Anda di halaman 1dari 2

UJIAN PENILAIAN AKHIR TAHUN

TAHUN 2016

BAHASA INGGERIS
(PENULISAN)
Arahan :
1)Sila baca soalan dengan teliti.
2)Jawab soalan pada kertas soalan ini.

Name : _______________________________
Year : _______________________________

UJIAN PENILAIAN AKHIR TAHUN


TAHUN 2016

BAHASA INGGERIS
(PEMAHAMAN)
Arahan :
1)Sila baca soalan dengan teliti.
2)Jawab soalan pada kertas soalan ini.

Name : _______________________________
Year : _______________________________