Anda di halaman 1dari 115

KRLERDE N BOYUTLANDIRMA

Kirilerde n boyutlandrma sehim hesab gerektirmeyecek ekilde yaplacak, bunun


iin TS 500 ve Deprem Ynetmeliinden yararlanlacaktr.
Sehim Kontrol:
Eilme etkisindeki deme ve kiri gibi yap elemanlarnda, ilevi gletirecek,
grn etkileyecek ve bu elemanlara bitiik tayc olmayan dier yap elemanlarnn
atlamasna veya ezilmesine neden olabilecek dzeyde sehimler olumamaldr. Bu
elemanlarn kalc ve hareketli ykler altndaki ani sehimleri ile bzlme ve snme
etkisi ile oluan sehimlerin hesabnda, betonarme elemann atlama durumu gz nnde
tutulmaldr.
Kiri ve zellikle demeler sehime duyarl yap eleman tamyorsa ve bunlarla ilikili
deilse, eleman yksekliinin akla oran (TS 500 - izelge 13.1) aada verilen
snrlarn zerinde kalmak koulu ile sehim hesab yaplmayabilir.
Basit
Mesnet

Kenar
Aklk

Aklk

Konsol

Tek dorultuda alan deme

1/20

1/25

1/30

1/10

ki dorultuda alan deme (ksa kenar akl


ile)

1/25

1/30

1/35

1/15

1/18

1/20

1/8

1/10

1/12

1/15

1/5

Dili deme
Kiri

TS 500 izelge 13.1 Eilme Elemanlarnda Sehim Hesab Gerektirmeyen


(Ykseklik/Aklk) Oranlar
Betonarmenin davrann gz nnde tutan ve yap mekanii ilkelerine uygun daha
gvenilir bir yntem kullanlmyorsa, ani sehimler TS 500 Madde 13.2.2de verilen
yaklak yntemle; zamana bal sehimler de Madde 13.2.3de aklanan yntemle
hesaplanabilir.
Kiri Enkesit Koullar:
Deprem Ynetmeliine gre kolonlarla birlikte ereve oluturan veya perdelere kendi
dzlemleri iinde balanan kirilerin enkesit boyutlarna ilikin koullar aada
verilmitir; (Deprem Ynetmelii - Madde 7.4.1)
a) Kiri gvde genilii en az 250 mm olacaktr. Gvde genilii, kiri ykseklii ile
kiriin birletii kolonun kirie dik geniliinin toplamn gemeyecektir.
b) Kiri ykseklii deme kalnlnn 3 katndan ve 300 mmden daha az, kiri
gvde geniliinin 3,5 katndan daha fazla olmayacaktr.
101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 30

c) Kiri ykseklii, serbest akln nden daha fazla olmamaldr. Aksi durumda
kiri gvdesinin her iki yzne, kiri ykseklii boyunca gvde donats konulacaktr.
d) Kiri genilii ve ykseklii ile ilgili olarak yukarda belirtilen snrlamalar, kolonlara
mafsall olarak balanan betonarme yada ngerilmeli prefabrike kiriler, ba kirili
(boluklu) perdelerin ba kirileri ve ereve kirilerine kolon-kiri dm noktalar
dnda saplanan ikincil kiriler iin geerli deildir.
Kiriler in ngrlen Koullar:
* TS 500deki uyulacak koullar:
h 30 cm

kiri ykseklii en az 30 cm olmaldr.

h 3*t

t: deme kalnl.

bw 20 cm

kiri genilii en az 20 cm olmaldr.

bw

kiri ykseklii ile kolonun kirie dik olan genilii toplam.

* Deprem ynetmeliindeki uyulacak koullar:


bw 25 cm

kiri genilii en az 25 cm olmaldr.

h 30 cm

kiri ykseklii en az 30 cm olmaldr.

h 3*t

h
h

t: deme kalnl.

3,5bw

kiri ykseklii gvde kalnlnn 3,5 katndan fazla olmamaldr.

ln / 4

kiri ykseklii, serbest akln nden daha fazla olmamaldr.

Tm bu artlar salayacak ekilde bir kiri boyutu seersek : 30/60


KR YK ANALZ
EDEER DZGN YAYILI YKLER
ift Ynl Deme in:

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 31

pE p.
1) gen yayl yk

lsn
3

(Ksa Kenar)

2) Trapez yayl yk iin :

l
1

pE p. sn . 1.5

3
2m 2

Burada,

ll
ls

(Uzun Kenar)
Tek Ynl Deme in

pE p.

lsn
2

Deme zellikleri ve Ykleri

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 32

Deme
no:

t
(cm)

ll
(cm)

lln
(cm)

ls
(cm)

lsn
(cm)

DNB01

13

3370

100

90

0,471

0,5

DN01

13

515

480

315

280

1,6
3

0,471

0,5

DN02

16

605

575

515

485

1,1
7

0,55

0,5

DN05

16

515

485

315

285

1,6
3

0,55

0,5

DNN06

16

515

480

510

475

1,0
1

0,6

0,35

DN07

16

360

330

315

280

1,1
4

0,55

0,5

DN08

16

415

385

360

330

1,1
5

0,55

0,5

DN09

16

605

575

360

330

1,6
8

0,55

0,5

DN12

16

360

330

315

285

1,1
4

0,55

0,5

DN14

16

515

480

415

385

1,2
4

0,55

0,5

101214068 MUHTESEM AKSU

g t/
m2

q t/

m2

Sayfa 33

Kirilere Aktarlan Ykler


Kiri No

Elema

Zati Ykler (t/m)

Hareketli Ykler (t/m)

n
KN25
KN27

DN01
DuvarKi
ri

(30/60)

0,471*2,8/3(1,5-1/2*1,632=0,577
0,25*(3,4-0,6)=0,7

0,5*2,8/3(1,5-1/
(2*1,632))=0,612

0,3*0,6*2,5=0,45

Zati
Toplam

g=1,727 t/m

q=0,612 t/m

KN07

DN01

0,471*2,8/3=0,440

0,5*2,8/3=0,467

KN13

DN07

0,55*2,8/3=0,513

0,5*2,8/3=0,467

(30/60)

DuvarKi

0,25*(3,4-0,6)=0,7

ri

0,3*0,6*2,5=0,45

Zati
Toplam
KN02

DN02

g=2,103 t/m
(0,55*4,85/3)*(1,52

KN03

DNB01

KN04

DuvarKi

KN20
KN21
KN22

ri
Zati
Toplam

q=0,934t/m
(0,5*4.85/3)*(1,5-

1/2*1,17 )=1,009

1/2*1,172)=0,917

0,471*0,9=0,424

0,5*0,9=0,45

0,25*(3,4-0,6)=0,7
0,3*0,6*2,5=0,45
g=2,583 t/m

q=1,367 t/m

(30/60)

