegg
ini,patunglah,FMla,adakuih,adagulaguladanmacammacamlagi.

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

26/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

Masabujangnibanyakbetultengokbudakcomelmacamni,mintamintaanakakukeluarnanticomel
macaminijuga.*Pandangcermintengokdiri

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

27/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

Dekatsiniakutengokoranglainambilairjirusdekatdia.Airdiasuamsuam.

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

28/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

Kuihlembupendek

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

29/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

Aiskrimhitamyangakutakberaninakcuba.Sangatlaku.

Next, kami menuju ke stesen ropeway semula. Ropeway kali ini turun pula menuju ke
TognedaiKO,tempatkitabakalmenaikikapallanunyangmacamPiratesofTheCaribean.
Sewaktu perjalanan turun, di sini merupakan salah satu titik utama untuk melihat Mt. Fuji,
tapimemangbetulkataorang,nasibakutakbaik,akuhanyanampakabangkabus,kecewa
sikit,tapitakmengapa,mungkindekatpointlainadarezekinaktengok.
SampaisahajadiTogendaiko,kamiberjalandaristesenropewaykejeti,beraturuntuknaik
kapal.Perkarayangpalingpentingkenatahu,kenacepatnaikkapalsupayadapattempatdi
atasdek,barubolehmenikmatipermandangan.Takberapalamakapalpunsampai,akurasa
setiap 3040 minit kot sebuah kapal akan tiba, jadi tak ada lama masa menunggu tu, kalau
timingcun,memangterbaik,akuhanyatunggudalam15minitkapalpunsampai.
Naiklah aku ke kapal yang besar gedabak tu, menyusuri lake Ashi. Pemandangan di
sepanjang lake memang sangat cantik dan lawa. Aku tak tahu kenapa, tapi suhu masa ini
macam sejuk gila, bila angin lalu , muka terus macam nak beku. Dari ramai ramai duduk
berdiri diatas kapal, makin ramai yang surrender masuk ke dalam perut, aku je yang gigih
berdiridiatasdek(auntyZdudukdalamkapal,dalamkapalsahajaadakerusi,atasdekkena
berdiri). Sewaktu menyusuri lake Ashi, ada satu lagi point untuk melihat gunung Fuji, tapi
kecewakalikedua,abangkabus,jadisedihkuasa2terasadisitu.

Tengok?nampakabangkabussahaja

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

30/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

Bakkatakatabibie,jadicushionhitambilatravel.Jadiakuselfiesatukaliwalaupunhatitakberapa
happy.

Selang30minitperjalanan,sampailahkamikeHakoneMachKO,kapalpunberlabuhdan
kami pun beratur untuk keluar. Dekat sini kami pusing pusing dahulu dekat jeti
Motohakoneko dengan harapan titik terakhir nak melihat Mt. Fuji, tak nampak juga. Mt.
Fujikenapalahengkaumalusangatwei,takpuasbetulhatiaku.Akuberhentisebentaruntuk
menikmati nasi goreng kampung (aku ada bawa, awalawal dah masak di hotel sebagai
bekalan)ditepitasikyangindah.

Sayamakannasigorengdekatbangkubawahbelakangtu.Anginsejuk,auntyZmasuk
dalambangunan,sayamakansorangsorangjehahaha.

BasnakbalikkeHakoneYumoto

Dahpuasmengenyangkanperut,kitaorangrondarondadekatareasini.Akupunmasuklah
kesebuahkedaiyangmenjualtrickbox.Trickboxatausecretboxini,diatakadakunci.Jadi
kalau nak buka kotakkotak ini, ia memerlukan beberapa sentuhan baru boleh buka. Ada
kotakmuatsimpancincin,duitdansebagainya.Dariluarkotakkotakininampakmacam
kotak biasa, tapi dekat dalam ada isi. Jadi please dont judge box by its cover KAH KAH
KAH.Tokeydiasedangmembuatdemodihadapansekumpulanmatsalleh,jadiakupunjoin
group dia orang tengok sekali. Kalau nak tengok video puzzle box tu macam mana boleh
ushasini.
Memang sangat sangat mengagumkan okay. Ada satu kotak tu memerlukan 125 gerakan
untuk membukanya. Kedai ini juga ada menjual lukisan yang di perbuat daripada kayu
setebal 1 mm ke 1 cm aku tak berapa pasti, memang kreatif. Ada salah seorang dari mat
salleh ni tanya, dia ada ajar tak ilmu ni dekat sesiapa, kata beliau (ada seorang berbahasa
Inggerisyangmerangkaptranslatortolongjadimediumpengantara),ilmuinituruntemurun
daridatukkepadaayahdia,tapianakdiatakminatnaksambungbelajarbidangini.Soits
likeadyingartwithnosuccessor,sayangnya=(.

