Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
Alamat : Jl. Raya Serayu Larangan Km 5 Mrebet, Purbalingga
Email: puskesserayu@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN


NOMOR : ........./............/........./2016
TENTANG
SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN
KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU LARANGAN
Menimbang

Bahwa dalam upaya penyelenggaraan pelayanan klinis yang

optimal, perlu dilakukan upaya peningkatan mutu pelayanan


klinis dan keselamatan pasien.
Bahwa dalam upaya peningkatan mutu layanan klinis dan

keselamatan pasien, hanya dapat terlaksana jika terdapat

kejelasan mengenai tenaga klinis yang terlibat dan bertanggung


jawab dalam upaya tersebut.
Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Serayu

c. Larangan tentang Semua Pihak Yang Terlibat Dalam Upaya


Peningkatan Mutu Pelayanan Klinis dan Keselamatan Pasien
Mengingat

UU Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik kedokteran;

UU Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 128/Men.Kes/SK/II/ 2004

tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;

c. Keputusan Menteri Kesehatan RI No.129/Menkes/SK/II/2008


d
.
e
.

tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;


Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1691/PER/VIII/2011 tentang
Keselamatan Pasien di Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SERAYU

LARANGAN TENTANG SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT


DALAM

UPAYA

PENINGKATAN

MUTU

PELAYANAN

KLINIS DAN KESELAMATAN PASIEN.


Pertama

Menunjuk semua pihak yang terlibat


1. Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab
2. Dokter bertanggung jawab pada mutu pengobatan dan
keselamatan pasien
3. Perawat umum bertanggung jawab pada perawatan
baik rawat inap maupun rawat jalan dan keselamatan
pasien
4. Bidan bertanggung jawab pada urusan pelayanan KIA
KB dan keselamatan pasien
5. Perawat gigi bertanggung jawab pada perawatan gigi
dan keselamatan pasien

Kedua

Penanggung jawab pelaksanaan tersebut diatas


mempunyai tugaS Sesuai dengan peran dan fungsi
masing-masing dalam team.

Ketiga

Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada


kepala puskesmas.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila


dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya,
maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Serayu Larangan


Pada tanggal :
Kepala UPTD Puskesmas Serayu Larangan

Prawesti Wulandari

Anda mungkin juga menyukai