KN30

DN02*2

(0,55*4,85/3)*2=1,778

KN32

DuvarKi

0,25*(3,4-0,6)=0,7

KN33
KN35

ri

(0,5*4,85/3)*2=1,6

0,3*0,6*2,5=0,45

Zati
Toplam

g=2,928 t/m

q=1,6 t/m

(30/60)

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 34

KN09

DN02

(0,55*4,85/3)*(1,52

KN10

DN09

KN11

DuvarKi

KN15
KN16

ri
Zati

(0,5*4,85/3)*(1,5-

1/2*1,17 )=1,009

1/2*1,172)=0,917

(0,55*3,3/3)*(1,5-1/2*1,682)=0,800

(0,5*3,3/3)*(1,5-

0,25*(3,4-0,6)=0,7

1/2*1,682)=0,624

0,3*0,6*2,5=0,45

Toplam

g=2,959 t/m

q= 1,541t/m

KN17
(30/60)

KN05

DN05

0,55*2,85/3=0,523

0,5*2,85/3=0,475

KN23

DNB01

0,471*0,9=0,424

0,5*0,9=0,45

(30/60)

DuvarKi

0,25*(3,4-0,6)=0,7

ri

0,3*0,6*2,5=0,45

Zati
Toplam
KN12

DN05

KN18
(30/60)

DN12
DuvarKi
ri

g=2,097 t/m

q=0,925 t/m

0,55*2,85/3=0,523

0,5*2,85/3=0,475

0,55*2,85/3=0,523

0,5*2,85/3=0,475

0,25*(3,4-0,6)=0,7
0,3*0,6*2,5=0,45

Zati
Toplam

g=2,196 t/m

q=0,95 t/m

KN36

DN04

0,55*4,85/3=0,889

0.35*4,85/3=0,808

KN38

DN05

(0,55*2,85/3)*(1,5-

(0,35*2,85/3)*(1,5-

(30/60)

DuvarKi
ri
Zati

1/2*1,63 )=0,685

1/2*1,632)

0,25*(3,4-0,6)=0,7

=0,623

0,3*0,6*2,5=0,45

Toplam
KN39

DN05

g=2,724 t/m
(0,55*2,85/3)*(1,5-

q=1,431 t/m
(0,5*2,85/3)*(1,5-

1/2*1,13 )=0,685

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 35

KN41

DNN06

(0,6*4,75/3)*(1,5-1/2*1,012)=0,959

1/2*1,132)=0,623

(30/60)

DuvarKi

0,25*(3,4-0,6)=0,7

(0,35*4,75/3)*(1,5-

ri

0,3*0,6*2,5=0,45

1/2*1,012)=0,56

Zati
Toplam

g=2,794 t/m

q= 1,183 t/m

KN06

DNN06

0,6*4,75/3=0,95

0,35*4,75/3=0,554

KN24

DNB01

0,471*0,9=0,424

0,5*0,9=0,45

(30/60)

DuvarKi

0,25*(3,2-0,6)=0,65

ri

0,3*0,6*2,5=0,45

Zati

KN26
(30/60)

Toplam

g =2,524 t/m

DN07

(0,55*2,8/3)*(1,5-1/2*1,142)=0,573

DuvarKi
ri

0,25*(3,4-0,6)=0,7

q=1,004 t/m
(0,5*2,8/3)*(1,51/2*1,142)=0,520

0,3*0,6*2,5=0,45

Zati

KN28
(30/60)

Toplam

g=0,573 t/m

DN07

(0,55*2,8/3)*(1,5-1/2*1,142)=0,573

DN08

0,55*3,3/3=0,605

Kiri

0,3*0,6*2,5=0,45

q=0,520 t/m
(0,5*2,8/3)*(1,51/2*1,142)=0,521
0,5*3,3/3=0,55

Zati
Toplam

g = 1,628 t/m

101214068 MUHTESEM AKSU

q= 1,071 t/m

Sayfa 36

KN29

DN08

0,55*3,3/3=0,605

0,5*3,3/3=0,55

(30/60

DN09

0,55*3,3/3=0,605

0,5*3,3/3=0,55

0,3*0,6*2,5=0,45
KiriZati
Toplam

g=1,66 t/m

q=1,1 t/m

KN31

DN09

0,55*3,3/3=0,605

0,5*3,3/3=0,55

KN34

DN10

0,55*3,3/3=0,605

0,5*3,3/3=0,55

(30/60

Kiri Zati

0,3*0,6*2,5=0,45

)
Toplam

g=1,66t/m

q=1,1 t/m

KN37

DN11

0,55*3,3/3=0,605

0,5*3,3/3=0,55

(30/60

DN12

(0,55*2,85/3)*(1,5-

(0,5*2,85/3)*(1,5-

Kiri Zati

1/2*1,14 )=0,583

1/2*1,142)=0,53

0,3*0,6*2,5=0,45
Toplam
KN19

DN14

(30/60
)

0,5*3,85/3=0,642

DNB02

0,471*0,9=0,424

0,5*0,9=0,45

Duvar

0,25(3,4-0,6)=0,7

KiriZati

0,3*0,6*2,5=0,45

DN08

(30/60
)

q=1,08 t/m

0,55*3,85/3=0,706

Toplam

KN14

g=1,638 t/m

DN14
Duvar
KiriZati

g=2,28 t/m

q=1,092 t/m

(0,55*3,3/3)*(1,5-

(0,5*3,3/3)*(1,5-

1/2*1,152)=0,679

1/2*1,152)=0,617

0,55*3,85/3=0,706

0,5*3,85/3=0,642

=0,7
0,3*0,6*2,5=0,45

Toplam

g= 2,535 t/m

101214068 MUHTESEM AKSU

q=1,259 t/m

Sayfa 37

KN01
(30/60
)

