Anda di halaman 1dari 1

Fungsi teori

Teori berfungsi untuk menyediakan peranan kaunselor proses kaunseling untuk


membantu klien terutama sekali dalam melihat tingkah laku.
Dengan teoti, kaunselor dapat membuat persiapan dan menyatakan pemahaman
tingkah laku dengan lebih bermakna,
Dengan teori dapat mengurangkan beberapa hipotesis tentang tingkah laku untuk
diuji dibuktikan dan seterusnya untuk dianalisis cara rawatan yang berguna.
Untuk memahami pelbagai aspek dan konsep semula jadi manusia dan meramalkan
perubahan tingkah laku.