Aku sempat membeli sebuah kotak puzzle, (Di baca sempat membeli tapi sebenarnya dah
berapa kali teragakagak nak beli atau tak memandangkan harganya yang GULP) ikutkan
hatinakbelibanyakjenis,tapiitulahhargadiabolehtahanmahaljugaHAHAHA.Benda
http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

31/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

benda lain yang dia turut jual kotak mancis, kotak tisu, tapi semuanya sangat unik. Ada
sebuah bilik yang di sediakan di mana kita boleh cuba try test sendiri bagaimana hendak
membuka kotak kotak puzzle ni. Aunty Z boleh tahan hebatnya, ada dua tiga kotak dia
bolehbuka.Akubolehbukasatusaja,pekerjatusenyumjebilaakuterkialkial,danbilakau
surrender,diapunbuka,sumpahbilatengokcaradiabuka,danbetapamudahdansimpleje,
terasakekuranganselselcerdikdidalamotakdisituHAHAHA.Pekerjatersebutakanbagi
kitakotakkotakyangmudahterlebihdahuludanbagitahukitaberapalangkahdiperlukan
untukmembukakotaktersebut.
Lama juga kami lepak di kedai ini, yelah sangat tengah teruja okey. Hasil pantauan, harga
barangan dalam kedai ini mencecah ratusan dan ribuan ringgit, tapi yelah, product ini
memang boleh dapat di Hakone sahaja. Belakang kedai ini ada sebuah shrine yang kena
bayaruntukmasuk(kalauadapassmacamakubolehdapatdiskaun,tapimalasnakmasuk).
Memandangkan hari sudah semakin gelap kami decide untuk bergerak pulang. Di sini aku
berhadapan dengan masalah sedikit. Bukan main lama kami tunggu bas yang kami patut
naik,taksampaisampai.Bayangkanbastaksampai,tunggudekatstesenbasmenggeletar
kesejukan. Jadi bila ada bas Tozan yang lain lalu, aku tibai je naik, itupun aku dah tanya
dahuludriverdiapergitakkeHakoneYumoto.
KebanyakanbasdiareasiniadaroutediamasingmasingcontohadayangkeOdawara,jadi
ia takkan berhenti dekat Hakone Yumoto, ada juga yang direct ke Hakone Yumoto (Yang
nilah yang tak nampak, sebelum pergi pusing ke kedai tadi, aku dah nampak bas Hakone
Yumotolalu,jadibilatunggubasyangtuyangtakmunculmuncul),soakunaikyangwarna
oren, which malangnya, dia akan stop banyak tempat dan melalui kawasan bandar. Nak
dijadikan cerita traffic jem pula, dah lah jalan dekat sini kecil muat untuk 2 kenderaan
berlainanarah.Tambahseksalagi,akunakbagitahuyangdekatJepunni,bastakkandikira
penuh,kalaukorangtakberhimpitmacamsardin.Rupanyaperkarayangsamajugadengan
subway train diaorang. Di stesen subway, ada pekerja yang tugasnya dia menjadi pusher
untuktolak/mampatkanorangkedalamtrain.
Bayangkan, dah lah tengah berdiri, dalam bas yang macam sardin, di tambahkan dengan
kesesakanlalulintasdanlebih20busstopdiaberhenti,plusmasaituakusangsibetultengok
stesenstesenyangdiastoptakikutroute(diamenghalakebandar,kebukit,kehotel)yang
menujukeHakoneYumoto.KalaubasyangdirectkeHakoneYumotoberwarnapink.Ohye
yangpalingakurisau,TERLEPASRomancecarpukul7.22petang.
Somoralofthestory,NAIKBASYANGBETUL!!!!
Basorenyangakunaikitutaksalah,cumaroutediaberbezaje.Takpepengalamandanboleh
rasakesabaranteruji.BayangkanestimationtimedariMotohakoneKokeHakoneYumoto
hanya40minit.Kamiambilmasa2jam,2jamberdirijadisardinKAHKAHKAH.Sampai
sahajadistesenterusberlarimenujuketrain,padahaltrainpunyabatanghidungpunbelum
http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

32/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

nampak,Alhamdulillah,sampaielokelokpukul7.05minit.Kalauterlepas,memangkena
naik Tozan train pergi Odawara untuk naik Odakyu line lah. Tak tahulah pula keadaan
macammanadidalamtu.85minitkemudiankamitibadiShinjuku.

SampaidiShinjuku,kamisinggahdiShinOkubonakbelinasikebabdansataykebab.Aku
sempatsinggahdiStarbucksbelitumblruntukyangmengirim,kemudianpulangkeKadoya.
Goodnight!!

Sharethis:

Tweet
Likethis:
Loading...

