Anda di halaman 1dari 20

Autotronic – Penderia dan Isyarat Keluaran

PENDERIA DAN ISYARAT KELUARAN

Air Flow Sensor

Air flow sensor adalah merupakan komponen terpenting di dalam sistem EFI.
Penderia ini memberitahu ECU mengenai jumlah udara yang masuk ke dalam sistem.

Kuantiti udara yang masuk diukur dengan mengunakan 2 cara iaitu:


• Isipadu (Vane type dan Optical Karman Vortec type)
• Jisim (Hot wire type)

Pada masa ini kebanyakkan kenderaan mengunakan hot wire type air flow sensor. Kelebihan sensor
ini ia memberikan bacaan yang tepat, ringan dan tahan lama.

Vane type Air Flow Sensor

Page 1 of 20
Compile by: Abdul Shokor bin Abd Talib
Autotronic – Penderia dan Isyarat Keluaran

Sensor ini terdiri daripada 3 terminal iaitu VC, VS dan E2.


VC - Voltan bekalan dari ECU (5V atau 12V)
VS - Signal voltage, isyarat ini digunakan oleh ECU untuk menentukan jumlah
isipadu udara yang masuk. Apabila udara masuk melalui sensor ini, bilah
(vane) akan bergerak keadaan ini akan menyebabkan perubahan
rintangan pada potentiometer. ECU akan mengira kadar susutan voltan
untuk menentukan jumlah isipadu udara yang masuk.
E2 - Sensor ground.

Optical Karman Vortec

Penderia ini akan menghasilkan isyarat dalam bentuk digital. Semakin tinggi jumlah udara masuk,
maka frequensi isyarat yang dihasilkan akan menjadi semakin tinggi.

Page 2 of 20
Compile by: Abdul Shokor bin Abd Talib
Autotronic – Penderia dan Isyarat Keluaran

Hot Wire Air Mass Meter

Sensor ini terdiri daripada gabungan thermistor dan platinium hot wire. Di dalam sistem ini suhu hot
wire (Rh) akan sentiasa dikekalkan diatas suhu udara semasa (Ra). Thermistor digunakan untuk
mengesan suhu udara semasa.

Dengan cara ini, suhu udara semasa akan dapat dikesan dengan tepat sekalipun terdapat perubahan
pada suhu sekeliling. Apabila kenderaan berada di tempat tinggi, suhu akan menjadi semakin sejuk.
Sehubungan dengan itu kadar penyejukkan hot wire akan bertambah, perkara ini akan dapat dikesan
dengan tepat oleh penderia ini.

Ini adalah faktor utama, kenapa penderia ini dapat memberikan bacaan yang tepat.

Page 3 of 20
Compile by: Abdul Shokor bin Abd Talib
Autotronic – Penderia dan Isyarat Keluaran

Manifold Pressure Sensor (Vacuum Sensor)

Sensor ini digunakan digunakan didalam sistem D - EFI untuk mengesan tekanan di dalam intake
manifold. Ia adalah merupakan sensor terpenting di dalam sistem D – EFI.

Sensor ini akan mengubah nilai tekanan kepada nilai voltan (PIM) seperti yang ditunjukkan di dalam
graf. ECU akan mengunakan nilai bacaan dari penderia ini untuk menentukan basic injection duration
dan ignition timing yang bersesuaian.

Throttle Position Sensor

Penderia ini ditempatkan pada throttle body. Ia berfungsi untuk menukarkan darjah sudut pembukaan
throttle kepada isyarat voltan. Sesetengah penderia turut dilengkapi dengan Idle position switch untuk
mengesahkan bahawa throttle tidak bergerak.

Page 4 of 20
Compile by: Abdul Shokor bin Abd Talib
Autotronic – Penderia dan Isyarat Keluaran

Throttle Position Sensor (On-Off Type)

Page 5 of 20
Compile by: Abdul Shokor bin Abd Talib
Autotronic – Penderia dan Isyarat Keluaran

Penderia ini hanya akan membekalkan maklumat samaada throttle tertutup sepenuhnya (IDL), throttle
terbuka atau terbuka sepenuhnya (PSW). Apabila throttle tertutup sepenuhnya contact IDL akan “On”
manakala contact PSW akan “Off”.

