Anda di halaman 1dari 2

JADUAL PENYEMAKAN BUKU LATIHAN/BUKU AKTIVITI/BUKU NOTA/BUKU

TAMBAHAN
KALI PERTAMA TAHUN 2015

MATAPELAJARAN
1

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

MATEMATIK

SAINS/DST

PENDIDIKAN ISLAM

PENDIDIKAN MORAL

PSV/DSV

12

PK

13

KEMAHIRAN HIDUP

14

PSK

15

KT

16

BKD

17

SEJARAH

18

RBT

19

TMK

DARI

HINGGA

GURU BESAR
Mencerap buku
latihan mata
pelajaran terpilih
Tahun 6
PENOLONG
KANAN
Mencerap bukubuku latihan
semua ketua
panitia.
KETUA PANITIA
Mencerap buku
latihan semua
mata pelajaran
guru-guru dalam
panitia.

PROSEDUR :
1. Guru mata pelajaran memungut 5 buku latihan pelajar bagi setiap jenis buku.
(contoh : BM Buku Tatabahasa 5 buah, Buku Karangan 5 buah buku dan
sebagainya)
2. Isi borang penyemakan buku
3. Copkan dengan nama pegawai yang akan menyemak buku tersebut.
4. Hantarkan buku tersebut kepada pegawai yang akan menyemak buku
tersebut.
5. Semua buku yang hendak disemak mesti telah diperiksa oleh guru mata
pelajaran.

JADUAL PENYEMAKAN BUKU LATIHAN/BUKU AKTIVITI/BUKU NOTA/BUKU


TAMBAHAN
KALI PERTAMA TAHUN 2015

MATAPELAJARAN

DARI

HINGGA

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

MATEMATIK

SAINS/DST

PENDIDIKAN ISLAM

PENDIDIKAN MORAL

PSV/DSV

12

PK

13

KEMAHIRAN HIDUP

14

PSK

15

KT

16

BKD

17

SEJARAH

18

RBT

19

TMK

GURU BESAR
Mencerap buku
latihan mata
pelajaran terpilih
Tahun 6
PENOLONG
KANAN
Mencerap bukubuku latihan
semua ketua
panitia.
KETUA PANITIA
Mencerap buku
latihan semua
mata pelajaran
guru-guru dalam
panitia.

PROSEDUR :
1. Guru mata pelajaran memungut 5 buku latihan pelajar bagi setiap jenis buku.
(contoh : BM Buku Tatabahasa 5 buah, Buku Karangan 5 buah buku dan
sebagainya)
2. Isi borang penyemakan buku
3. Copkan dengan nama pegawai yang akan menyemak buku tersebut.
4. Hantarkan buku tersebut kepada pegawai yang akan menyemak buku
tersebut.
5. Semua buku yang hendak disemak mesti telah diperiksa oleh guru mata
pelajaran.