Anda di halaman 1dari 11

Lampiran - Baca kata kerja di bawah.

Adik sedang mengayuh basikal.

Baca kata adjektif di bawah.

- Baca kata kerja di bawah. Adik sedang mengayuh basikal. Baca kata adjektif di bawah. Kakak

Kakak saya seorang yang cantik.

- Baca kata kerja di bawah. Adik sedang mengayuh basikal. Baca kata adjektif di bawah. Kakak

Lampiran - Baca kata adjektif di bawah.

Amir mandi supaya bersih.

Lampiran - Baca kata adjektif di bawah. Amir mandi supaya bersih. Abang seorang yang rajin.

Abang seorang yang rajin.

Lampiran - Baca kata adjektif di bawah. Amir mandi supaya bersih. Abang seorang yang rajin.

Lampiran - Soalan kuiz mingguan

1.

Manakah antara berikut kata hubung yang betul?

a.

Awak

b.

Dan

c.

Cantik

2.

Pilih kata adjektif dengan betul.

a.

Makan

b.

Tidur

c.

Besar

3.

Manakah kata hubung yang betul?

a.

Atau

b.

Kamu

c.

Duduk

4.

Ali seorang budak yang

a.

Tidur

b.

Rajin

c.

Makan

Lampiran Soalan kuiz mingguan

Lampiran – Soalan kuiz mingguan

Lampiran Mencantum Kad

Lampiran – Mencantum Kad r a j i n

r a j i n

Lampiran Mencantum Kad

Lampiran – Mencantum Kad c e r g a s

c e r g a s

Lampiran Mencantum Kad

Lampiran – Mencantum Kad g e m b i r a

g e m b i r a

Lampiran Mencantum Kad

Lampiran – Mencantum Kad p u t i h

p u t i h

Lampiran Mencantum Kad

Lampiran – Mencantum Kad b e r s i h

b e r s i h

Lampiran Latih tubi

Lampiran – Latih tubi

Lampiran Latih tubi

Lampiran – Latih tubi