Anda di halaman 1dari 1

Bukittinggi, 22 Februari 2016

Kepada Yth
Ibu Rektor IAIN Bukittinggi
Di
TEMPAT
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama

: Dr.H.Edi Rosman.S.Ag.,M.Hum

NIP

: 197305012000031002

Jabatan
Bukittinggi
Alamat

: Ketua Program Studi Hukum Islam Pascasarjana IAIN


: Jln.Situpo Raya No.20 Z.3 Bukittinggi

Dengan ini mengajukan izin/surat rekomendasi kepada atasan untuk mengurus Paspor ke
Kekantor Imigrasi sehubungan ada rencana Pascasarjana untuk melakukan studi
banding/kunjungan ilmiah ke luar negeri pada tahun 2016 ini.
Demikianlah surat permohonan ini saya sampaikan kepada ibu Rektor, atas segala
pertimbangannya saya ucapkan terima kasih.

Billahisabililhaq fastabiqul khairat


Yang bermohon,

Dr.H.Edi Rosman.S.Ag.,M.Hum

Anda mungkin juga menyukai