Anda di halaman 1dari 10

JPN Kelantan: Modul G-Cakna Ekon Asas 2016

PERATURAN PEMARKAHAN: SET 1 Kertas 2

Soalan
1a (i)

Butiran
1. Modal
F1- Tanah
H1- Anugerah alam semulajadi / Tuhan / Penawaran Terhad /
terbahagi kepada sumber yang dapat diperbahrui /sumber
yang tidak dapat diperbahrui / menerima sewa sebagai
ganjaran.
F2-Buruh
H2- Tenaga Fizikal / mental / terdiri daripada buruh mahir /
buruh tidak mahir / menerima upah sebagai ganjaran

Markah
1m
1m
1m

1m
1m

1b

F3- Usahawan
H3- Individu yang menggabungkan sumber ekonomi / faktor
pengeluaran untuk menghasilkan output/ sanggup
menangung risiko/ menerima untung sebagai ganjaran.
3 x 2m

1m
1m

(6m)
1c

H1- Kekurangan faktor pengeluaran/ sumber ekonomi


H2- Membuat Pilihan/Output
H3- Memilih telefon bimbit/
H4-memaksimumkan
untung/minimumkan kos
H5- Kos lepas ialah komputer
H6- Output kedua terbaik yang terpaksa dilepaskan

1m
1m
1m
1m
1m
1m
(Mak 5M)

Ciri
Pemilihan
sumber

S.E Kapitalis
H1a- Bebas dimiliki oleh
pihak
swasta/individu/pengguna
dan pengeluar

S.E Perancangan
Pusat
H1b- Milik penuh
kerajaan

1+1

1+1
1d
Pilihan

H2a- Individu/Swasta
bebas membuat pilihan

H2a-Kerajaan
menentukan
pilihan barang

1+1
1+1

Penentuan
Harga

H3a -Ditentukan oleh


mekanisma harga/
pasaran/ DD dan SS

H3b-Harga
ditentukan oleh
kerajaan

Persaingan

H4a-Pengeluar bebas
bersaing

H4b-Tiada
persaingan antara
pengeluar

1e i
1 e ii

2(a)

2b.

Motif

H5- Motif pengguna


memaksimumkan
kepuasan/motif firma
memaksumkan
keuntungan.

H5bMemaksimumkan
kebajikan.

H1 Jarak dekat dengan tempat kediaman


H2 kos pengangkutan murah.
H3 jimat masa
H4 Kos hidup rendah
H5 Masa bersama keluarga lebih lama
H6 Minat Pekerjaan sebagai juruaudit
H7 gemar sejak kecil
H8 Memberi kepuasan maksimun
H9 Pengaruh / Latar belakang keluarga
H10 Mengikut jejak langkah bapa yang bekerjaya sebagai
juruaudit

Nota : beri markah berasingan untuk huraian lanjut/contoh


2c
Baju ( Gambar 1)

2d i

1+1
1+1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
(Mak 4)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
(Mak 3)
1

H1 Digunakan untuk meneruskan kehidupan


H2 Tidak dipegaruhi oleh pendapatan
H3 Diperlukan oleh semua orang
H4 Harus dipenuhi terlebih dahulu/ ada unsur kemestian
H5 Sama / terhad untuk semua orang
H6 Tiada bagi pengganti hampir
H7 Harga di kawal oleh kerajaan

1
1
1
1
1

Rumus Jumlah Pendapatan Potongan Wajib

1
1
1

2d ii

Jumlah Pendapatan
Gaji/Pendapatan
Elaun
Faedah
Untung

RM
3000
200
100
350

RM

3650
Tolak potongan wajib
Zakat
Kwsp
Cukai Pendapatan

100
330
150

2e

580
3070

Pendapatan Boleh Guna


H1
H2
H3
H4
H5
H6

(Mak 3M)

Mengelakkan pembaziran / berjimat cermat


Selaras pembelanjaan dengan pendapatan
Elak berhutang
Memberi keutamaan keapada barang yang penting
Elak inflasi / Kenaikan harga secara berterusan
Mendahulukan barang/pemberlanjaan penting

H1 Unit Ekonomi
H2 Individu @ Sekumpulan individu yang tinggal bersama
H3 Membuat keputusan ekonomi bersama
H4- Menerima pendapatan@upah@sewa@faedah@untung@
dividen@bayaran pindahan
H5- Membeli barang / perkhidmatan
H6- Membekalkan faktor pengeluaran @ buruh @ tanah
@modal@usahawan
H7- Memaksimunkan kepuasan

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
(Mak 5M)

1
1
1
1
1

Harga (RM)
3

1
1
1
1
(Mak 3)

2
1
D
0

Kuantiti(Unit)
10

20

40

Nota 1 :
3

1
1
1
1
1
1

Paksi Harga / RM 7
Paksi Kuantiti / Unit
(Markah paksi diberi jika ada titik origin)
2 titik korordinat yang betul/ Label DD

(Mak 3)