#fadliketokyo #hakone #jepun #nasikebab #romancecar #secretbox

TripkeTokyolahkitaBhg.6
Shibuya,NascoFoodCourtShin
Okubo

SelamatDatang2015

Youmayalsolike
eyesonmeMakan

FriendsTravel

MeatPoint(TTDI)

SakuraTripSeoulNamiIsland

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

33/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

TipsTravel

Travel

SakuraTripSeoulEid|Lotte
MallJamsil

SakuraTripSeoulEid|Hello
Kitty|Ehwa...

Travel

eyesonme

SakuraTripSeoul|
Gwanghwamun
|Samcheongdong

Review:Dongdaemun
NeighborsGuesthouse,Seoul

Abouttheauthor

RadinFadli
Ilovewriting.Ifeelthatbywriting,Icouldpourmyheartcontentsintoapieceofpaperand
shareitwiththeworld.Somemightbeabunchofcraps,somereallymeantsomethingto
me.Gadgetismychoiceofobsession,withoutthem,theworldwon'tbeascoolasitisnow.

Viewallposts

7Comments

JariManis
03/01/2015at7:49PM

dulukamitakmampunkbelitiketromancecartumerasalahnaikturuntrain..timebaliknaktren
gerakcamsiputpastuberhentiberkali2tukararah..kawanpulaknakkertuciltimetummgmuka
berpeluh2menahankencingahaha..kenangan
Viewtimesakurammgohsemsoumustrepeatbutme?JMnkrepeatonAutumn
MountFuji?..puascarixjumparupanyaxderezekilahtubetullahcakaporg..iammgikutnasib
maybeperluterjahlagispringtimecoztimeJMpegidulummgjelaskelihatan
Reply

VeeSandi
http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

34/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

02/01/2015at5:44PM

bergegarjiwatgkgambar2tutelurhitamtudahmcmbuahplumpulak.kludahberderetorg
nakmembeliaiaskrimhitam,mestisedaptu.mungkinxderasahanyirtelurkotcomelnya
rumah2jepunciandiajadisardin.lainkalinaikbasygbetulye.tuygjadimonyokjerkatlast
phototu
Reply

RadinFadli
02/01/2015at8:16PM

Telurhitamitusangatenak,tapimungkinsebablapardansejuksemuapunjadisedap.Sardin
seriussardin,takapa,peluanguntukmenjadikurus.
Reply

AliaAz
31/12/2014at5:13PM

MasyaAllah,bestnya.Pengalamanyangmanis.Sayanibelumtentudapatgisana.Palingjauh
punmelaka.Haha,.
Reply

RadinFadli
01/01/2015at3:13AM

takmengapaAlia,insyaAllahkalauadarezeki,nntibolehsampai=)
Reply

Azra
29/12/2014at8:52PM

sedeynyesampaikesudahtaknampakgunung
Reply

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

35/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

RadinFadli
30/12/2014at8:36PM

tiadarezekisayahmmmm
Reply

LeaveaReply
Enteryourcommenthere...

Iklan

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

36/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

BookHotelMurah

BeenThere(2015)

SouthKoreaSeoulSakuraSpring
April2015

Beenthere(2014)

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

37/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

IndonesiaJakartaNovember2014
JapanTokyoAutumninTokyo
October2014
ThailandPhuketSummerVacationJune
2014
SouthKoreaSeoulSkiTripMarch
2014

Beenthere(2013)

ChinaShanghaiDecember2013
SouthKoreaSeoulNovember2013
(birthday^^)
SouthKoreaSeoulOctober2013
HongKongAugust/September2013
MacauAugust/September2013
IndonesiaMedanJuly2013
SingaporeJune2013
SingaporeUSSMay2013
ThailandBangkokApril2013
VietnamHoChiMinhMarch2013

Malaysia

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

38/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

NegeriSembilanPortDickson
PahangJandaBaik

Thankyousebabvisit

Malaysia

234

Indonesia

14

Korea, republ

United states

Hong kong

Macau

Japan

Philippines

France

Switzerland

Brunei daruss

Categories

SelectCategory

KawanNetwork

Followthis
blog

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

39/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

Google+Friends

KawanFacebook

RadinFadli

Blogyangsayabaca
Atraveller'snote

AliciaBoey

Amanda

BibieKarim

Dalki

DJ

FatinSuhana

Feekirco

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

40/41

11/9/2016

TripkeTokyolahkitaBhg.7HakoneRadinFadli

Feekirco

HanisAmanina

I'maTypo.areyou?

JariManis

Kakiberangan

MatardorNetwork

MuslimBackpackerSeoul

Nadrah

Nazla

NekCik

RebeccaSaw

RenJanggelTrekker

SupermengMalaya

Suraya

YuyuZulaikha

Copyright2014.RadinFadli.

http://radinfadli.com/eyesonme/tokyokitahakone

PrivacyPolicy

41/41