Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tajuk

: Kuasa Dua, Punca Kuasa Dua, Kuasa Tiga, dan Punca Kuasa Tiga

Topik

: 2.1 Kuasa Dua

Masa

: 8.30 pagi 9.30 pagi

Objektif Pembelajaran : Memahami dan menggunakan konsep kuasa dua suatu nombor.
Kriteria Kejayaan

: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar akan dapat :


(i) Menyatakan suatu nombor yang didarab dengan nombor yang
sama sebagai kuasa dua nombor tersebut dan begitu juga
sebaliknya.
(ii) Menentukan kuasa dua suatu nombor tanpa menggunakan
kalkulator.
(iii) Menentukan kuasa dua suatu nombor menggunakan
kalkulator.
Pengetahuan sedia ada : a) Mengetahui apa itu nombor bulat, perpuluhan, pecahan dan
nombor integer
b) Mengetahui pendaraban integer.
Kerangka Aktiviti :
PERKARA
SET INDUKSI
(5 minit)

Rangka Pengajaran
1) Murid diminta mencari luas bagi segiempat sama seperti
yang ada di dalam slaid.
2) Guru merangsang pemikiran murid dengan melontarkan
soalan seperti yang berikut, Apakah perkaitan antara luas
segiempat sama dengan kuasa dua nombor?.
3) Murid berbincang secara berpasangan dan berkongsi
dapatan mereka dengan murid yang lain.

= 22

= 32

= 3.52

Catatan
*Slaid 3 - 4
*Murid perlu
dapat
menyatakan
bahawa luas
segiempat
sama adalah
kuasa
dua
panjang
sisinya.
*Komunikasi
proses
Matematik
(Komunikasi
dan
membuat
kajian)

PERTENGAHAN
i)Kuasa dua
(15 minit)

1)Murid diminta melihat slaid yang dipaparkan. Guru


menarik perhatian murid pada jenis nombor(nombor
bulat,nombor perpuluhan dan nombor pecahan)

*Slaid 5 - 9
*Kemahiran
Proses
Matematik
(Komunikasi)
*Slaid 11

2) Guru menerangkan beberapa contoh soalan.


3)Guru mengingatkan kembali kepada murid
mengenai hasil darab dua nombor negatif
menghasilkan nombor positif
4)Guru
meminta
murid
berbincang
secara
berpasangan untuk mencari jawapan bagi slaid 11.
(Mencari nilai bagi nombor kuasa dua tanpa
menggunakan kalkulator)

*Slaid 13
16
*Kemahiran
Proses
Matematik
(Komunikasi)

(ii) Kuasa dua

sempurna
(15 minit)

1) Guru menerangkan maksud kuasa dua sempurna


pada slaid
2)Guru memberikan arahan kepada murid untuk
menjalankan aktiviti hands-on secara berpasangan.
Murid dibekalkan setiap pasangan dengan
segiempat sama berukuran 1 unit untuk aktiviti ini.
Lontarkan beberapa soalan untuk membantu murid
menguasai konsep kuasa dua sempurna, Adakah 4,
9, 16 dan 10 nombor kuasa dua sempurna? Guru
menerangkan kenapa ya atau tidak.

*Slaid 18
20
*Kemahiran
Proses
Matematik
(Komunikasi)

2) Murid

diminta

(iii)Aktiviti
Pengukuhan
(10 minit)

(iv) Penilaian
(10 minit)

melengkapkan jadual bagi kuasa dua sempurna


(slaid 18), menyatakan nombor kuasa dua sempurna
yang ganjil terletak di antara 50 hingga 100 (slaid
19) dan menentukan samada nombor diberi adalah
kuasa dua sempurna atau bukan (slaid 20).
1) Murid diminta berfikir dan berbincang secara
berpasangan cara untuk menyelesaikan masalah
berkaitan dengan kuasa dua. (Aktiviti Koperatif 1)

1) Murid diberi penilaian dan dikehendaki menjawab


secara individu.
2) Lembaran kerja dikutip sebelum kelas tamat.

*Slaid 22
*Kemahiran
Proses
Matematik
(Membuat
perkaitan,
selesaikan
masalah)

PENUTUP
(5 minit)

Murid diminta menerangkan apa yang dipelajari pada sesi


P&P kali ini.

*Kemahiran
Proses
Matematik
(Membuat
perkaitan,
komunikasi)