Apabila throttle terbuka, kedua – dua contact IDL dan PSW akan “Off”. Apabila pembukaan throttle
mencapai kedudukan tertentu, contact PSW akan “On” dan enjin akan berada pada keadaan beban
penuh.

Throttle Position Sensor (Linear type)

Sensor ini mempunyai 4 contact iaitu:


VC - Constant voltage
VTA - Signal Voltage
IDL - Idle position switch
E2 - Sensor ground

Kadar voltan VTA berubah mengikut kadar pembukaan throttle valve.

Page 6 of 20
Compile by: Abdul Shokor bin Abd Talib
Autotronic – Penderia dan Isyarat Keluaran

Hall element type

Penderia ini terdiri daripada hall IC yang diperbuat daripada hall element yang dikelilingi oleh magnet.
Magnet ini diletakkan pada paksi yang sama dengan shaft throttle valve dan akan berputar bersama –
sama dengan throttle valve.

Apabila throttle valve berputar, magnet akan turut berputar dan bertukar arah. Hall IC akan mengesan
perubahan pada medan magnet yang berlaku akibat daripada perubahan kedudukan magnet.
Keadaan ini akan menyebabkan perubahan pada nilai VTA1 dan VTA2. ECU akan mengunakan
isyarat ini untuk menentukan kedudukan throttle valve pada masa tersebut.

Nota:

Hall effect ialah perbezaan voltan yang terhasil secara selari dengan perubahan arus dan medan
magnet yang terhasil di dalam sesuatu bahan pengalir elektrik. Jumlah voltan yang terhasil juga
adalah dipengaruhi oleh ketumpatan medan magnet.

Page 7 of 20
Compile by: Abdul Shokor bin Abd Talib
Autotronic – Penderia dan Isyarat Keluaran

Accelerator Pedal Position Sensor

Penderia ini menukarkan kadar perubahan sudut tekanan pedal pemecut kepada isyarat voltan.

Accelerator Pedal Position Sensor (Linear type)

Page 8 of 20
Compile by: Abdul Shokor bin Abd Talib
Autotronic – Penderia dan Isyarat Keluaran

Cara kerja sensor ini adalah sama seperti linear type throttle position sensor yang telah dibincangkan
sebelum ini.

Accelerator Pedal Position Sensor (Hall element type)

Cara kerja adalah sama seperti hall element type throttle position sensor.

G and NE Signal Generators

Page 9 of 20
Compile by: Abdul Shokor bin Abd Talib
Autotronic – Penderia dan Isyarat Keluaran

Isyarat G dan Ne di hasilkan oleh pick up coil yang terdapat di dalam crankshat dan camshaft sensor
apabila ia bertemu dengan signal plate atau timing rotor.

Isyarat ini digunakan oleh ECU untuk mengira kelajuan enjin dan juga kedudukan sudut crankshaft.

Water Temperature Sensor/ Intake Air Temperature Sensor

Penderia ini mengunakan thermistor dari jenis NTC, dimana apabila suhu rendah rintangan akan
menjadi tinggi sebaliknya apabila suhu tinggi, rintangan menjadi rendah.

Keadaan ini menyebabkan apabila voltan berubah mengikut keadaan suhu semasa, bila suhu sejuk
voltan rendah. Bila suhu panas, voltan tinggi.

ECU mengunakan isyarat ini untuk mengubah kadar pancitan bahanapi, dimana apabila enjin sejuk,
kadar kelajuan enjin akan ditingkatkan. Begitu juga apabila udara masukan adalah sejuk,
pengubahsuaian akan dibuat terhadap kadar pancitan bahanapi.

Page 10 of 20
Compile by: Abdul Shokor bin Abd Talib
Autotronic – Penderia dan Isyarat Keluaran

Oxygen Sensor (O2 Sensor)

Digunakan untuk mengesan jumlah oksigen yang terdapat di dalam gas ekzos. Ia berfungsi untuk
mengesan samada jumlah udara yang masuk adalah kaya atau miskin berbanding dengan nisbah air
fuel ratio yang sepatutnya.

