Anda di halaman 1dari 3

Watch and Learn..

1.di AL-Qur`an
adakah dalil tentang
keadilan?IZZUD
2.Maksudnya Adil
dalam Bertutur Kata?
YODY
3.Sudakah Keadilan
tercipta!MBLOH
4.selain di slide
adakah hal yang lebih
sederhana dari
akhlak terpuji dalam

kehidupan sehari2
ESA
5. Bagaimana cara
menciptakan keadilan
di muka bumiraisa
6. hukuman apa yang
pantas untuk
koruptor aqil
7.gimana caranyaaa
supaya kitaaa
memiliki sifat sifat
terpuji cucan
8. bagaimana cara
mawas diri dalam

lingkungan sehari
hari yola
9.