1+1
H1 Hukum DD menyatakan terdapat hubungan negatif/
songsang di antara harga dan kuantiti
H2 Hukum DD mencerun kebwah / daru kiri ke kanan
H3 Apabila harga turun/ Kuantiti diminta meningkat dan
sebaliknya.
H4 Apabila harga naik daripada RM 1 ke RM 2, kuantiti diminta
berkurang daripada 40 unit kepada 20 unit.
H5 Apabila harga turun daripada RM 2 ke RM 1, Kuantiti diminta
bertambah daripada 20 unit kepada 40 unit

Perubahan dalam kuantiti


diminta
H1a Di sebabkan faktor harga
barang itu sendiri

H2a Belaku pergerakan diatas


keluk permintaan yang sama

Perubahan permintaan
H1b Disebabkan oleh faktor
lain selain faktor harga harang
itu sendiri/harga/citarasa/
musim/pendapatan
H2b Berlaku peralihan keluk
DD ke Kanan dan Ke kiri

1+1
(4M)

No
3
a (i)
(ii) (a)

(b)

c (i)
(ii)

Huraian
X = RM27
H1 Kos sut turun
H2 Kos purata turun
H3 Kos sut minima pada keluaran ke-2
H1 Kos sut naik
H2 Kos purata turun
H3 Kos purata minima pada keluaran ke-3
F1 Tidak Setuju (kerana terdapat lain-lain faktor):H1 Jangkaan harga masa depan naik
H2 Harga barang pengganti turun
H3 Teknologi moden
H4 Cuaca elok
H5 Matlamat pengeluar untuk memaksimakan output
H6 Harga faktor pengeluaran turun
H7 Dasar Kerajaan yang memberi subsidi
ATAU
F2 Setuju
H8 Selaras dengan hukum permintaan
H9 Harga naik, kuantiti ditawar naik
H10 Lakar keluk penawaran
Ed = 40%
20% = 2
F1 Wajar kerana
- H1 Anjal
- H2 Pekali keanjalan lebih dari satu
- H3 % perubahan harga kecil dari % perubahan kuantiti
- H4 Keluk lebih landai
ATAU
F2 Tidak wajar
H1 keadaan di mana penjual dan pembeli bertemu
H2 secara langsung @ secara tidak langsung
H3 untuk menentukan harga
H4 kuantiti sesuatu barang atau faktor
pengeluaran yang diurusniagakan
H5 contoh pasaran
Rujuk Lampiran
Paksi harga 1M
Label keluk DD Qistina 1M
Label keluk DD Balqis 1M
Label keluk DD pasaran 1M

Paksi kuantiti 1M
Titik kordinat qistina betul 1M
Titik kordinat balqis betul 1M
Titik kordinat pasaran betul 1M
5

Markah
1
1
1
1
3m
1
1
1
3m
1
1
1
1
1
1
1
1
ATAU
1
Max: 4m
1
1
1
1
1
1
1
ATAU
1
Max:3m
1
1
1
1
Max:2m

7m

4.
a (i)
(ii)

Qd 10 unit
Qs 20 unit
H1 berlaku lebihan permintaan
H2 sebanyak 10 unit
H3 harga akan naik

(iii)

H1 berlaku keseimbangan pasaran


H2 DD = SS @ sebanyak 15 unit
H3 harga tetap

F1- Duit syiling


H1a Wang tanda/nilai muka lebih tinggi dari nilai logam
H1b Wang sah terhad
H1c diperbuat daripada logam
H1d dikeluarkn oleh BNM/kerajaan
H1e cth : 5 sen, 10 sen
F2 deposit semasa
H2a pembayaran dengan cek
H2b disediakan oleh bank perdagangan sahaja
H2c bukan wang sah/individu boleh tolak bayaran dengan cek
H2d boleh ditukar dalam bentuk tunai
H2e Lebih selamat/lebih mudah/lebih tepat

Setuju
- menyimpan dalam satu tempoh tertentu
- dibayar faedah lebih tinggi
- simpanan boleh dikeluarkan setelah matang bersama faedah
- simpanan boleh dikeluarkan seblm matang tanpa faedah atau sedikit faedah
ATAU
Tidak setuju
akaun semasa
- membolehkan penggunaan cek
- kemudahan overdraf
- tidak dibayar faedah / faedah dalam jumlah kecil akaun tabungan
- membolehkan simpanan kecil-kecilan
- dibayar faedah (w/pun sedikit)
ATAU
Tidak setuju
Akaun tabungan
- dibayar faedah
- pengeluaran wang bila-bila masa
- diberi kad ATM
- boleh guna khidmat debit langsung atau lain-lain arahan pembayaran

d
Perintah Sedia Ada

Debit Langsung
6

1
1
1
1
1
Max:2m
1
1
1
Max:2m
1
1
1
1
1
1
Max:3m
1
1
1
1
1
1
Max:3m
1
1
1
1
1
Max:4m
1
1
1
1
1
1
1
ATAU
1
1
1
1
1
1
Max:4m

e (i)
(ii)

