Anda di halaman 1dari 5

MINGGU

KOMPETENSI

KAEDAH PENGAJARAN

Bacaan, kefahaman dan hafazan


ayat Al Quran

1
(20/06/2016

24/06/2016)

a) Membaca ayat 161 165


surah Al-Anam dengan
betul dan bertajwid
b) Membaca ayat 37- 41
surah Ibrahim dengan betul
dan bertajwid

KAEDAH
PENTAKSIRAN

Talaqqi dan
musyafahah
Tasmiq dan tashih
Bacaan beramai ramai
dan memahami maksud
ayat yang dibaca
Latih tubi
Perbincangan dan
penerangan

Bacaan, kefahaman dan hafazan


ayat Al Quran

2
(27/06/2016

01/07/2016)

c) Menghafaz dan
mengamalkan surah surah
berikut
I.
Al- Asr
II.
Al- Humazah
III.
Al-Fiil
IV.
Al-Quraisy
V.
Al-Maun
VI.
Al-Kauthar
VII.
Al-Kafirun

Talaqqi
dan
musyafahah
Tasmiq dan tashih
Bacaan beramai ramai
dan memahami maksud
surah yang di baca
Latih tubi
Perbincangan

CUTI PERAYAAN
(04.07.2016 HINGGA 08.07.2016)

BAHAN/SUMBER

Tayangan
LCD ayat
Video bacaan
qari
Internet
Tafsir AlQuran

Tasmiq bacaan ayat


Al-Quran

Tayangan
LCD ayat
Video bacaan
qari
Internet
Tafsir AlQuran

Memahami dan menyakini rukun


Islam dan rukun Iman

3
(11/07/2016

15/07/2016)

4
(18/07/2016

22/07/2016)

5 hingga 6
(25/07/2016

05/08/2016)

a) Menjelaskan rukun Islam


dan rukun Iman
b) Menjelaskan pengertian
iman
c) Menjelaskan iman
bertambah dan berkurang
serta perkara yang
membatalkan iman

Membaca dan memahami hadis

a) Membaca, memahami dan


mengamalkan hadis
tentang tujuh golongan
yang mendapat lindungan
Allah di akhirat

Memahami dan menjelaskan


hukum-hukum Islam dalam
bidang ibadah
a) Menjelaskan keistimewaan
syariah Islamiah
b) Menjelaskan isu-isu dalam
perlaksanaan ibadah
c) Menjelaskan ibadah
sembelihan, korban dan

Diskusi tentang tajuk


yang dipelajari
Memberi peluang
kepada pelajar memberi
pendapat dan bertanya
soalan.
Tayangan video
berkaitan tajuk diskusi

Sesi soal jawab

Nota
Slideshow
Internet
Video
Buku rujukan

Diskusi tentang tajuk


yang dipelajari
Memberi peluang
kepada pelajar memberi
pendapat dan bertanya
soalan.

Membaca hadis
secara individu

Nota
Slideshow
Internet
Buku rujukan

Diskusi tentang tajuk


yang dipelajari
Memberi peluang
kepada pelajar memberi
pendapat dan bertanya
soalan.

Tugasan 1

Soalan
tugasan

aqiqah

7
(08/08/2016

12/08/2016)

Mengetahui dan mengambil


iktibar daripada tokoh
a) Imam Al-Syafie
Rahimahullah

Diskusi tentang tajuk


yang dipelajari
Memberi peluang
kepada pelajar memberi
pendapat dan bertanya
soalan.

Sesi soal jawab

Nota
Slideshow
Internet
Buku
rujukan

Nota
Slideshow
Video
Internet
Buku rujukan

MINGGU PERTANDINGAN INOVASI DAN KV SKILLS


(15.08.2016 HINGGA 26.08.2016)

8 hingga 9
(29/09/2016

09/09/2016)

Pemerintahan zaman Khulafa


Al-Rasyidin, Prinsip
Pemerintahan dan Penyebaran
Islam
a) Menjelaskan sejarah
pemerintahan Khulafa
Al-Rasyidin
b) Menjelaskan penyebaran
Islam zaman Khulafa AlRasyidin

Diskusi tentang tajuk


yang dipelajari
Memberi peluang
kepada pelajar
memberi pendapat
dan bertanya soalan.
Meminta pelajar
untuk membuat
kajian mengenai
empat tokoh zaman
khulafa Al-Rasyidin

Sesi soal jawab

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER


(12.09.2016 HINGGA 16.09.2016)

KUIZ
10
(19/09/2016

23/09/2016)

11
(26/09/2016

30/09/2016)

12
(03/10/2016

07/10/2016)

Memahami dan menjelaskan


konsep akhlak Islamiah
a) Menjelaskan konsep
akhlak Islamiah

Memahami dan mengamalkan


bercakap benar
a) Menjelaskan adab
bercakap benar

Menyediakan
soalan
tentang tajuk yang telah
di pelajari sepanjang
minggu
1
hingga
minggu 9

Soalan Kuiz
(PB)

Soalan Kuiz

Tugasan 2

Soalan
Tugasan

a) Diskusi tentang tajuk


yang dipelajari
b) Memberi peluang
kepada pelajar
memberi pendapat
dan bertanya soalan.

c) Diskusi tentang
tajuk yang dipelajari
dengan memberikan
video berkenaan
topik diskusi
d) Memberi peluang
kepada pelajar
memberi pendapat
dan bertanya soalan.

13
(10/10/2016

14/10/2016

Memahami dan mengamalkan


sifat malu yang dikehendaki
oleh syarak
b) Menjelaskan sifat malu

14
(17/10/2016

21/10/2016

AMALI IBADAH

Disediakan oleh :

e) Diskusi tentang
tajuk yang dipelajari
dengan memberikan
video berkenaan
topik diskusi
f) Memberi peluang
kepada pelajar
memberi pendapat
dan bertanya soalan.

Melakukan amali
ibadah berkaitan
berwuduk dengan
betul, solat dan
kefahaman mereka
mengenai rukun iman
dan rukun islam.

Ujian Amali
(PB)

Disemak oleh :
______

Nama Pengajar : NURAZIMAH BINTI SAMAT

Pengarah/TPA/Ketua Unit

Amali