Anda di halaman 1dari 1

MATEMATIKA DASAR

1. Nilai x yang menyebabkan pernyataan jika x2 + x = 6 maka x2 + 3x <9


bernilai salah adalah
A. -3
B. -2
C. 1
D. 2
E. 6
2.

2 x1untuk 0< x<1


x +1, untuk x yang lain
Maka f(2) f(-4) + f 1
( ) f (3)
2
f ( x )=

A. 52
B. 55
C. 85
D. 105
E. 210
3. Garis sejajar 3x y + 1 = 0, 2x y 3 = 0 dan x ay 7 = 0 berpotongan
pada satu titik, maka ia harus diberi nilai
A. -2
B. -1
C. 1
D. 2
E. 210
4.