Anda di halaman 1dari 9

SEL HAIWAN & SEL TUMBUHAN

LATIHAN
1. Rajah di bawah menunjukkan struktur sel haiwan, X yang umum

a. Namakan
i.
ii.
iii.
iv.

struktur
P :
Q:
R:
S:

b. Nyatakan fungsi Q
i. Q :

berlabel P, Q, R dan S.

dan P.

___________________________________________________________________
ii. P :
____________________________________________________________________
c. Apakah proses yang berlaku di dalam S dan berikan kepentingan proses tersebut
pada sel
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
d. Sekiranya sel di atas ialah sel rembesan yang terletak di dalam pancreas,
namakan enzim yang dirembes oleh sel itu?
__________________________________________________________________________________
e. Apakah yang akan terjadi sekiranya sel haiwan X gagal merembeskan enzim
seperti yang dinyatakan dalam (d).
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Multisel menerangkan tisu-tisu, organ-organ atau organisma-organisma yang terdiri
daripada banyak sel.
Terangkan apa yang dimaksudkan oleh istilah berikut : sel, tisu, organ, system dan
organisma multisel.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3. Ameoba ialah organisma unisel tetapi ia boleh berfungsi seperti satu unit kehidupan
yang kompleks.
Berdasarkan penyataan di atas huraikan bagaimana Ameoba boleh menjalankan
beberapa proses hidup.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. Terangkan proses pembezaan dan pengubahsuaian yang berlaku dalam sel berikut :
a. Sel darah merah
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b. Akar rerambut
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
c. Kloroplas
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

PERGERAKAN BAHAN MERENTASI MEMBRAN PLASMA


1. Rajah di bawah menunjukkan membrane plasma.

a. Labelkan semua bahagian dalam rajah di atas


b. Nyatakan ciri bahagian 1.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
c. Nyatakan satu contoh yang boleh melalui A dan B
i. A :
_____________________________________________________________________
ii. B :
_____________________________________________________________________
d. Apakah nama yang diberi bagi rajah di atas. Terangkan maksud nama yang
diberi itu
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Rajah 2(a) dan 2(b) di bawah menunjukkan sel darah merah selepas dimasukkan
ke dalam air suling dan larutan natrium klorida masing-masing.

Rajah 2 (a)

Rajah 2(b)

a. Nyatakan proses yang di tunjukkan dalam :


Rajah 2(a) :
______________________________________________________________________
Rajah 2(b) :
_____________________________________________________________________
b. Terangkan jawapan anda di (a).
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c. Rajah di bawah menunjukkan keadaan tumbuhan apabila ditambah bahan P
secara berlebihan.

i. Namakan bahan P.
_____________________________________________________________________________
ii. Apakah proses yang di alami oleh sel dalam pokok tersebut ?
_____________________________________________________________________________
iii. Terangkan apa yang berlaku pada tumbuhan tersebut.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Rajah di bawah menunjukkan keratan batang bayam yang dipotong menegak
kepada 4 jalur yang sama saiz.

Setiap satu jalur diletakkan dalam larutan yang berbeza seperti di bawah :
Jalur P : Diremdam dalam larutan hipotonik
Jalur Q : Direndam dalam larurtan isotonic
Jalur R : Direndam dalam larutan hipertonik
Jalur S : Direndam dalam larutan hipotonik
a. Lukiskan pemerhatian terhadap jalur-jalur ini selepas diremdam dalam larutan
yang berbeza selama setengah jam.

b. Namakan proses yang masing-masing berlaku semasa perendaman jalur P dan


jalur R dalam larutan masing-masing.
i. P :
_____________________________________________________________________
ii. R :
_____________________________________________________________________
c. Terangkan mekanisma proses-proses yang dinyakan dalam 3(b).
i. P :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
ii. Q :
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
KOMPOSIS KIMIA DALAM SEL

1. Rajah di bawah menunjukkan bagaimana enzim bertindak.


Enzim
R

a. Namakan bahagian berlabel X pada enzim


________________________________________________________________________________
b. Apakah fungsi bahagian berlabel X dan terangkan bagaimanakan X dibentuk
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c. Namakan Q dan terangkan secara ringkas mekanisme yang berlaku di Q.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d. Sekiranya substrat yang digunakan adalah sukrosa, nyatakan 2 contoh hasil
yang terhasil.
________________________________________________________________________________
e. Terangkan 3 faktor yang mempengaruhi tindak balas enzim.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
f. Terangkan proses yang dberlaku di R.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Banyak enzim memerlukan molekul pembantu atau kofaktor untuk berfungsi.
Bezakan Antara enzim dan kofaktor ?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3. Maklumat berikut menunjukkan hipotesis bagi tindak balas enzim.
Tindakbalas pemangkinan enzim adalah spesifik menurut hipotesis manga dan
kunci
Terangkan proses manga dan kunci daripada penyataan di atas.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Enzim adalah protin. Terangkan bagaimana proses protin mentah yang dihasilkan
oleh organel X ditukarkan kepada enzim yang berfungsi dan kemudian
dirembeskan dari sel sebagai enzim luar sel.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________