Anda di halaman 1dari 2

PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

UPTD PENDIDIKAN KECAMATAN PARAKANSALAK

SD NEGERI 0I BALANDONGAN
Jln raya Parungkuda- Parakansalak Km 6 Kode Pos 43355
N
o

No.Lamp.
SK

Sekolah

Nama
Siswa
Nama

24.972

YANTI

SDN 01
Balandongan

24.973

AMELIA

SDN 01
Balandongan

24.974

ANGGA

SDN 01
Balandongan

24.975

MUHAMAD
ALWANI

SDN 01
Balandongan

24.976

SITI
NURHALIMA
H

SDN 01
Balandongan

Jenis
Kelami
n

Alamat

Kel/Desa

Kecamatan

Jl. Raya
Bojonglongo
Parakansalak
Parakansalak
k
Km.6
Jl. Raya
Bojonglongo
Parakansalak
Parakansalak
k
Km.6
Jl. Raya
Bojonglongo
Parakansalak
Parakansalak
k
Km.6
Jl. Raya
Bojonglongo
Parakansalak
Parakansalak
k
Km.6
Jl. Raya
Bojonglongo
Parakansalak
Parakansalak
k
Km.6
BANTUAN KHUSUS SISWA TIDAK MAMPU

NPSN

NIS/NISN

Kel
as

20202750

11.12.01.0
45

20202750

00444925
50

20202750

00280943
52

20202750

00023841
75

20202750

00023841
84

Balandongan, 15 Mei 2013


Mengetahui
Kepala Sekolah

Ket

Jamaludin, S.Pd.SD
NIP. 19540408 197403 1 001