Anda di halaman 1dari 3

SPSK PK 10-1

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (C) KUEN CHENG 2


CADANGAN LATIHAN PERKEMBANGAN STAF PERINGKAT SEKOLAH TAHUN 2014

BIL

NAMA KURSUS
TAKLIMAT
MENINGKATKAN
KEMAHIRAN ICT

BIDANG
KEMAHIRAN
PROFESIONAL

TAKLIMAT
PENGGUNAAN
CHROMEBOOK

KEMAHIRAN
PROFESIONAL

BENGKEL FROG VLE

KEMAHIRAN
PROFESIONAL

TAKLIMAT SPSK

TAKLIMAT
PENYEBARAN KSSR
DAN PBS

TAKLIMAT KEGUNAAN
BAHASA CINA

TEMPOH

KEMAHIRAN
PROFESIONAL

KEMAHIRAN
PROFESIONAL

KEMAHIRAN
PROFESIONAL

Hak Cipta Terpelihara Pejabat Pelajaran Wilayah Bangsar & Pudu


1 Februari 2013-Keluaran 02 | Pindaan 00

2 JAM

2 JAM

2 JAM

2 JAM

2 JAM

2 JAM

BIL
PESERTA
78

78

78

78

78

78

TARIKH

JANUARI

JANUARI

JANUARI

FEB

FEB

FEB

SASARAN
BERTUJUAN
MENINGKATKAN
KEMAHIRAN
PROFESIONAL
TENTANG ICT
BERTUJUAN
MENINGKATKAN
KEMAHIRAN
PROFESIONAL
TENTANG
CHROMEBOOK
BERTUJUAN
MENINGKATKAN
KEMAHIRAN
PROFESIONAL
TENTANG
BERTUJUAN
MENINGKATKAN
KEMAHIRAN
PROFESIONAL
TENTANG SPLG
BERTUJUAN
MENINGKATKAN
KEMAHIRAN
PROFESIONAL
TENTANG KSSR
BERTUJUAN
MENINGKATKAN
KEMAHIRAN
PROFESIONAL
TENTANG
BAHASA CINA

TEMPAT
BILIK
MESYUARAT
SJK(C) KUEN
CHENG 2

KOS

PUSAT
SUMBER
SJK(C) KUEN
CHENG 2
MAKMAL
KOMPUTER
SJK(C) KUEN
CHENG 2

BILIK
MESYUARAT
SJK(C) KUEN
CHENG 2

BILIK
MESYUARAT
SJK(C) KUEN
CHENG 2

BILIK
MESYUARAT
SJK(C) KUEN
CHENG 2

SPSK PK 10-1

10

TAKLIMAT KEGUNAAN
BAHASA INGGERIS

BENGKEL
PENDIDIKAN JASMANI
DAN KESIHATAN

KEMAHIRAN
PROFESIONAL

2 JAM

78

MAC

KEMAHIRAN
PROFESIONAL

3 JAM

78

MAC

BENGKEL
PENDIDIKAN JASMANI
DAN KESIHATAN KALI
KE- 2

KEMAHIRAN
PROFESIONAL

TAKLIMAT LINUS 2.0

PENGETAHUAN
PROFESIONAL

11

BENGKEL KEGUNAAN
BAHASA MALAYSIA

PENGETAHUAN
PROFESIONAL

12

KURSUS LDP I THINK

PENGETAHUAN
PROFESIONAL

Hak Cipta Terpelihara Pejabat Pelajaran Wilayah Bangsar & Pudu


1 Februari 2013-Keluaran 02 | Pindaan 00

3 JAM

2 JAM

78

50

APRIL

APRIL

3 JAM

78

MEI

2 JAM

78

JUN

BERTUJUAN
MENINGKATKAN
KEMAHIRAN
PROFESIONAL
TENTANG
BAHASA
INGGERIS
BERTUJUAN
MENINGKATKAN
KEMAHIRAN
PROFESIONAL
TENTANG
PENDIDIKAN
JASMANI DAN
KESIHATAN
BERTUJUAN
MENINGKATKAN
KEMAHIRAN
PROFESIONAL
TENTANG
PENDIDIKAN
JASMANI DAN
KESIHATAN
BERTUJUAN
MENINGKATKAN
PENGETUHUAN
TENTANG LINUS
BERTUJUAN
MENINGKATKAN
PENGETUHUAN
TENTANG
BAHASA
MALAYSIA
BERTUJUAN
MENINGKATKAN
KEMAHIRAN

BILIK
MESYUARAT
SJK(C) KUEN
CHENG 2

DEWAN SJK(C)
KUEN CHENG 2

DEWAN SJK(C)
KUEN CHENG 2

BILIK
MESYUARAT
SJK(C) KUEN
CHENG 2

BILIK
MESYUARAT
SJK(C) KUEN
CHENG 2

BILIK
MESYUARAT
SJK(C) KUEN

SPSK PK 10-1

13

14

15

16

BENGKEL LINUS 2.0


MENGENAI RPH

PENGETAHUAN
PROFESIONAL

TAKLIMAT TEKNIK
PENYEMAKAN
PENULISAN BAHASA
CINA

KEMAHIRAN
PROFESIONAL

TAKLIMAT KSSR KALI


KE-3

PENGETAHUAN
PROFESIONAL

PROGRAM SEMINAL
INTERGRITI WARGA
PENDIDIKAN

NILAI DAN AMALAN


PROFESIONAL

.........................................................
(GRIFFEN ANAK ENCHARANG)
SETIAUSAHA LATHIAN DALAM PERKHIDMATAN

Hak Cipta Terpelihara Pejabat Pelajaran Wilayah Bangsar & Pudu


1 Februari 2013-Keluaran 02 | Pindaan 00

2 JAM

2 JAM

2 JAM

3 JAM

78

78

78

78

JULAI

JULAI

OGOS

OKTOBER

TENTANG
PENGGUNAAN
PETA PEMIKIRAN
BERTUJUAN
MENINGKATKAN
KEMAHIRAN
TENTANG LINUS
BERTUJUAN
MENINGKATKAN
KEMAHIRAN
TENTANG
PENYEMAKAN
PENULISAN
BAHASA CINA
BERTUJUAN
MENINGKATKAN
PENGETAHUAN
TENTANG KSSR
BERTUJUAN
MENINGKATKAN
AMALAN
PROFESIONAL
TENTANG
INTERGRITI
WARGA
PENDIDIKAN

CHENG 2
BILIK
MESYUARAT
SJK(C) KUEN
CHENG 2

BILIK
MESYUARAT
SJK(C) KUEN
CHENG 2

BILIK
MESYUARAT
SJK(C) KUEN
CHENG 2

AUDITORIUM
SJK(C) KUEN
CHENG 2

Tarikh: 3 JAN 2014