Anda di halaman 1dari 2

Pusat Pembelajaran

Bahasa

Seni & Kraf

Pembinaan

Sains &
Teknologi
SA 1.1.2 Menunjukkan
sikap ingin tahu,
sistematik,
bekerjasama dan
bertanggungjawab

BM 1.4.4 Berinteraksi
menggunakan ayat
mudah mengikut
situasi

KE 3.2.2 Memilih
media yang sesuai
dalam penghasilan
karya seni

MA 6.2.4 Menghasilkan
bentuk baharu dari
gabungan bentuk tiga
dimensi

BM 2.6.1 Memilih
bahan bacaan yang
digemari

KE 3.3.4 Membuat
corak dan rekaan
mengikut kreativiti
sendiri

MA 6.3.3 Membuat
binaan menggunakan
pelbagai bahan
mengikut kreativiti dan
menceritakannya

SA 2.2.3 Mengumpul
objek mengikut ciri
yang dikenal pasti

KD 3.2.4 Menghormati
hak milik orang lain

SA 2.2.4 Menyatakan
ciri sepunya untuk
setiap pengelasan
yang telah dibuat

BM 2.6.3 Membaca
perkataan yang
terdapat dalam buku

KE 3.3.5 Menghasilkan
binaan kreatif

BM 2.6.5 Membaca
bahan bacaan secara
berkongsi dengan
rakan

KE 3.3.7 Menghasilkan
karya kreatif
menggunakan bahan
kitar semula

BM 2.6.6 Membaca
bahan bacaan dengan
sendiri

KD 3.2.1 Mengamalkan
etika sosial dalam
perhubungan

BM 3.2.1 Menulis huruf


kecil dengan cara yang
betul

KD 3.2.2 Berkongsi
alat dan bahan dengan
orang lain semasa
melaksanakan aktiviti

BM 3.2.2 Menulis huruf


besar dengan cara

PM 13.1.3

KD 3.1.1 Menunjukkan
kepekaan terhadap
keperluan orang lain
dan bertindak
sewajarnya
PM 5.1.2 Bersopan
dalam pertuturan dan
tingkah laku dengan
orang lain

MA 1.3.1 Menyusun
objek mengikut kriteria
berikut:
i. Kecil ke besar
ii. Pendek ke panjang
dan sebaliknya
MA 1.4.4 Menghasilkan
pola mengikut
kreativiti sendiri
PM 12.1.1
Menunjukkan sikap

Manipulatif
FK 1.1.1 Menunjuk
cara kemahiran
menggunakan
peralatan dan bahan
dalam aktiviti yang
melibatkan motor
halus
FK 1.2.2
Memanipulasi
pelbagai objek
menggunakan jari
yang melibatkan
koordinasi mata dan
tangan
KK 1.1.9 Mengamalkan
kebersihan di : (i) kelas
KK 1.3.5 Menunjuk
cara penggunaan
alatan/bahan yang
berbahaya dengan
betul dan selamat
PM 11.1.3
Mengamalkan sikap
rajin dalam

yang betul
PM 14.1.2
Menunjukkan sikap
bertoleransi dengan
rakan

Menunjukkan sikap
berjimat cermat
menggunakan alatan
dan sumber

bekerjasama dalam
melaksanakan tugasan

melaksanakan tugasan