Anda di halaman 1dari 20

MAKTAB RENDAH SAINS MARA KOTA KINABALU

PETI SURAT 50167, PUTATAN 88722 SABAH.

KERJA KURSUS GEOGRAFI

2010

“ Amalan Kitar Semula di Kawasan Tanjung Aru, Kota Kinabalu ”

Nama Pelajar : Nur Fitryanie Sapari


Tingkatan : 3 Mutiara
No. Maktab : 08135
No. K/P : 950311-12-5062
Nama Guru : Encik Mussimar Berto

……………………. ………………....
Tandatangan Pelajar Tandatangan Guru
Senarai Kandungan

Bil. Tajuk Muka Surat

i. Penghargaan

ii. Pendahuluan

iii. Objektif Kajian

iv. Kawasan Kajian

v. Kaedah Kajian

vi. Dapatan Kajian

i. Konsep Kitar Semula

ii. Jenis Bahan dan Amalan Kitar Semula

di Tanjung Aru

iii. Kepentingan Kitar Semula di Tanjung Aru

iv. Masalah/Halangan Kitar Semula di Tanjung Aru

v. Langkah/Cadangan mengatasi masalah dalam

melaksanakan Kitar Semula di Tanjung Aru.

vii. Rumusan

viii. Lampiran

ix. Rujukan
PENGHARGAAN

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin dan


pertolonganNya, Kerja Kursus Geografi saya yang bertajuk “Amalan Kitar Semula di
Kawasan Tg. Aru, Kota Kinabalu” dapat disiapkan. Saya, Nur Fitryanie Binti Sapari,
ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas kerjasama yang telah diberikan oleh semua
pihak.
Setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada Tuan Hj. Ibrahim Bin Othman,
Pengetua Maktab Rendah Sains MARA kerana telah memberikan kebenaran kepada saya
bagi melaksanakan Kerja Kursus Geografi (KKG) 2010.
Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru pembimbing saya
iaitu Encik Mussimar Bin Berto dan Encik Hasrul Bin Jakir kerana tidak jemu memberi
bimbingan dan tunjuk ajar agar saya memperoleh hasil kajian yang cemerlang.
Selain itu, sekalung penghargaan saya berikan kepada kedua ibu bapa saya, Sapari
Bin Zanuri dan Chotmiatun Binti Syamsu yang turut membantu menyiapkan kerja-kerja
ini dan sentiasa memberi dorongan serta sumbangan sepanjang proses menyiapkan kerja
kursus ini. Tanpa dorongan mereka tidak mungkin saya dapat menyiapkan tugasan ini
memandangkan tugasan ini memerlukan motivasi, usaha, buah fikiran yang tinggi serta
modal yang agak banyak.
Tidak lupa juga kepada kakak dan rakan-rakan saya, Nur Fahizah Binti Sapari,
Hazrizal Nazrin Bin Alias dan Diyanah Syahirah Binti Abdul Halim yang sangat setia
dengan kerja-kerja yang diberikan juga semangat setiakawan yang utuh dalam
memberikan buah fikiran dan semangat serta cadangan. Kerjasama kalian amat saya
hargai.
Akhir kata, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada semua
yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam menyiapkan kerja kursus
ini.
PENDAHULUAN

Kerja kursus ini perlu dilakukan kerana ia merupakan salah satu daripada syarat

pensijilan Penilaian Menengah Rendah ( PMR ). Saya dan rakan-rakan saya telah

memilih tajuk “Amalan Kitar Semula di Kawasan Tanjung Aru, Kota Kinabalu”.

Oleh itu, saya telah diarahkan oleh guru untuk membuat kajian ini di kawasan yang

mengamalkan amalan kitar semula.

Kami memilih tempat ini kerana Tanjung Aru merupakan sebuah pekan yang

mempunyai pusat-pusat perniagaan dan petempatan seperti Kg. Tanjung Aru Lama, Kg.

