Anda di halaman 1dari 1

LIGJET E FIZIKES

Shpjegime

Formula

Shpjegime

v-shpejtesia

v=s/t

s-rruga,zhvendosja

a=(v-v0)/t

t-koha

s=v0*t+a*t2/2

a-nxitimi

v2-v02=2*a*s

pi=3.1415

v=2*pi*R/T

w-shpejtesia kendore

w=2*pi*u, w=v*R

T-perioda

T=1/u

Perioda dhe frekuenca

u-frekuenca

a=v2/R

Nxitimi ne levizjen rrethore

R-rezja

v=2*pi*R*u

Shpejtesia ne levizjen rrethore


ne shprehje me frekuencen

10

g-a i renies se lire

g=9.81,h=v0*t+g*t2/2

Vlera e nxitimit te renies se


lire

11

h-lartesia

v2-v02=2*g*s, v=v0+g*t

Formulat per renien e lire

12

F-forca

a=F/m

Ligji i dyte i Njutonit

13

m-masa

F=m*v2/2

Forca qendersynuese

14

x-shformimi

F=k*x

Ligji i Hukut per shformimet

15

k-koeficent elasticiteti

a=k*x/m

Nxitimi i nje trupi te shtyre


nga nje suste me koeficent
elastik k

#MesueseAurela

Levizje drejtivizore e
pandryshueshme
Levizje drejtvizore
njetrajtesisht e ndryshueshme
Levizje drejtvizore
njetrajtesisht e ndryshueshme
Levizje drejtvizore
njetrajtesisht e
ndryshueshme,formule pa
kohen
Shpejtesia ne levizjen rrethore
te njetrajtshme,nxitim
qendresynues
Formula e shpetesis kendore
ne levizjen rrethore