Anda di halaman 1dari 5

PELAN STRATEGIK PERSATUAN SAINS 2013-2017

ANALISIS SWOT PERSATUAN SAINS

KEKUATAN (S)

KELEMAHAN (W)

S1 - 100% Guru terlatih


S2 Guru yang mempunyai komitmen yang tinggi dalam
pengurusan aktiviti kelab Sains
S3 mempunyai bahan yang mencukupi untuk
menjalankan aktiviti Kelab
S4 Mempunyai bilik sains untuk menjalankan aktiviti

W1 Kurang pengetahuan dan pengalaman tentang


pertandingan yang dijalankan.
W2 Kekangan masa untuk menjalankan latihan dan
aktiviti.

PELUANG (O)

CABARAN/ANCAMAN (c)

O1- Keperluan guru sains mencukupi.


O2- Pihak pentadbir yang memberi kerjasama serta
sokongan.
O3-Peruntukan panitia Sains boleh digunakan untuk aktiviti
Kelab
O4 Peluang menyertai pertandingan oleh JPWPKL

C1 - Terdapat ibu bapa yang tidak memberi sokongan dan


perhatian terhadap kehadiran murid ke aktiviti
kokurikulum

HUBUNGAN MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN & INISIATIF


Anjakan : Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa
Aspirasi : Menjadikan sekolah cemerlang dari segi kurikulum dan kokurikulum.
Visi
: Sekolah akan menjadi sebuah sekolah cemerlang di Zon Sentul
Matlamat Strategik / KRA
Objektif
1. Memenangi
pertandingan
EUREKA,
Saintis Muda
dan Bercerita
Sains
sekurangkurangnya
tempat ketiga

KPI

Memenangi sekurang-kurangnya satu pertandingan di Karnival Sains di peringkat


Negeri
Sasaran Prestasi
Tanggung
Inisiatif/
jawab
Strategi
TOV
2013
2014
2015
2016
2017

Tempat
dalam
Tidak
semua
Bertanding
pertandingan

Tempat
ke -10

Tempat
Ke -8

Tempat
Ke -6

Tempat
ke - 4

Tempat
ke - 3

Strategi 1:
Menjalankan
aktiviti
pendedahan
dan latihan
serta
persediaan
awal untuk
pertandingan
EUREKA,
Saintis Muda
dan Bercerita
Sains

Semua
guru
penasihat
Kelab
Sains

SK BATU MUDA, PPR BATU MUDA, 51200 KUALA LUMPUR


PELAN TAKTIKAL PERSATUAN SAINS 2017
NAMA STRATEGI:

BIL

Menjalankan aktiviti pendedahan dan latihan serta persediaan awal untuk pertandingan
EUREKA, Saintis Muda dan Bercerita Sains

T/JAWAB
Pertandingan

EUREKA,
Saintis Muda

Guru
Penasihat

TEMPOH/TARI
KH
Januari - Ogos

KOS / SUMBER

OUT-PUT

KPI

PCG Panitia

Murid

Tempat

RM200

berminat

keempat

untuk

dan Bercerita

mempelajari

Sains

sains

PELAN
KONTINGENSI
Memilih murid
untuk menyertai
pertandingan
Membuat
latihan dan
persediaan
sebelum
pertandingan

SK BATU MUDA, PPR BATU MUDA, 51200 KUALA LUMPUR


PELAN OPERASI PERSATUAN SAINS 2017
NAMA PROGRAM: PERTANDINGAN EUREKA , SAINTIS MUDA DAN BERCERITA SAINS
OBJEKTIF JANGKA PENDEK: Murid mendapat tempat ke-4 dalam semua pertandingan
ANGGARAN KOS KERJA: RM200
BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

PELAN
KONTINGENSI/

2
3

Mesyuarat JK Program

Ketua Guru Penasihat

1 hari

CATATAN
Menggunakan

-perancangan program

peruntukan panitia

- Pesanan barang

Sains

-Pemilihan cerita Sains


Pemilihan peserta
Makluman kepada murid

Ketua Guru Penasihat


Ketua Guru Penasihat

1 hari
Mei

4
5

Makluman kepada ibu bapa


Latihan dan persediaan untuk

Ketua Guru Penasihat


Encik Syahmil

1 hari
Februari -

pertandingan
Pertandingan EUREKA dan

Encik Hariz
Semua peserta

Ogos
September

Saintis Muda
Laporan dan dokumentasi

Guru pengiring
Encik Hariz

September

Pengumuman /
taklimat
Surat makluman

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU MUDA, PPR BATU MUDA 51200 KUALA LUMPUR
CARTA GANTT PELAN TINDAKAN PERSATUAN SAINS 2017

BIL

AKTIVITI

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

Pendaftaran ahli dan Mesyuarat

2
3
4
5
6

Agung Persatuan Sains


Kembara Sains
Saintis Muda
EUREKA
Bercerita Sains
Tayangan Video National

7
8
9

Geographic
Aktiviti Roket Air
Karnival Kelab dan Persatuan
Menyediakan Laporan perjumpaan
dan menandatangan buku

10

kehadiran kokurikulum
Menyediakan pelan taktikal, pelan
operasi, pelan tindakan dan carta
Gantt 2018
DISEDIAKAN OLEH:

DISEMAK OLEH:

DISAHKAN OLEH:

PN. AZNIDA NASRUDDIN


KETUA GURU PENASIHAT
PERSATUAN SAINS