Tanjung Aru Baru, rumah pangsa, Taman Sempelang dan sekolah-sekolah yang

berdekatan. Tanjung Aru juga mempunyai pantai yang indah. Sehubungan dengan itu,

Amalan Kitar Semula mampu mengekalkan keindahan pantainya yang sedia ada.

Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja kursus ini ialah bermula bulan

April sehingga bulan Jun iaitu kira-kira 3 bulan. Setiap pelajar perlu menulis satu laporan

yang lengkap tentang kajian yang telah dijalankan.

Saya berharap agar kajian dan laporan ini akan mendatangkan manfaat dan faedah

khususnya kepada saya dan amnya kepada masyarakat di kawasan kajian.


OBJEKTIF KAJIAN

Secara amnya, objektif kajian Kerja Kursus Geografi ini dilakukan adalah untuk

mempelajari kaedah membuat kajian kerja kursus secara sistematik, mencari dan

mengumpul fakta yang sahih, menganalisis, mentafsir dan merumus fakta secara rasional,

merekodkan fakta mengikut format yang tepat dan yang pasti adalah bertujuan untuk

memupuk nilai-nilai murni serta semangat dan unsur-unsur patriotisme dalam diri setiap

pelajar dan penduduk kawasan Tanjung Aru akan kepentingan kitar semula agar menjadi

seorang insan yang berguna dan mampu menabur bakti kepada agama, bangsa dan

negara.

Sementelah itu, objektif khusus bagi kajian Kerja Kursus Geografi ini adalah

bagi memenuhi syarat-syarat bagi pensijilan Kerja Kursus Penilaian Menengah Rendah

(PMR).Berdasarkan tajuk Kerja Kursus Geografi ini iaitu Amalan Kitar Semula di

Tanjung Aru, kajian ini turut dilaksanakan bagi menyatakan maksud konsep kitar semula

dengan tepat dan jelas di samping menyenaraikan jenis-jenis bahan dan amalan kitar

semula di Tanjung Aru.

Selain itu, kajian ini turut dijalankan bagi mengenal pasti kepentingan amalan

kitar semula di Tanjung Aru sekali gus menghuraikan masalah dan halangan amalan kitar

semula di Tanjung Aru. Akhir sekali, saya juga dapat mencadangkan langkah-langkah

mengatasi masalah dalam melaksanakan amalan kitar semula di Tg. Aru.

Lantaran itu, saya berharap agar semua objektif yang telah saya nyatakan di atas

dapat dicapai sebaik sahaja kajian Kerja Kursus Sejarah ini selesai saya sempurnakan.
KAWASAN KAJIAN

Kajian ini dijalankan di Tanjung Aru, kira-kira 5 km di barat daya dari pusat

bandar Kota Kinabalu. Kawasan kajian terletak di Zon 2 dalam daerah Kota Kinabalu

dan menghala ke Laut China Selatan (lihat peta 2). Jaraknya dari bandaraya adalah

kira-kira 9 km.

Tanjung Aru mudah dikunjungi kerana sistem perhubungan dan pengangkutannya

yang baik. Jika menaiki bas dari pusat bandar Kota Kinabalu, tambangnya ialah 50 sen

manakala RM15 pula dikenakan jika menggunakan khidmat teksi dan mengambil masa

sekitar 5 minit jika jalan tidak sesak.

Tanjung Aru terkenal dengan pantai berpasir yang luas dan memanjang serta

berteluk. Hutan pantainya yang indah memberikan suasana nyaman kepada para

pengunjung. Terdapat juga pelbagai kemudahan tersedia untuk pelancong seperti taman

permainan, gerai makanan, gerai buah-buahan, restoran dan tapak perkelahan. Antara

tempat yang menarik di kawasan ini ialah Taman Prince Philip, Kelab Golf Kinabalu,

Kelab Kapal Layar (Yacht Club), dan Tanjung Aru Resort.