DNB01

0,471*0,9=0,427

Duvar

=0,7

Kiri

0,3*0,6*2,5=0,45

Zati
Toplam

KN08

DN08

g= 1,577 t/m
(0,55*3,3/3)*(1,52

(30/60

Kiri Zati

1/2*1,15 )=0,679

g= 1,129 t/m

KN40

DN12

(0,55*2,85/3)*(1,5-

(30/60

Kiri Zati

0,5*3,3/3)*(1,51/2*1,152)=0,617

1/2*1,142)=0,583

q=0,617 t/m
(0.5*2,85/3)*(1,51/2*1,142)=0,53

0,3*0,6*2,5=0,45
Toplam

(30/60

q=0,45 t/m

0,3*0,6*2,5=0,45
Toplam

KN42

0,5*0,9=0,45

Duvar Kiri
Zati

g= 1,033 t/m

q=0,53 t/m

0,25*(3,4-0,6)=0,7
0,3*0,6*2,5=0,45

Toplam

g= 1,15 t/m

q=0 t/m

KOLON N BOYUTLARININ TAHKK


Kolonlarn Kirilerden Daha Gl Olma Koulu:
Kolon n boyutlandrlmas; TS 500-2000 ve Deprem Ynetmelii esas alnarak yaplacaktr.
Kolonlara boyutlar verilirken kolonlarn kirilerden daha gl olmas koulu dikkate
alnmaldr. Yani plastik mafsallarn kolonlarda deil kirilerde olmas istenir.
Deprem Ynetmeliinde kolonlar iin min.Ac Ndm / (0,5 fck) olarak belirlenmitir. Bu
forml sadece eksenel basn kuvveti iin geerlidir. Eilme momentinin etkisinin dikkate
alnmas iin bir amprik forml kullanlabilir. Bu forml :
Ac Nd / fcd * (1 + * (e/h)) dir. e/h ; deprem blgesine gre artrlr.
Kolonlarn n boyutlandrlmasnda tm kolonlar 30/60, 45/45, 25/80 veya ara kolonlar ve
kenar kolonlar gruplandrlp olarak seilebilir. Kolonlarn kirilerden daha gl olmas
101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 38

koulunun salanmas ve Deprem Ynetmeliindeki koullarn salanmas iin kolon


boyutlar daha byk seilmitir.
.

Deprem Ynetmeliinde Kolonlarn Kirilerden Daha Gl Olmas Koulu:

Deprem Ynetmelii Madde 3.3.5.1e gre Sadece erevelerden veya perde ve


erevelerin birleiminden oluan tayc sistemlerde, her bir kolon-kiri dm
noktasna birleen kolonlarn tama gc momentlerinin toplam, o dm noktasna
birleen kirilerin tama gc momentleri toplamndan en az % 20 daha byk
olacaktr.
(Mra + Mr) 1.2*(Mri + Mrj)

(Denklem 3.3)

Bu denklemin uygulanmasna ilikin zel durumlar aada belirtilmitir:


a) Dm noktasna birleen kolonlarn her ikisine de N d 0,10*Ac*fck olmas
durumunda denklem 3.3n salanmas zorunlu deildir.
b) Tek katl binalarda ve ok katl binalarn en st katndaki dm noktalarnda
denklem 3.3n salanp salanmadna baklmayacaktr.
Kirilerin sapland perdenin zayf dorultuda kolon gibi almas durumunda,
denklem 3.3n salanp salanmadna baklmayacaktr
N TASARIM N KOLON YK ANALZ (ALAN PAYI YNTEM)
Kolon Boyutlar : (30/60) cm seilmitir.

Kiri Boyutlar : (30/60) cm seilmitir.

beton 2.5t / m3
du var 0.25t / m2
Kolon No

Eleman

SN01

2*DN02

(5,75/2)*(4,80/2)*2*0,55=7,59

(5,75/2)*(4,80/2)*2*0,5=6,9

SN02

DNB01

6,05*0,9*0,471=2,57

6,05*0,9*0,5=2,72

SN13

Duvar

0,25*(3,4-

Kiri

0,6)*(4,50/2+2*5,75/2)=5,6

Zati

0,3*0,6*2,5*(4,50/2+2*5,75/2)=3,6

SN14
(30/60)

Kolon Zati

Zati Ykler (t)

Hareketli Ykler (t)

0,3*0,6*3,4*2,5=1,530

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 39

Toplam

Ng=20,89 t

SN03

DN04

(5,75/2)*(4,80/2)*0,55=3,795

SN15

DN05

2,85/2)*(4,80/2)*0,55=1,881

(30/60)

DNB01

4,6*0,9*0,471=1,950

Duvar

0,25*(3,4-

KiriZati
Kolon Zati

Nq=9,62 t
(5,75/2)*(4,80/2)*0,5=3,45
(2,85/2)*(4,80/2)*0,5=1,71
4,6*0,9*0,5=2,07

0,6)*(5,75+2,85+4,5)/2=4,585
0,3*0,6*2,5*(5,75+4,5+2,85)/2=2,9
48
0,3*0,6*3,4*2,5=1,530

Toplam
SN04

DN05

SN16
(30/60)

Ng=16,689 t

Nq=7,23 t

(4,8/2)*(2,85/2)*0,55=1,881

(4,8/2)*(2,85/2)*0,5=1,71

DNN06

(4,8/2)*(4,75/2)*0,6=3,42

(4,8/2)*(4,75/2)*0,35=2,85

DNB01

4,10*0,9*0,471=1,738

4,10*0,9*0,5=1,845

Duvar

0,25*(3,4-

Kiri

0,6)*(4,8+4,5+2,85)/2=3,99

Zati

0,3*0,6*2,5*(4,8+4,5+2,85)/2=2,94

Kolon Zati

8
0,3*0,6*3,4*2,5=1,530

Toplam

Ng=15,293 t

Nq=6,405 t

SN05

DN01

(5,75/2)*(2,80/2)*0,471=1,896

(5,75/2)*(2,80/2)*0,5=2,013

SN09

DN07

(2,8/2)*(3,3/2)*0,55=1,271

(2,8/2)*(3,3/2)*0,5=1,155

(30/60)

Duvar

0,25*(3,4-

Kiri

0,6)*(4,8/2+3,3/2+2,5/2)=3,71

Zati

0,3*0,6*2,5*(4,8/2+3,3/2+2,5/2)=2,

Kolon Zati

385
0,3*0,6*3,4*2,5=1,530

Toplam

Ng=10,792 t

Nq=3,168 t

SN06

DN02*2

(4,8/2)*(5,75/2)*2*0,55=7,59

(4,8/2)*(5,75/2)*2*0,5=6,9

SN07

DN09*2

(3,3/2)*(5,75/2)*2*0,55=5,218

(3,3/2)*(5,75/2)*2*0,5=4,74

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 40

SN10
SN11

Duvar

0,25*(3,4-0,6)*(4,5/2+5,75*2/2)=5,6

Kiri

0,3*0,6*2,5*(2*4,5/2+5,75*2/2)=4,6

Zati

(30/60)

13

Kolon Zati

0,3*0,6*3,4*2,5=1,530

Toplam

Ng=24,551 t

Nq=11,644 t

SN08

DN4

(4,8/2)*(5,75/2)*0,55=3,795

(4,8/2)*(5,75/2)*0,5=3,45

SN12

DN05

(4,8/2)*(2,85/2)*0,55=1,881

(4,8/2)*(2,85/2)*0,5=1,71

(30/60)

