Anda di halaman 1dari 2

RUMUS MATEMATIK

Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi
adalah biasa digunakan.
PERKAITAN

1.
2.

am an = am+n

3.

am

4.

(am)n = amn

5.

6.

an = am-n

Isipadu prisma tegak = luas keratan rentas panjang

10.

Isipadu kuboid

11.

Isipadu cylinder

panjang x lebar x tinggi

x 2 x 1 2 y 2 y1 2
Jarak =

Isipadu kon

j2t

13.

Titik Tengah
x, y x 1 x 2 , y1 y 2
2
2

14.

jarak yang di lalui

masa yang diambil

15.

Purata Laju

j2t

1
3

12.

7.

8.

9.

hasil tambah nilai data


bilangan data

4
3
Isipadu sfera

j3

1
3
Isipadu piramid tegak

x luas tapak x tinggi

16.

Hasil tambah sudut pedalaman poligon


= (n 2) x 180o

17.

panjang lengkok
Lilitan bulatan

Min
1.

Teorem Pithagoras
c 2 = a 2 + b2

sudut asas
360 o
=

2.

BENTUK DAN RUANG


3.

= panjang x lebar

Luas segiempat tepat

4.

5.
6.

Luas segitiga

1
2

x hasiltambah dua sisi


selari x tinggi

Lilitan bulatan = d = 2j
Luas bulatan =

j2

sudut asas
360 o

x tapak x tinggi

Luas segiempat selari = tapak x tinggi

Luas trapezium

luas sektor
luas bulatan

19.

1
2

7.
8.

18.

PA'
PA

Faktor skala, k =
Luas imej

k2 x luas objek

Luas permukaan melengkung silinder = 2jt


Luas permukaan sfera = j2