Peta Kajian

Peta 1 – Kedudukan Kota Kinabalu di negeri Sabah


Peta 2 – Kedudukan kawasan kajian, Pekan Tg. Aru di daerah Kota Kinabalu.
Peta Lakar – Kawasan kajian, Pekan Tg. Aru.
KAEDAH KAJIAN

Saya menggunakan pelbagai kaedah untuk menjalankan kajian ini. Antaranya ;-

i. Pemerhatian – Saya telah membuat pemerhatian untuk mengenalpasti amalan

kitar semula serta kesan buruk akibat tidak mengambil berat amalan kitar semula

yang terdapat di kawasan kajian saya.

ii. Temu Bual – Saya mengumpulkan maklumat tentang kawasan Tanjung Aru

secara lisan dengan menemu bual 20 orang responden yang merupakan penduduk

tempatan. Selain itu, saya juga mendapat maklumat tentang amalan kitar semula

oleh responden.

iii. Soal Selidik – Saya telah menyediakan 20 borang soal selidik yang perlu diisi

oleh penduduk kawasan kajian yang akan menjadi responden terhadap kajian

yang akan dilakukan.

iv. Rujukan – Saya membuat rujukan di perpustakaan dan melayari internet untuk

mendapatkan maklumat tambahan mengenai amalan kitar semula


DAPATAN KAJIAN

8.1 Konsep Kitar Semula

Kitar semula bermaksud mengumpulkan dan memproses semula barang-barang terpakai

dan terbuang untuk dijadikan barangan baru yang berguna. Amalan kitar semula barang-

barang terpakai diperkenalkan dalam usaha untuk menjimatkan

penggunaan sumber, memastikan alam sekitar sentiasa bersih,

mengelakkan pencemaran, dan mengurangkan pembaziran. Antara

barang yang boleh dikitar semula termasuklah kertas, plastik, besi,

aluminium dan getah. Barang seperti botol kaca boleh digunakan semula setelah melalui

proses pembersihan.

8.2 Jenis Bahan dan Amalan Kitar Semula

N
S
I
E
JA
R
K T
K
A
C
H
A
B
S
A
N
A
Pada masa yang sama, terdapat juga penduduk Pekan Tanjung Aru yang sudi
bekerjasama dengan pihak sekolah iaitu dengan memberi sumbangan bahan-bahan kitar
semula mereka untuk membantu pendapatan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) bagi
membantu menyelesaikan masalah untuk melaksanakan program-program pelajar di
sekolah.

Sehubungan dengan itu, sebilangan penduduk cuba untuk mengurangkan


penggunaan kertas dan plastik. Terdapat penduduk yang tidak menggunakan plastik atau
polisterin untuk membungkus makanan supaya tidak terbazir begitu saja. Amalan seperti
ini akan dapat menjimatkan penggunaan bahan kitar semula dan menambahkan hasil kitar
semula.

Amalan kitar semula akan dapat menjimatkan penggunaan bahan dan sumber semulajadi
Jumlah Penduduk Melaksanakan Amalan Kitar Semula Di Tanjung Aru

Menjual bahan di pusat kitar semula 7


Mengguna semula bahan 5
Memberi sumbangan kepada sekolah 3
Mengurangkan penggunaan bahan 3
Tidak mengitar semula 2

Jumlah 20

Jadual 1 Statistik amalan mengitar semula penduduk Tg. Aru. (sumber: soal selidik)

8.3 Kepentingan Amalan Kitar Semula

1) Kitar semula untuk memelihara ruang hidup kita

Kini terdapat sebanyak 230 tapak pelupusan sampah di Malaysia. Setiap satunya

berkeluasan antara 20 hingga 150 ekar, bergantung pada lokasi dan jumlah sampah yang

dibuang. Sebaik sahaja sebuah tapak pelupusan sampah dipenuhi sampah, tapak baru

akan dibuka. Lambat laun, tapak-tapak ini akan berkembang dan menular mencerobohi

ruang hidup kita. Akhirnya, kita akan kehilangan ruang hidup yang selesa.