DN11

(5,75/2)*(3,3/2)*0,55=2,609

(5,75/2)*(3,3/2)*0,5=2,372

DN12

(2,8/2)*(3,3/2)*0,55=1,271

(2,8/2)*(3,3/2)*0,5=1,155

Duvar

0,25*(3,4-0,6)*

Kiri Zati
Kolon Zati

(5,75/2+4,5/2+2,85/2)=4,585
0,3*0,6*2,5*(5,75+4,5+2,85+3,3)/2
=3,69
0,3*0,6*3,4*2,5=1,530

Toplam

Ng=19,361 t

Nq=8,687 t

KOLON YK ANALZ
KOLON BOYUTLARININ TAHKK
Kolon hesap ykleri:
kolon no
SN01-SN02
SN13-SN14
SN03-SN15
SN04-SN16
SN05-SN09
SN06-SN07
SN10-SN11
SN08-SN12
kolon no
SN01-SN02
SN13-SN14
SN03-SN15
SN04-SN16
SN05-SN09

Ng(t)
20,89

Nq(t)
9,62

Nd =1,4 Ng+1,6Nq
44,638

Nd=5*Nd
223,19

16,689
15,293
10,792
24,551

5,16
6,405
3,168
11,644

31,6206
31,6582
20,1776
53,0018

158,103
158,291
100,888
265,009

19,361

8,687

41,0046

205,023

Nd

fck

SeilenAc

0,20

Acmin Nd /
(0.50*fck)
2231,9

223,19
158,103
158,291
100,888

0,20
0,20
0,20

1581,03
1582,91
1008,88

1800(uygun)
1800(uygun)
1800(uygun)

101214068 MUHTESEM AKSU

1800(uygun deil)

Sayfa 41

SN06-SN07
SN10-SN11
SN08-SN12

265,009

0,20

2650,09

1800(uygun deil)

205,023

0,20

2050,23

1800(uygun deil)

Kolon boyutlar yetersiz olduu iin bundan sonra 60/60 olarak dikkate
alnacaktr.

AI YNTEM KULLANARAK KEST TESR DYAG. ZM


D-D AKSINDA G YKLEMES

G Yklemesi

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 42

2,928 t/m
A

2,928 t/m

1,66 t/m
B

KN30

KN31

0,84

1,37
1,21

1,21

0.74

1,66t/m

1,67

2,96

0,74

1,37

2,74
5,48

C
2,99

2,99

7,7

1,67

A
7,38

2,74

0,74

H
0,84

6,3

2,96

1,21

6,3

0,74

1,21

1,21

2,928 t/m

1,67

2,96

7,7

1,21

0,74

0,74

6,3
7,38

1,37

1,67

5,48

2,74

0,84

0,74

2,928 t/m

2,74

KN32

5,48

0,74
0,84

2,96

6,3

1,21

1,21

E
1,37

5,48

M KR

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 43

7,38

2,99

7,7

7,7

2,99

V KR
1,37

2,74

0,84

2,74

1,37

1,67

1,67

0,84

1,37

1,67

1,67

0,84

0,84

2,74

2,74

1,37

M KOLON

1,21

0,74

0,74

1,21

1,21

0,74

0,74

1,21

V KOLON

b bw 0,2 l p

KN30 ve KN32 kirii ; ( L hesap akl) Lp=


101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 44

l p 0,6l
(TS500)
l p 0, 6 515 309cm

b 30 0, 2 309 91,8cm

Arlk merkezi
y

700

30* 44* 22 16*91,8*52


37,8cm
30* 44 91,8*16

30* 443
91,8*163
30* 44*(37,8 22) 2
91,8*17 *(8 6, 2) 2 869988, 032 cm 4
12
12

=0,008

m4

b bw 0,2 l p
KN 31 kirii ;
l p 0, 6 360 216cm

b 30 0, 2 216 73, 2cm

Arlk merkezi
101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 45

30* 44* 22 16*73, 2*52


36,10cm
30* 44 73, 2*16

30* 443
73, 2*163
30* 44* (36,10 22) 2
73, 2*16 *(7, 9 8) 2 796465,87 cm 4
12
12

=0,007965

m4

Kolon atalet momentleri:


Hepsinde ayn olduu iin 1 tanesini tek hesaplayacam.

bh3 0, 6 0, 63

0, 0108m 4
12
12

1)Momenti veya dnmesi bilinmeyen noktalar belirlenir.


A , B ( D = -A ve B = -C )
2)ubuk sabitleri bulunur.
KA,E = 2*E*0,0108 / 3,4 = 17788,24tm= KA,F
101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 46

KA,B = 2*E*0,008700 / 3,4 = 9460,19tm= KB,A


KB,G = KB,H =17788,24tm= KA,E
KB,C = 12390tm= KC,B
3)Diyagonel terimler hesaplanr.
DA = 2*(17788,24*2+9460,19)=90073,84tm
DB = 2*(9460,19+12390+2*17788,24)=114853,34tm
4) Ankastrelik momentler bulunur.
MA,B = - MB,A = g*L2 / 12 = 6,471tm
MB,C = - MC,B = g*L2/12 = 1,793tm
5)Yk terimleri hesaplanr.
SA = 6,471tm
SB = -6,471+1,793=-4,678tm
5)Dm noktas denge denklemleri yazlr.
dn*n + kni*i + Sn = 0
90073,34*A + 9460,19*B + 6,471 = 0
114853,34*B + 9460,19*A -4,678 = 0
A = -0,000077
B= 0,000047
6)ubuk u momentleri hesaplanr.
Mni = kni*( 2n + i ) + Mn,i
MA,F = kA,F*( 2A + F ) + MA,F = 17788,24*(-2*0,000077+0)+0=-2,74tm
MF,A = kF,A*( 2F + A ) + MF,A = -1,37tm
MA,B = kA,B*( 2A + B ) + MA,B = 9460,19*(-2*0,000077+0,000047)+6,471=5,46tm
MB,A = kB,A*( 2B + A ) + MB,A = -6,31 tm
MB,G = kB,G*( 2B + G ) + MB,G = 17788,24*(2*0,000047+0)+0=1,67tm
MG,B = kG,B*( 2G

