Anda di halaman 1dari 7

A.

Pengenalan/LatarBelakang

Alatan inovasi untuk kumpulan kami dinamakan sebagai Push up and Plank Variation tool.
Kami memilih nama tersebut disebabkan alatan ini boleh digunakan dengan pelbagai
senaman ataupun latihan. Push up and Plank Variation tool merupakan alatan senaman hasil
daripada inovasi alatan senaman yang sedia ada kepada yang lebih baik .Terdapat beberapa
penambahan jenis variasi latihan yang terhasil daripada alatan tersebut yang boleh
digunapakai untuk latihan kekuatan otot. Melalui jenis variasi latihan yang terhasil terdapat
lebih banyak penggunaan otot yang terlibat. Antara otot yang difokuskan menerusi aktiviti
alat yang dicipta ini lebih memfokuskan kepada otot bahagian upper body iaitu pada
bahagian tricep, biceps dan abdominal.

B.

Idea/MasalahUtama/Objektif

Berikut merupakan objektif bagi alatan yang telah kami inovasikan daripada alatan yang
sedia ada:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Menggantikan alat latihan yang sedia ada.


Memudahkan seseorang individu untuk melakukan senaman di pelbagai tempat.
Menggalakkan seseorang individu untuk melakukan senaman.
Menjimatkan masa seseorang individu.
Meningkatkan kecergasan tubuh badan individu.
Memberi alatan ganti yang boleh dibuat sendiri dengan kos yang rendah berbanding
alatan sedia ada yang ada dipasaran.

C.

Maklumat/SpesifikasiAlatan

Potongan paip pvc

D.

Fungsi/KebolehGunaanAlatan

Latihan senaman yang dapat dilakukan melalui alat ini adalah:


Normal push up

Pseudo Planche Push Ups

One arm push up

Side plank with reach

Plank with hip drop

Straight plank

Mountain climber

Spider plank

E.

Kebaikan/Faedah Alatan Berbanding Alatan Yang Lain Atau Sedia Ada

Antara kebaikan Push up and Plank Variation tool ini ialah ianya mudah dibawa kemanamana sahaja kerana mempunyai saiz yang kecil. Peralatan ini mudah dilerai serta mudah
untuk dipasang semula dan ringan. Peralatan ini 100% menggunakan bahan-bahan
daripada paip pvc jadi ketahanannya telahpun diuji dan didapati amat kukuh. Di samping
itu, alatan ini juga dapat membantu pesakit melakukan fisioterapi. Dalam pada itu
terdapat pelbagai jenis senaman yang boleh dilakukan dalam satu masa menggunakan
alatan ini. Keselamatan juga terjamin. Alatan ini juga boleh digunakan sebagai alatan
latihan menganttikan alatan yang sedia ada di sekolah. Hal ini kerana alatan ni mudah
dibuat dan memakan kos perbelanjaan yang rendah berbanding alatan sedia ada yang
terdapat di pasaran. Melihat kepada kebolehleraian alatan ini, ia mudah dilerai menjadi
kompenen-kompenen yang kecil ianya mudah untuk dibawa dan disimpan disamping
ianya ringan berbanding alatan yang sedia ada.
Terdapat alatan sedia ada yang digunakan dalam latihan push up dan juga plank seperti
push up bar/push up handle, dumble, whiz push up pro roller push up dan banyak lagi.
Alatan yang kami inovasikan adalah berdasarkan alatan yang sedia ada di pasaran dan
kami telah menambah baik dari aspek latihan yang boleh dilakukan dengan menggunakan
alat yang telah diinovasikan berdasarkan pada alatan sedia ada. Fokus inovasi yang kami
utamakan adalah dari aspek kos barangan pembuatan alatan, mudah untuk dibawa
(ringan), ketahanan alatan yang dibina dan kebolehgunaan berserta keberkesanan
menggunakan alatan inovasi yang dibuat berdasarkan kepelbagaian latihan yang boleh
dilaksanakan menggunakan alatan inovasi yang dibuat.
5

Contoh alatan sedia ada di pasaran :


1. Roller push up
2. Whiz push up pro
3. Push up bar

F.

Kos Alatan

Berikutmerupakankosalatan yang telah kami gunakan:

G.

Potongan paip pvc berukuran 1inci x 8 unit = RM 6


T-joint pvc 4 unit = RM 4
Elbow pvc 12 unit= RM 8
TOTAL =RM18
Sasaran Alatan Kepada Siapa

Alat ini disasarkan untuk individu yang tidak aktif bersenam serta tidak mempunyai masa
untuk pergi ke gym melakukan aktiviti workout. Jadi menerusi penciptaan alatan ini
sedikit sebanyak dapat membantu individu untuk melakukan aktiviti senaman dimana
mana tempat samada dibilik, taman rekreasi dan juga dimana-mana sahaja tempat yang
bersesuaian oleh kerana ianya mudah dibawa kemana mana sahaja kerana ianya ringan.
Sasaran utama bagi alatan yang telah diinovasikan ini ialah kepada pihak sekolah. Hal ini
kerana alatan ini memakan kos yang rendah berbanding alatan yang sedia ada di pasaran
dan ianya dapat membantu pihak sekolah menyediakan alatan latihan kepada pelajar
dengan kos yang murah berbanding membeli alatan sedia ada di pasaran yang mungkin
memerlukan kos dua kali ganda daripada alatan yang telah kami inovasikan.

H.

Penutup

Antara kebaikan penciptaan alatan yang dihasilkan ini ialah ianya mudah dibawa kemanamana kerana mempunyai saiz yang kecil serta mudah dilerai serta disambung semula.
Selain itu, peralatan ini 100% dicipta menggunakan bahan-bahan daripada paip pvc jadi
ketahanannya telahpun diuji dan ianya ternyata amat kukuh serta kos untuk
6

menghasilkannya tidaklah begitu mahal. Di sampingitu, alatan ini juga dapa tmembantu
pesakit melakukan fisioterapi. Dalam pada itu terdapat pelbagai jenis senaman yang
bolehd ilakukan dalam satu masa menggunakan alatan ini. Keselamatan jugaterjamin
kerana ianya telah pun diuji.

I.

DokumentasiAlatan

Push up and plank variation tool

a) Imejalatan yang dilerai

b) Imejalatan yang siapdipasang