Anda di halaman 1dari 2

1.6.

4 Ekonomi
- Verplichte leverantie merupakan penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah
ditentukan oleh VOC.
-Preangerstelsel merupakan kewajiban bagi rakyat untuk menanam kopi kerana tingginya
harga kopi di eropah.
-Ekstirpasi merupakan hak untuk memusnahkan tanaman rempah-rempah yang melebihi
keperluan.
- Contingenten merupakan pajakan wajib hasil bumi yang diserahkan kepada VOC.Impaknya
iaitu menjadikan pendapatan rakyat berkurang kerena sebahagian hasil bumi mereka harus
diserahkan kepada VOC.
- Hongi tochten merupakan kegiatan melakukan pelayaran untuk mengawasi perdagangan
VOC daripada perdagangan blackmarket/selain perdagangan dengan VOC. Impaknya,
terhadap rakyat jajahan adalah rakyat tidak mendapat keuntungan selain perdagangan VOC.
- Devide et impera merupakan strategi politik, militer, dan ekonomi yang bertujuan
mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecahkan kelompok besar menjadi
kelompok-kelompok kecil yang menyebabkan lebih mudah untuk ditakluki.
- Recognitie penningen merupakan imbalan kepada raja atas jasa-jasa yang diberikan.
-Kehidupan ekonomi rakyat Indonesia semakin merosot
-Kesejahteraan rakyat semakin menurun
-Munculnya istilah monopoli
-Sawah dan lading terbiar kerana menjadi buruh paksa.
-Hasil pertanian dibeli dengan murah.
-Sistem ekonomi wang mula berkembang.
-Teknologi yang dibawa oleh Belanda
-Pengetahuan masyarakat dalam bidang pertanian
-Rakyat Indonesia mengetahui tanaman yang laku di Eropah.
-Rakyat Indonesia diperkenalkan dengan teknologi dalam pertanian
1.6.5 Sosial
-Kebudayaan barat semakin meluas dan kebudayaan tradisional mula berkurang
-Timbulnya kegelisahan, kekecewaan dan kebencian rakyat terhadap pemerintah kolonial
yang menimbulkan perpecahan.
-Rakyat Indonesia semakin miskin.
-Jumlah rakyat semakin menurun kerana kes kelaparan dan kematian
-Jumlah rakyat diserang penyakit bertambah.
1.6.6 Bidang Pendidikan
-Munculnya golongan berpendidikan.
-Wanita dibolehkan untuk bersekolah (hanya dalam kalangan tertentu sahaja)
-Berlaku perubahan dalam pendidikan mengikut sistem pendidikan dari Barat.
-Pembangunan Infrastruktur sekolah.
-Pertambahan pengetahuan bahasa asing khususnya Bahasa Belanda.