Bayaran tetap
Bayaran bil-bil untuk amaun berbeza
Contoh : sewa, premium insurans
Contoh: Bil telefon, Bil elektrik
Disediakan oleh Bank Perdagangan
Pemegang Akaun semasa
Pemegang akaun tabungan
Tarikh ditetapkan
Catatan : Sama 1 + beza 2 = 5M. Max : 4M
@ Sama 2 + beza 1 = 4M
H1 Inflasi
H2 Mengetatkan syarat sewa beli
H2-kos pinjaman meningkat
H3-jumlah pinjaman berkurang
H5-DD jatuh/Kuasa beli jatuh
H6-SS wang dalam ekonomi jatuh

2
2
1
1
1
1
Max:4m
1m
1
1
1
1
1
Max:4m

5(a)

H1H2H3H4H5-

Meningkatkan pelaburan dalam dan luar negara


Menggembleng dan menggerakkan dana @ memberi pinjaman
kepada kerajaan untuk pembangunan awam
Menyedia peluang pekerjaan@membiayai projek pembangunan
Mengurangkan pinjaman luar negara@ melabur dalam sekuriti
kerajaan
Menstabilkan ekonomi@menjual sekuiriti kerajaan semasa infasi

1
1
1
1
1
[5 m]

(b)(i)

Duti eksport + Duti Import + Duti eksais


=RM1156 + RM 3513 + RM 5031
= RM 9700 juta

1
1
1
[mak 2 m]

(b)(ii)

Cukai Langsung
H1a
Beban cukai tidak boleh di
agih kepada orang lain
H2a
Dikenakan keatas
pendapatan individu dan firma
H3a
Dikenakan setahun sekali

Cukai tak Langsung


H1b
Beban cukai boleh di agih
kepada orang lain
H2b
Dikenakan keatas barang
dan perkhidmatan
H3b
Dikenakan setiap kali
urusniaga

1+1
1+ 1

1+1

[Mak 4m]
(c)(i)

H1
H2

1
1

Bajet defisit@kurangan
Perbelanjaan > Hasil
7

H3

RM - 39, 519 juta

1
[ 3m]

(c)(ii)

H1

Berhutang@ meminjam

[1 m]

(c)(iii)

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7

Menampung kekurangan hasil kerajaan


Membiayai pembangunan ekonomi
Mengagihkan pendapatan melalui projek tetentu
Membiayai kelewatan kutipan hasil cukai
Memberi bantuan dan kebajikan kepada rakyat
Hasil cukup untuk perbelanjaaan mengurus sahaja
Kutipan hasil dalam bulan tertentu sahaja

(d)

H1
H2
H3
H4
H5

Tidak menghadapi risiko kenaikan kadar pertukaran asing


Beban hutang tidak bertambah
Wang negara tidak akan mengalir keluar
Syarat pinjaman lebih mudah dan fleksibel
Kadar faedah lebih rendah

1
1
1
1
1
1
1
[Mak 5m]

1
1
1
1
1
1
[5m]
1

6(a)

H1
H2
H3
H4
H5
H6

Minat@becita-cita menjadi jutawan


Ingin meningkatkan pendapatan@untung
Bebas membuat keputusan
Pengaruh @dorongan@motivasi keluarga
Jarak yang dekat
Masa kerja fleksibel

1
1
1
1
1
1
[Mak 4m]

(b)

H1
H2
H3
H4
H5
H6

Sanggup menanggung risiko


Berani dalam membuat keputusan
Bijak mencari peluang
Tidak mudah berputus asa
Sanggup menghadapi cabaran
Kreatif @ Inovatif

1
1
1
1
1
1
[Mak 3m]

(c)

(d)

F1
H1
F2
H2
F3
H3
F4
H4
F5
H5

Harga barang itu sendiri


Harga barang yang lebih murah
Harga Barang lain
Harga barang lain yang mahal
Citarasa
Pengaruh iklan@promosi
Tingkat pendapatan
Tingkat pendapatan meningkat
Dasar kerajaaan
Kempen penggunaan barang tempatan

H1
H2
H3
H4
H5

Kekurangan faktor pengeluaran


Membuat pilihan output
Pilihan minimum kos@maksima keuntungan
Kos lepas@nyatakan
Keluaran kedua terbaik terpaksa dilepaskan

H1
H2
H3
H4

Pilihan terhad
Utiliti menurun
Harga meningkat
Kuasa beli jatuh

H1
H2
H3

Keluaran jatuh
Keuntungan menurun
Tiada pelaburan baru

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[Mak 6m]
1
1
1
1
1
[Mak 5m]

(e)(i)

(e)(ii)

1
1
1
1
[Mak 2m]
1
1
1
[Mak 2m]

(e)(ii)

H1
H2

Hasil cukai berkurangan


Pengangguran meningkat

1
1

[Mak 2m]

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT

10