+ B

) + MG,B = 0,84 tm

MB,H = kB,H*( 2B

+ H

) + MB,H = 17788,24*(2*0,000047+0)+0=1,67tm

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 47

MH,B = kH,B*( 2H

+ B

) + MH,B = 0,84 tm

MA,E = kA,E*( 2A

+ E

) + MA,E = -2,74tm

ME,A = kE,A*( 2E

+ A

) + ME,A = -1,37tm

MB,C = kB,C*( 2B

+ C

) + MB,C = 2,96tm

Q1 YKLEMES
ubuk sabitleri bulunur.
KA,E = 2*E*0,0108 / 3,4 = 17788,24tm= KA,F
KA,B = 2*E*0,008700 / 3,4 = 9460,19tm= KB,A
KB,G = KB,H =17788,24tm= KA,E
KB,C = 12390tm= KC,B
Diyagonel terimler hesaplanr.
DA = 2*(17788,24*2+9460,19)=90073,84tm
DB = 2*(9460,19+12390+2*17788,24)=114853,34tm
MA,B = - MB,A = g*L2 / 12 = 3,54 tm
MB,C = - MC,B = g*L2/12 = 1,19 tm
Yk terimleri hesaplanr.
SA = 3,54tm
SB = -3,54+1,19=-2,35tm
Dm noktas denge denklemleri yazlr.
dn*n + kni*i + Sn = 0
90073,34*A + 9460,19*B + 3,54 = 0
114853,34*B + 9460,19*A -2,35 = 0
A = -0,000043
B= 0,000024
ubuk u momentleri hesaplanr.
Mni = kni*( 2n + i ) + Mn,i
MA,F = kA,F*( 2A + F ) + MA,F = -1,53 tm
101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 48

MF,A = kF,A*( 2F + A ) + MF,A = -0,76 tm


MA,B = kA,B*( 2A + B ) + MA,B = 2,91t m
MB,A = kB,A*( 2B + A ) + MB,A = -3,49 tm
MB,G = kB,G*( 2B

+ G

) + MB,G = 0,85 tm

MG,B = kG,B*( 2G

+ B

) + MG,B = 0,43 tm

MB,H = kB,H*( 2B + H ) + MB,H = 0,85 tm


MH,B = kH,B*( 2H + B ) + MH,B = 0,43 tm
MA,E = kA,E*( 2A + E ) + MA,E = -1,53 tm
ME,A = kE,A*( 2E + A ) + ME,A = -0,76 tm
MB,C = kB,C*( 2B + C ) + MB,C = 1,78 tm
Q2 YKLEMES

1,6 t/m
A

KN30

1,6 t/m
B

KN31

101214068 MUHTESEM AKSU

KN32

Sayfa 49

0,59

0,64
0,57

1,28

0,52

1,6 t/m

0,57

3,07

3,47

A
1,28

1,17

1,17
5,81

5,81

0,57

0,57

4,198
0,52

0,52

0,64

0,52

0,57

1,6 t/m

1,28

3,47

3,07

B
4,042

0,57

0,52

0,52

0,64

0,59

1,17

1,17

H
0,59

4,198

A
4,042

0,52

0,52

1,28
0,57

0,57

E
0,64

0,59

3,07

3,07
3,47

3,47
5,81

M KR

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 50

0,64

1,28

1,28

0,64

1,17

0,59

0,59

1,17

1,17

0,59

0,64

1,17

1,28

0,59

1,28

0,64

M KOLON

4,042

4,198

4,198

4,042

V KR

0,57

0,52

0,52

0,57

0,57

0,52

0,52

0,57

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 51

V KOLON

ubuk sabitleri bulunur.


KA,E = 2*E*0,0108 / 3,4 = 17788,24tm= KA,F
KA,B = 2*E*0,008700 / 3,4 = 9460,19tm= KB,A
KB,G = KB,H =17788,24tm= KA,E
KB,C = 12390tm= KC,B
Diyagonel terimler hesaplanr.
DA = 2*(17788,24*2+9460,19)=90073,84tm
DB = 2*(9460,19+12390+2*17788,24)=114853,34tm
MA,B = - MB,A = g*L2 / 12 = 3,47tm
Yk terimleri hesaplanr.
SA = 3,47 tm
SB =-3,47 tm
Dm noktas denge denklemleri yazlr.
dn*n + kni*i + Sn = 0
90073,34*A + 9460,19*B + 3,47 = 0
114853,34*B + 9460,19*A -3,47 = 0

A = -0,000036
B= 0,000033
ubuk u momentleri hesaplanr.
Mni = kni*( 2n + i ) + Mn,i
MA,F = kA,F*( 2A + F ) + MA,F = -1,28 tm
MF,A = kF,A*( 2F + A ) + MF,A = -0,64 tm
MA,B = kA,B*( 2A + B ) + MA,B = 3,07 tm
MB,A = kB,A*( 2B + A ) + MB,A = -3,16 tm
MB,G = kB,G*( 2B + G ) + MB,G = 1,17 tm
MG,B = kG,B*( 2G + B ) + MG,B = 0,59 tm
MB,H = kB,H*( 2B + H ) + MB,H = 1,17 tm
MH,B = kH,B*( 2H + B ) + MH,B = 0,59 tm
MA,E = kA,E*( 2A + E ) + MA,E = -1,28 tm
ME,A = kE,A*( 2E + A ) + ME,A = -0,64 tm
MB,C = kB,C*( 2B + C ) + MB,C = 2,01 tm
101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 52

Q3 YKLEMES
F

1.084 t/m
A

KN30

KN31

H
0,1797

0,0178
0,02

0,02
0,0356
0,0757

0,16

0,1797

1,1 t/m
1,2138

0,02

0,05 0,3558
0,16

0,16

0,0178

0.1797

0,16

0,16
0,3558
1,2138

0,02

1,98

1,98

0,02
0,0356

0,1797

A
0,3558
0,16

0,1779

0,1779

1,2138

0,0757

0,0178

0,05
0,0356
0,02

0,1779

0,16
0,3558

KN32

0,16

0,0356
0,02

0,02

E
0,0178

1,2138

0,0757

0,1797

M KR

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 53

1,98

0,05

0,05

1,98

V KR

0,0178

0,0356

0,0356

0,1779

0,3558

0,0178

0,1779

0,3558

0,3558

0,0178

0,0356

0,0356

0,17790,1779

0,0178

M KOLON

0,02

0,16

0,16

0,02

0,02

0,16

0,16

0,02

V OLON
101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 54

ubuk sabitleri bulunur.