2) Kitar semula untuk persekitaran yang lebih bersih dan sihat

Sampah boleh menjejaskan kesihatan manusia dan kebersihan persekitaran. Jika

dibiarkan, ia boleh menyebabkan bau yang tidak selesa dan menyebabkan penyakit.
Melalui amalan kitar semula, kita dapat mengurangkan sampah yang dibuang dan

seterusnya mengawal penyakit daripada merebak.

3) Kitar semula untuk mengurangkan pencemaran

Longgokan bahan buangan di dalam tong sampah, lori atau tapak pelupusan

sampah merupakan antara punca pencemaran udara dan air. Amalan mengitar semula

dapat mengelakkan pencemaran alam sekitar tersebut daripada terus mengancam kualiti

kehidupan kita.

4) Kitar semula untuk menjimatkan kos, sumber dan tenaga

Satu tin aluminium yang dikitar semula bagaikan menjimatkan penggunaan

tenaga elektrik televisyen selama 3 jam. Jika kertas dapat dikitar semula secara

maksimum anda dapat mengurangkan 4,360 tan sampah sehari yang bersamaan 78,000

batang pokok.

Untuk menghasilkan satu tan kertas, sebanyak 17 pohon terpaksa ditebang.

Mengitar semula kertas akan mengurangkan bilangan pokok yang perlu ditebang. Kita

perlu memelihara hutan kerana ia merupakan paru-paru semulajadi yang memberi kita

oksigen dan udara yang bersih.

Satu botol kaca yang dikitar semula bagaikan menjimatkan penggunaan tenaga

elektrik mentol lampu 100 watt selama 4 jam. Suhu proses lebur untuk mengitar semula

kaca berbanding dengan suhu lebur untuk kaca baru menjimatkan sebanyak 32% tenaga

yang diperlukan untuk pengeluaran kaca.


Dengan amalan kitar semula ini, kita akan dapat menerapkan unsur tanggungjawab dan

sayangkan kepada negara serta alam sekitar, seperti peribahasa negara bersih rakyat sihat.

8.4 Masalah/Halangan Amalan Kitar Semula

Ketika melaksanakan kerja kursus ini, terdapat beberapa masalah yang telah dikenalpasti.

1. Sikap

Terdapat segelintir penduduk yang tidak mengambil peduli amalan kitar semula

ini. Kebanyakan plastik, kertas dan kaca yang boleh dikitar semula dibuang ke tempat

sampah dan kemudiannya dibakar dengan begitu sahaja. Keadaan ini akan menyebabkan

berlakun ya pencemaran udara.

Penduduk mengitar semula

Penduduk tidak mengitar semula

Rajah 4 Hanya 10% penduduk tidak memupuk amalan kitar semula (sumber: temu bual)

2. Kurang Pengetahuan

Hasil daripada kajian saya, kebanyakan penduduk yang membuang bahan yang

boleh dikitar semula ini adalah disebabkan oleh kekurangan pengetahuan tentang

kepentingan amalan kitar semula. Mereka berasa membuang bahan tersebut lebih senang
daripada mengitar semula. Mereka mendapati amalan kitar semula ini hanya membuang

masa dan tidak mendatangkan manfaat.

3. Insentif Terlalu Rendah

Kebanyakan pusat pengumpulan mengambil barangan kitar semula dengan harga

yang rendah. Kertas dibeli dengan harga tidak kurang 20 sen untuk 1 kilogram. Insentif

yang kurang menyebabkan penduduk lebih senang membakar bahan tersebut daripada

menjualnya kerana harga yang rendah dan tidak mendatangkan untung.

4. Kurang Pusat Pengumpulan

Di kawasan kajian hanya terdapat sebuah pusat pengumpulan bahan kitar semula

yang berdekatan. Keadaan ini menyukarkan penduduk untuk mengitar semula barangan,

memandangkan lokasi pusat ini terlalu jauh bagi penduduk yang bukan tinggal di

kawasan yang berdekatan . Tambahan pula, pusat ini hanya menerima bahan kitar semula

yang dihantar oleh penduduk. Mereka tidak menyediakan perkhidmatan mengutip

barangan kitar semula dari rumah penduduk.

