Anda di halaman 1dari 4

FORMULA MEMBINA ULASAN

Bahagian B
[15 markah]
[Masa dicadangkan: 25 minit]
Gambar di bawah menunjukkan gambar seseorang yang suka
berbasikal. Tulis ulasan tentang aktiviti/punca/kebaikan berbasikal
tersebut dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu
hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

FORMULA PUNCA
Punca utama rakyat Malaysia tidak suka berbasikal
ialah _________________________. Hal ini berlaku
demikian kerana mereka beranggapan bahawa
_______________________________________. Oleh
sebab
itu,
mereka
______________________________.
Selain
itu,masyarakat kita juga ___________________
____________________________. Mereka berbuat
begitu
kerana__________________________________.
Kesannya, ____________________________________
________________________________________. Saya
berharap agar rakyat Malaysia ___________________
___________________________________________.
Malaysia Boleh!

FORMULA KESAN (kebaikan)


Kebaikan berbasikal ialah kita dapat ___________
_____________________________________. Hal ini
dikatakan demikian kerana kita ___________________
_____________________________________. Dengan
berbuat
demikian,
______________________________
______________________________. Selain itu, kita
juga dapat __________________________________
dengan aktiviti___________________. Hal ini ada
kebenarannya kerana ___________________________
_______________________________________. Saya
yakin bahawa seseorang yang berbasikal dapat ______
__________________________________________.
Oleh sebab itu, kempen berbasikal haruslah dijalankan
dari tahun ke tahun agar ________________________
__________________________________________.

FORMULA LANGKAH
Aktiviti ____________ dapat dipopularkan dengan
adanya kempen _______________________________.
Hal ini dikatakan demikian kerana ________________
________________________________________. Oleh
sebab itu, kita haruslah _________________________
____________________________________ agar ____
______________. Di samping itu, kita haruslah
______
___________________________________.
Dengan
cara ini, kita dapat _____________________________
__________________________. Kesannya, _________
____________________________________________
_.
Seterusnya,
kita
perlulah
________________________
____________________________________ Hal ini
memang
benar
kerana___________________________
_____________________________________.
Oleh
hal
yang
demikian,
________________________________
_________________________ agar _______________
___________________.