Anda di halaman 1dari 2

PREPARACI DE LEXAMEN DEL TEMA 10, LES PRIMERES

CIVILITZACIONS:
MESOPOTMIA
1. On estan situats Mesopotmia i Egipte?
2. Quins rius travessen el seu territori?
3. Per qu creus que les primeres civilitzacions van sorgir a la
riba dels grans rius?
4. Quin sistema van idear els habitants de Mesopotmia per
aprofitar l'aigua dels rius? En qu consistia?
5. On i quan va aparixer l'escriptura?
6. Quina s l'escriptura que es va desenvolupar a Mesopotmia?
7. Quina escriptura van crear els egipcis?
8. Qu s un codi?
9. Quin s el primer codi de lleis que es coneix?
10.
Quines van ser les principals ciutats mesopotmiques?
11.
Com es governaven aquestes ciutats?
12.
Quin paper tenien els sacerdots, els funcionaris i els
soldats?
Funcionaris:
Sacerdots:
Exrcit:
13.
Quines eren les edificacions ms importants de la ciutat
d'Ur?
14.
En arquitectura quina va ser la gran aportaci de
Mesopotmia?
15.
Quins regnes i imperis es van installar a Mesopotmia?
EGIPTE
16.
Quines caracterstiques te el medi geogrfic d'Egipte?
17.
Quines regions naturals comprn?
18.
Per qu el Nil s tan cabals si passa a travs d'una zona
desrtica?
19.
Quins poders tenia el fara?
20.
Descriu amb l'ajuda del dibuix que hi ha al punt 3 Egipte
dels faraons quins eren els atributs del fara.
21.
Com es va formar el regne d'Egipte?
22.
En quina poca es va formar?
23.
Qui va ser el rei que va unificar el baix i l'Alt Egipte?
24.
Qu eren les dinasties de faraons?
25.
Quins grups formaven la societat egpcia?
26.
A que es dedicaven cadascun d'aquets grups?

27.
Com es convertien en esclaus?
28.
Qu s una religi politeista?
29.
Enumera els principals dus egipcis i descriu alguna
caracterstica de cada un.
30.
Per qu a l'antic Egipte es momificada els difunts?
31.
Qu era el tribunal d'Osiris?
32.
Qu era el llibre dels morts?
33.
Descriu les diferents parts d'un temple egipci.
34.
Llegeix el text i contesta les preguntes:
Els sacerdots han d'observar unes regles d'higiene molt severes
per no enutjar els dus: es rasuren el cos sencer cada dos dies per
servir els dus, i es renten amb aigua freda dos cops durant el dia i
dos cops ms cada nit.
No menjen peix ni faves, per s'alimenten d'un pa sagrat cuit
especialment per a ells. Cada dia prenen carn de bou en
abundncia acompanyada de vi
Herdot: Histries, segle I aC.
- Busca informaci a internet de qu era Herodot.
- Per qu els sacerdots havien de complir unes mesures
higiniques?
- Quines eren?
35.
Resumeix les caracterstiques que presenten l'escultura i
la pintura egipcies.
36.
Quina era la funci dels sacerdots als temples egipcis?
37.
A quina part del temple podia accedir el poble?
38.
A quina part del temple noms hi podien accedir els
nobles i alts funcionaris?
39.
Quins sn els 3 tipus de tombes que coneixem?
40.
Quina funci tenien les esfinx?
41.
Per qu els faraons s'enterraven amb alguns objectes de
la vida quotidiana, estatuetes, i valuosos tresors?