Penderia ini diperbuat daripada zirconium oxide (ZrO2) iaitu sejenis ceramic. Bahagian dalam dan luar
penderia ini disalut dengan mengunakan platinium. Udara luar akan dimasukkan ke dalam bahagian
dalam penderia manakala bahagian luar pula terdedah kepada gas ekzos.

Pada suhu yang tinggi (400°C [752°F] and higher), zirconium oxide (ZrO2) akan menghasilkan voltan
akibat dari perbezaan kepekatan oksigen di dalam ekzos berbanding dengan udara di luar.

Jika sekiranya campuran adalah miskin, terdapat banyak oksigen di dalam gas ekzos keadaan ini
akan menyebabkan perbezaan kepekatan kandungan oksigen di dalam gas ekzos dan udara adalah
rendah. Ia juga akan menyebabkan kadar voltan yang terhasil adalah rendah (hampir 0V).

Sebaliknya, jika campuran adalah kaya, terdapat sedikit oksigen di dalam gas ekzos keadaan ini akan
menyebabkan perbezaan kepekatan kandungan oksigen di dalam gas ekzos dan udara adalah tinggi.
Ia juga akan menyebabkan kadar voltan yang terhasil adalah tinggi (hampir 1V).

Dengan mengunakan isyarat dari penderia ini ECU akan mengubahsuai kadar pancitan bahanapi
supaya ianya menghampiri nisbah air fuel ratio yang sepatutnya. Sesetengah penderia turut dilengkapi
dengan pemanas (heater) yang akan memanaskan penderia ini apabila suhu gas ekzos adalah
rendah.
Penderia kelajuan (Speed sensor)

Page 11 of 20
Compile by: Abdul Shokor bin Abd Talib
Autotronic – Penderia dan Isyarat Keluaran

Terdapat 3 jenis penderia yang lazim digunakan sebagai penderia kelajuan iaitu:
• Reed switch
• Photocuopler
• Electromagnetic

Prinsip operasi

Reed switch

Terdiri daripada magnet yang diputarkan oleh speedometer cable. Perbuahan kutub magnet akan
menyebabkan reed switch terbuka dan tertutup bergantung kepada kedudukan magnet tersebut
(Rujuk nota: Sensor). Ini menyebabkan reed switch tersebut “on” dan “off” sebanyak 4 kali di dalam
satu pusingan speedometer cable.

Photocoupler

Penderia ini ialah gabungan phototransistor dan LED. Cahaya yang dihasilkan oleh LED akan melalui
roda berongga secar bergilir – gilir semasa ia membuat pusingan. Oleh kerana terdapat 20 lubang
pada roda tersebut. Maka 20 denyutan isyarat akan terhasil dalam setiap pusingan.

Electromagnetic pickup type

Page 12 of 20
Compile by: Abdul Shokor bin Abd Talib
Autotronic – Penderia dan Isyarat Keluaran

Penderia ini digunakan untuk mengesan jumlah pusingan transmission output shaft. Apabila shaft
berputar, jarak diantara coil core dan rotor akan berubah mengikut jarak dan bentuk gigi rotor.
Perbezaan jarak ini akan menghasilkan arus ulang alik di dalam coil.

Knock Sensor

Penderia ini ditemaptkan di cylinder block dan menghantar isyarat KNK apabila ketukan atau gegaran
dikesan. ECU akan melambatkan igniton timing (retard) bagi mengatasi masalah ini.

Page 13 of 20
Compile by: Abdul Shokor bin Abd Talib
Autotronic – Penderia dan Isyarat Keluaran

STA (Starter) Signal / NSW (Neutral Start Switch) Signal

STA signal digunakan untuk mengesahkan maklumat bahawa enjin sedang di “crank”. Apabila ECU
menerima maklumat ini ia akan meningkatkan isipadau pancitan bahanapi untuk memudahkan enjin
dihidupkan.

Sebagaimana yang ditunjukkan di dalam rajah dibawah, isyarat STA dibekalkan oleh starter motor.

NSW (Neutral Start Switch) signal

Isyarat ini hanya tedapat pada kenderaan yang mengunakan transmisi automatik.