KA,E = 2*E*0,0108 / 3,4 = 17788,24tm= KA,F
KA,B = 2*E*0,008700 / 3,4 = 9460,19tm= KB,A
KB,G = KB,H =17788,24tm= KA,E
KB,C = 12390tm= KC,B
Diyagonel terimler hesaplanr.
DA = 2*(17788,24*2+9460,19)=90073,84tm
DB = 2*(9460,19+12390+2*17788,24)=114853,34tm
MB,C = - MB,C = g*L2 / 12 = 1,188 tm
Yk terimleri hesaplanr.
SC = -1,188 tm
SB =1,188 tm
Dm noktas denge denklemleri yazlr.
dn*n + kni*i + Sn = 0
90073,34*A + 9460,19*B +0= 0
114853,34*B + 9460,19*A +1,188 = 0
A = -0,000001
B= 0,000010
ubuk u momentleri hesaplanr.
Mni = kni*( 2n + i ) + Mn,i
MA,F = kA,F*( 2A + F ) + MA,F = -0,0356 tm
MF,A = kF,A*( 2F + A ) + MF,A = -0,0178 tm
MA,B = kA,B*( 2A + B ) + MA,B = 0,0757 tm
MB,A = kB,A*( 2B + A ) + MB,A = 0,1797 tm
MB,G = kB,G*( 2B + G ) + MB,G = 0,3558 tm
MG,B = kG,B*( 2G + B ) + MG,B = 0,1779 tm
MB,H = kB,H*( 2B + H ) + MB,H = 0,3558 tm
MH,B = kH,B*( 2H + B ) + MH,B = 0,1779 tm
101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 55

MA,E = kA,E*( 2A + E ) + MA,E = -0,0356 tm


ME,A = kE,A*( 2E

+ A

) + ME,A = -0,0178 tm

MB,C = kB,C*( 2B

+ C

) + MB,C = 1,2138 tm

EDEER DEPREM YK YNTEMNE


GRE
D-D AKSINDA YKLERN BELRLEMES
Ao = 0,2 , I = 1,4

( okullar iin )

Z1 iin TA=0,10 sn ; TB=0,30 sn


Bina 1. Doal titreim periyodu ( yaklak olarak )
T1=0,1*4=0,4 sn
TB< T1
S(T)=2.5. (TB/ T1)0.8
S(T)=2.5. (0,30/ 0,40)0.8
S(T)=1,99 sn
Spektral ivme katsays A(T1) = A0 * I * S(T1) = 0,2 * 1,4 * 1,99 =
0,557 sn
R = 7 (sneklik dzeyi yksek deprem yklerinin erevelerle
beraber perdelerle tand binalar )
Hareketli yk katlm katsays n = 0,6 (okul olduu iin )
Bina Arlnn Hesab (D-D aks iin)

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 56

KATLAR

Hi(m)

Zemin Kat

3,4

1.Kat

6,8

2.Kat

10,2

3.Kat

13,6

Deme Arlklar
KATLAR

DN15DN02-

DN09DN10-

g(t/m)

0,55

0,55

q(t/m)

0,5

0,5

Lxn (m)

4,8

3,30
101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 57

Lyn (m)

5,75

5,75

Not: Hareketli yk katlm katsays n=0,6 (okullar iin)


5, 75

Wdeme 4 4,8*
* 0,55 0, 6*0,5
2

5, 75

2 3,3* 2 *(0, 55 0, 6*0,5)

Wdeme 63,05 t
Duvar Arlklar

hnetalt hnetst

* lnet
2
2

Wdu var du var *

5,6
5,45
3,4 0,6 3,4 0,6

4*
4,20 4,25 3,3
* 4 *

2
2
2
2

Wdu var 0, 25 *
Wdu var 23,7t
Kiri arlklar

Wkiri beton * b w * h* l net


5,6
5,45

Wkiri 2,5* 4 *
4*
4,20 4,25 3,3 * 0,3* 0,6
2
2

Wkiri 15, 2 t

Kolon arlklar

H alt H st

* b kolon * hkolon
2
2

Wkolon 4 * beton *

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 58

3, 4 3,4
* 0,6 * 0,6
2
2

Wkolon 4 * 2,5 *
Wkolon 12, 24 t

W Wdeme Wdu var Wkiri Wkolon 63,05 23,7 15,2 12,24 114,19 t
W toplam
=4*114,19=456,76 t
Toplam Edeer Deprem Yknn Belirlenmesi

Vt

W * A(T1 )
0,1* A0 * I * W
Ra (T1 )
A(T1 ) A0 * I * S (T1 ) 0,557

Vt

456,76 * 0,557
36,35t 0,1*0,2*1,4*456,76=12,79 t
7

Fn 0,0075 * 4 *36,35 1,09 t


Her bir Kata Gelen Deprem Yk;

Fi (Vt FN ) *

H i * Wi
N

H *W
i

Vt FN 36,35 1,09 35, 26 t

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 59

Katlar

Hi(m)

Wi(t)

Hi* Wi

Hi* Wi/ Hi* Fi(t)


Wi

Zemin Kat

3,4

114,19

388,246

0,1

3,526

1.Kat

6,8

114,19

776,492

0,2

7,052

2.Kat

10,2

114,19

1164,738

0,3

10,578

3.Kat

13,6

114,19

1552,984

0,4

14,1
3882,46

Fi FN 14,104 1,09 15,194 t

3.Kata gelen deprem yk ;


15,194

340

3. KAT
10,578

340

2. KAT
7,052

340

NORMAL KAT
3,526

340

ZEMN KAT

RJT BODRUM KAT PERDES

MUTO YNTEMNE GRE DEPREM YKNDEN OLUAN


ubuk Eleman
SN01
SN07
KN30
KN31
KN32

b(cm)
60
60
30
30
30

h(cm)
60
60
60
60
60

L(cm)
340
340
515
360
515

cm 4
I(
)
1080000
1080000
869988,032
796465,87
869988,032

cm 3
k=I/L(
3176,5
3176,5
1689,3
2212,4
1689,3

KEST TESR
101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 60

ubuk Eleman

kc

k1

k2

k3

k4

SZ01

3176,5

1689,3

0,532

0,408

SZ07

3176,5

1689,3

2212,4

1,228

0,535

SN01

3176,5

1689,3

1689,3

0,532

0,210

SN07

3176,5

1689,3

2212,4

1689,3

2212,4

1,228

0,380

S101

3176,5

1689,3

1689,3

0,532

0,210

S107

3176,5

1689,3

2212,4

1689,3

2212,4

1,228

0,380

S201

3176,5

1689,3

1689,3

0,532

0,210

S207

3176,5

1689,3

2212,4

1689,3

2212,4

1,228

0,380

ubuk Eleman
SZ01
SZ07
SN01

Di=a*kc
1296,012
1699,428
667,065

Adet
2
2
2

Di
1296,012
1699,428
667,065

Di=2*(D1+D2)
5990,88

101214068 MUHTESEM AKSU

3748,27

Di/Di
0,2163
0,2837
0,1780
Sayfa 61

SN07
S101
S107
S201
S207

1207,07
667,065
1207,07
667,065
1207,07
ubuk Eleman

2
2
2
2
2

1207,07
667,065
1207,07
667,065
1207,07

3748,27
3748,27

Vi =Fi x D i

Fi (t )