5. Kurang Kerjasama

Terdapat juga segelintir penduduk yang tidak memberikan kerjasama apabila

kempen kitar semula ini dijalankan oleh kerajaan. Sikap tidak peduli dan tidak

mengambil berat amalan kitar semula ini menyebabkan usaha kerajaan untuk

menjimatkan tenaga dan bahan kitar semula tidak tercapai atau terlaksana.
Saya berpendapat penduduk kampung perlu insaf dan berubah sikap untuk menjadikan

amalan kitar semula ini berjaya dan disemai dalam gaya hidup mereka.

8.5 Langkah/cadangan untuk mengatasi masalah dalam melaksanakan kitar semula

Bagi memastikan amalan kitar semula ini dijalankan di kawasan kajian, beberapa

langkah atau tindakan dapat dilakukan bagi memastikan amalan tersebut dapat

dilaksanakan dengan baik.

Langkah/cadangan mengatasi masalah dalam melaksanakan kitar semula ;-

1. Kempen

Negara kita menyambut perayaan seperti Hari Perhutanan Sedunia, Hari Bumi,

Hari Alam Sekitar Sedunia dan Minggu Alam Sekitar pada setiap tahun. Objektif

utamanya adalah untuk meningkatkan kesedaran menjaga alam sekitar bagi melahirkan

masyarakat yang lebih prihatin, peka dan bekerjasama memainkan peranan untuk

mengamalkan mengitar semula. Kempen dan program yang dilaksanakan ini dapat

menginsafkan rakyat supaya menyelamatkan alam sekitar daripada mengalami

kemerosotan dan kemusnahan.

2. Pendidikan

Guru-guru di sekolah harus memberi galakan kepada pelajar supaya

melaksanakan amalan kitar semula. Guru perlu menyebarkan kesedaran tentang

kepentingan amalan kitar semula. Guru juga dapat mengadakan pertandingan dan
kempen di sekolah untuk menarik minat pelajar supaya mengamalkan kitar semula dalam

gaya hidup seharian.

3. Menyediakan Kemudahan Pusat Pengumpulan

Pihak berkuasa tempatan perlu menyediakan lebih banyak pusat pengumpulan

bahan kitar semula bagi menarik penduduk untuk mengitar semula. Hal ini amat penting

supaya penduduk lebih peka dengan tidak membuang bahan yang boleh dikitar semula

secara sesuka hati. Ini dapat mengelakkan pembaziran bahan.

Pihak sekolah juga boleh menyediakan tong-tong kitar semula di lokasi-lokasi

yang strategik bagi memudahkan pelajar membuang bahan kitar semula.

4. Kegiatan Gotong Royong

Penduduk boleh juga bergotong royong bersama-sama untuk membersihkan

kawasan kajian, serta mengumpulkan bahan kitar semula. Ketua kampung memainkan

peranan yang penting supaya penduduk bekerjasama mengamalkan amalan kitar semula

ini.

Semua pihak perlulah berganding bahu dan bekerjasama untuk memastikan

amalan kitar semula ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. Setiap peringkat umur

harus mempunyai sikap bertanggungjawab supaya menjaga tanah air kita.


RUMUSAN

Kitar semula ini merupakan satu amalan yang harus dipupuk dan disemai di

kalangan rakyat Malaysia. Sekiranya kita mengamalkan kitar semula, banyak hutan dapat

diselamatkan daripada ditebang. Alam sekitar, flora dan fauna pula dapat terpelihara

daripada sebarang ancaman dan bahaya. Sikap bertanggungjawab dan cintakan tanah air

perlu ada dalam setiap diri rakyat Malaysia supaya seruan kerajaan untuk mengamalkan

amalan kitar semula mendapat sokongan daripada segenap lapisan masyarakat.

Anda mungkin juga menyukai