SZ01
SZ07
SN01
SN07
S101
S107
S201
S207

0,3220
0,1780
0,3220
0,1780
0,3220

Di

/
7,8625
10,3125
5,8427
10,5693
4,5874
8,2986
2,7045
4,8925

36,35
36,35
32,824
32,824
25,772
25,772
15,194
15,194

ubuk
Eleman

V(t)

yo

Mcst=V*h*(1-yo) tm

Mcalt=V*h*yo tm

SZ01

7,8625

0,70

8,0198

18,7128

SZ07

10,3125

0,6272

13,0713

21,9912

SN01

5,8427

0,50

9,9326

SN07

10,5693

0,50

17,9678

S101

4,5874

0,40

9,3583

S107

8,2986

0,45

15,5184

12,6969

S201

2,7045

0,30

6,4367

2,7586

S207

4,8925

0,4114

9,7911

6,8434

101214068 MUHTESEM AKSU

9,9326
17,9678
6,2389

Sayfa 62

yo:

Standart bkm noktas ykseklii tablodan alnmtr.

ZEM
N KAT
1 nolu dm
2 nolu dm
17,9678
9,9326
Mb1
Mb1
8,0198
Mb1=17,95tm

Mb2

13,0713
Mb1=13,44tm
Mb2=17,60tm

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 63

1. KAT
1 nolu dm
2 nolu dm
12,6969
6,2389
Mb2

Mb1
Mb1
9,9326
Mb1=16,17tm

17,9678
Mb1=13,27tm
Mb2=17,39

2. KAT
1 nolu dm
2 nolu dm
6,8434
2,7586
Mb1
Mb1
9,3583
Mb1=12,12tm

Mb2

15,5184
Mb1=9,68tm
Mb2=12,68tm

3. KAT
1 nolu dm
2 nolu dm
Mb1
Mb1
6,4367
Mb1=6,4367tm

101214068 MUHTESEM AKSU

Mb2

9,7911
Mb1=4,24tm
Mb2=5,55tm

Sayfa 64

Kolonlarn Kesit Tesirleri

M (tm)
6,44

4,24

6,24

9,94

9,79

6,84

9,36

9,33

15,52

12,70

8,02

17,97

18,72

6,44

9,79

17,97

13,07

6,84

15,52

12,70

17,97

22,00

4,24

6,24

17,97

9,94

13,07

22,00

101214068 MUHTESEM AKSU

9,36

9,93

8,02

18,72

Sayfa 65

V (t)

4,89

2,71

8,30

4,59

10,57

5,84

4,89

2,71

8,30

4,59

5,84

10,57

10,67
7,86

7,86

10,67

N (t)

1,01

2,07

6,3

3,82

12,02

18,12

1,01

3,82

7,76

7,76

11,44

11,44

2,07

6,3

12,02

18,12

Kiriler in Kesit Tesirleri

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 66

M (tm)
5,55

4,24

6,44

9,68

12,12

5,55

4,24

6,44

12,68
9,68

12,68

12,12

16,17
13,27

17,39
13,27

17,39

16,17
17,95
17,60
13,44

13,44
17,60

17,95

V (t)

2,07

4,23

5,72

6,10

3,08

7,04

9,66

9,78

2,07

4,23

5,72

6,10

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 67

N (t)
2,71

7,6

12,49

1,88

5,29

8,7

1,25

3,52

5,79

2,02

3,02

4,02

SPERPOZSYON ZELGES

(MOMENT N)

ubuk
(Eleman
No)
S101

SN101

S107
SN07

KEST TESRLER(M) tm
Kesit No
G

Q2

Q3

-E

-1,37

-0,64

-0,0178

9,3583

-9,3583

2,74

1,28

0,0356

-6,2389

6,2389

-2,74

-1,28

-0,0356

9,9326

-9,9326

1,37

0,64

0,0178

-9,9326

9,9326

0,84

0,59

0,1779

15,5184

-15,5184

-1,67

-1,17

-0,3558

-12,6969

12,6969

1,67

1,17

0,3558

17,9678

-17,9678

-0,84

-0,59

-0,1779

-17,9678

17,9678

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 68

KN30

KN31

5,48

3,07

0,0757

16,17

-16,17

10

3,19

1,9825

0,1818

11

-6,3

-3,47

-0,1779

13,27

13,27

12

2,96

5,81

1,2138

17,39

-17,39

13

0,269

5,81

0,5682

14

-2,96

-5,81

-1,2138

-17,39

17,39

ubuk
(Eleman No)
S101

SN101

S107

SN07

KN30

KN31

Kesit No

YK BRLEMLER (M) tm
1,4G+1,6Q

G+Q+E

G+Q-E

0,9G+E

0,9G-E

-3,0688

7,3483

-11,3683

8,1253

-10,5913

1,788

-2,2189

10,2589

-3,7729

8,7049

-5,884

5,9126

-13,9526

7,4666

-12,3986

2,942

-7,9226

11,9426

-8,6996

11,1656

2,12

16,9484

-14,0884

16,2744

-14,7624

-4,21

-15,5369

9,8569

-14,1999

11,1939

4,21

20,8078

-15,1278

19,4708

-16,4648

-2,12

-19,3978

16,5378

-18,7238

17,2118

12,584

24,72

-7,62

21,102

-11,238

10

7,638

5,1725

5,1725

2,871

2,871

11

-14,372

-23,04

3,5

-18,94

7,6

12

13,44

26,16

-8,62

20,054

-14,726

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 69

13

9,6726

0,8372

0,8372

0,2421

0,2421

14

-13,44

-26,16

8,62

20,054

14,726

(KESME N)
ubuk
(Eleman
No)
S101

SN101

S107

SN07

KN30

KN31

KEST TESRLER(M) tm
Kesit No
G

Q2

Q3

-E

-1,21

-0,57

-0,02

4,59

-4,59

-1,21

-0,57

-0,02

4,59

-4,59

-1,21

-0,57

-0,02

5,84

-5,84

-1,21

-0,57

-0,02

5,84

-5,84

0,74

0,52

0,16

8,30

-8,30

0,74

0,52

0,16

8,30

-8,30

0,74

0,52

0,16

10,57

-10,57

0,74

0,52

0,16

10,57

-10,57

7,38

4,042

0,05

5,72

-5,72

10

11

-7,7

-4,198

-0,05

5,72

-5,72

12

2,99

1,98

9,66

-9,66

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 70

13

14

-2,99

1,98

9,66

-9,66

ubuk
(Eleman No)
S101

SN101

S107

SN07

KN30

KN31

YK BRLEMLER (M) tm

Kesit No

1,4G+1,6Q

G+Q+E

G+Q-E

0,9G+E

0,9G-E

-2,606

2,81

-6,37

3,501

-5,679

-2,606

2,81

-6,37

3,501

-5,679

-2,606

4,06

-7,62

4,751

-6,929

-2,606

4,06

-7,62

4,751

-6,929

1,868

9,56

-7,04

8,966

-7,634

1,868

9,56

-7,04

8,966

-7,634

1,868

11,83

-9,31

11,236

-9,904

1,868

11,83

-9,31

11,236

-9,904

16,7992

17,142

5,702

12,362

0,922

10

11

-17,4968

-6,178

-17,618

-1,21

-12,65

12

4,186

12,65

-6,67

12,351

-6,969

13

14

-4,186

6,67

-12,65

6,969

-12,351

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 71

SAP 2000 2D ZM
PERYOT HESABI
KAT

Wi

mi

Ff

df

3
2
1
ZEMNKAT

114,19
114,19
114,19
114,19

11,64
11,64
11,64
11,64

15,194
10,578
7,052
3,526

0,0063
0,000462
0,0052
0,000315
0,0036
0,000151
0,0016
0,000030
Toplam=

0,000958

Periyot= 2

mi* df^2

Ff*df
0,095722
0,055006
0,025387
0,005642

0,181757

mi d 2fi
i=1
N

F fi d fi
i=1

= 0,456 sn

T=0,456 sn

Sap 2000 2D zmnde sisteme girilecek deprem kuvveti hesaplanrken periyot


deeri kat saysnn 0,1 kat alnmt.( T=0,4sn)
Sap 2000 2D zmnde elde edilen deformasyon deerleri ile elde edilen periyot
hesab yaptmzda bulunan sonu. T=0,456 sn
Kabul ettiimiz 0,4 deeri ile hesap edilen periyot deeri birbirine yaklak deerler
kt.
101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 72

Sonu olarak binann birinci doal titreim periyodu katsaysnn 0,1 kat alnabilir.
GREL KAT TELENMES VE KONTROL
i =d id i1

i =

Herhangi bir kolon veya perde iin, ardk iki kat

arasndaki
yer deitirme farkn ifade eden azaltlm greli kat telemesi
i=R .

= Her bir deprem dorultusu iin, binann i'ninci

katndaki kolon
veya perdeler iin etkin greli kat telemesi

( i )max
hi

'

0,02 ( i )max =Her bir deprem dorultusu iin , binann i ninci katndaki

kolon veya perdelerde hesaplanan


kat

etkin greli kat telemelerinin

iindeki en byk deeri

KAT

di

3
2
1
ZEMN

0,0063
0,0052
0,0036
0,0016

i =d id i1
0,0011
0,0016
0,0020
0,0016

i=R . i
0,0077
0,0112
0,0140
0,0112

( i )max / h i
0,0023
0,0033
0,0041
0,0033

101214068 MUHTESEM AKSU

0.02olmal
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN

Sayfa 73

SAP 2000 2D

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 74

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 75

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 76

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 77

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 78

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 79

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 80

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 81

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 82

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 83

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 84

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 85

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 86

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 87

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 88

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 89

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 90

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 91

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 92

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 93

SAP 2000 3D ZM N TOPLAM BNA AIRLII HESABI

KAT

Hi(m Wi(t)

Hi* Wi

Hi* Wi/Hi*

Fi(t)

D-D - Fi(t)

Wi

3,4

727,62

2473,91

0,100000646

22,4

3,526

6,8

727,62

4947,68

0,199995634

7
44,9

7,052

10,2

727,62

7421,72

0,300001536

4
67,4

10,578

13,6

727,62

9895,63

0,4000002182

0
96,8

15,194

2
Toplam=

2910,48

24738,94

K=binann top. Alan/D-D aks top.alan=6,372


EX YNNDEK MAX GREL KAT TELENMES VE KONTROL
KAT

di

3
2
1
ZEMN

0,0026
0,0019
0,0012
0,0005

i =d id i1
0,0007
0,0007
0,0007
0,0005

i=R . i
0,0049
0,0049
0,0049
0,0035

( i )max /h i
0,001441
0,001441
0,001441
0,001441

0.02olmal
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN

EY YNNDEK MAX GREL KAT TELENMES VE KONTROL


KAT

di

3
2
1
ZEMN

0,0015
0,0011
0,0007
0,0004

i =d id i1
0,0004
0,0004
0,0003
0,0004

i=R . i
0,0028
0,0028
0,0021
0,0028

( i )max /h i
0,000824
0,000824
0,000824
0,000824

0.02olmal
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN

BURULMA DZENSZL KONTROL

( i )ort =

( i) max + ( i )min
2

( i )ort =Ortalama greli kat telemesi

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 94

( i )max =Maksimum greli kat telemesi


( i )min =Minimum greli kat telemesi
bi =

( i )max
bi =Burulma dzensizlii katsays
( i )ort

bi >1.2ise burulma dzensizlii vardr ve sistem daha rijit yaplmaldr .


bi <1.2ise burulma dzensizlii yoktur .
EX YNNDEK BURULMA DZENSZL KONTROL

KAT

( i )max

( i )min

3
2
1
Z

0,0825
0,0605
0,0376
0,0169

0,0825
0,0605
0,0376
0,0169

( i )ort =

( i) max + ( i )min

bi =

0,0825
0,0605
0,0376
0,0169

( i )max
( i )ort

1
1
1
1

bi <1.20
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN

EY YNNDEK BURULMA DZENSZL KONTROL

KAT

( i )max

( i )min

3
2
1
Z

0,2155
0,1591
0,1001
0,0461

0,1844
0,1342
0,0822
0,0358

( i )ort =

( i) max + ( i )min
2

0,19995
0,14665
0,09115
0,04095

101214068 MUHTESEM AKSU

bi =
1,08
1,09
1,1
1,13

( i )max
( i )ort

bi <1.20
UYGUN
UYGUN
UYGUN
UYGUN

Sayfa 95

SAP 2000 3D

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 96

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 97

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 98

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 99

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 100

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 101

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 102

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 103

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 104

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 105

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 106

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 107

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 108

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 109

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 110

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 111

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 112

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 113

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 114

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 115

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 116

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 117

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 118

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 119

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 120

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 121

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 122

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 123

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 124

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 125

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 126

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 127

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 128

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 129

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 130

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 131

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 132

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 133

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 134

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 135

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 136

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 137

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 138

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 139

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 140

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 141

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 142

101214068 MUHTESEM AKSU

Sayfa 143