Ia digunakan untuk mengesan kedudukan gear lever samaada berada pada kedudukan P atau N or
lain – lain kedudukan.

Page 14 of 20
Compile by: Abdul Shokor bin Abd Talib
Autotronic – Penderia dan Isyarat Keluaran

A/C (Air Conditioner) Signal / Electrical Load Signal

Ia digunakan untuk memberi isyarat kepada ECU apabila magnetic clutch atau aircond switch “On”.
Ia digunakan untuk melaras ignition timing semasa ldle, ISC control, fuel cut off dan lain – lain.

Page 15 of 20
Compile by: Abdul Shokor bin Abd Talib
Autotronic – Penderia dan Isyarat Keluaran

Electrical load signal

Berfungsi untuk menghantar isyarat kepada ECU apabila peralatan elektrik seperti headlight dan lain –
lain “On”. Ia berfungsi untuk mengawal kelajuan enjin semasa idle.

Variable Resistor

Digunakan untuk mengubah nisbah udara bahanapi semasa idle serta untuk melaras kandungan
Carbon Monoxcide (CO) di dalam gas ekzos.

Ia digunakan bagi model – model yang tidak mempuyai oxygen sensor.

Apabila idle mixture mixing screw diputar ke arah R, contact di dalam variable resistor akan
menambah jumlah voltan di dalam VAF terminal. Sebaliknya, apabila skru diputar ke arah L, voltan
pada VAF terminal akan dikurangkan.

Apabila voltan pada VAF terminal di tingkatkan, ECU akan meningkatkan sedikit isipadu pancitan
bahanapi dan menjadikan campuran sedikit “kaya”.

Page 16 of 20
Compile by: Abdul Shokor bin Abd Talib
Autotronic – Penderia dan Isyarat Keluaran

Stop lamp switch

Digunakan untuk membekalkan isyarat kepada ECU apabila pedal brek di tekan.

EGR gas temperature sensor

Dilengkapi dengan thermistor dan berfungsi untuk mengesan suhu EGR gas.

Fuel control switch or connector

Dgiunakan untuk memberitahu ECU jenis minyak yang digunakan samaada Leaded atau
Unleaded.

Water temperature switch

Digunakan untuk megesan suhu coolant di dalam enjin.

Clutch switch

Digunakan untuk menghatar isyarat kepada ECU apabila clutch pedal ditekan sepenuhnya.

Page 17 of 20
Compile by: Abdul Shokor bin Abd Talib
Autotronic – Penderia dan Isyarat Keluaran

HAC (High-Altitude Compensation) sensor

Penderia ini berfungsi untuk mengesan perubahan tekanan atmosfera atau udara sekeliling. Cara
kerja sensor ini adalah serupa dengan MAP sensor. Penderia ini boleh diletakkan di dalam atau di luar
ECU.

Vapor pressure sensor

Penderia ini digunakan untuk mengesan tekanan wap bahanapi didalam tangki bahanapi.

Binaan dan prisip operasi adalah sama seperti MAP sensor.

Turbocharging pressure sensor

Penderia ini berfungsi untuk mengesan tekanan di dalam intake manifold akibat daripada
pertambahan tekanan yang dihasilkan oleh turbocharger.

Binaan dan prisip operasi adalah sama seperti MAP sensor.

Page 18 of 20
Compile by: Abdul Shokor bin Abd Talib
Autotronic – Penderia dan Isyarat Keluaran

Oil pressure switch

Penderia ini digunakan untuk megesan tekanan minyak pelincir. Jika tekanan minyak pelincir terlalu
rendah komponen enjin dan cooling system akan menajdi rosak. Untuk mengatasi masalah ini, ECU
akan meningkat kadar kelajuan enjin semasa Idle.

Page 19 of 20
Compile by: Abdul Shokor bin Abd Talib
Autotronic – Penderia dan Isyarat Keluaran

Kick-down switch

Penderia ini juga dikenali sebagai full throttle switch dan ianya ditempatkan dibawah accelerator pedal.

Page 20 of 20
Compile by: Abdul Shokor bin Abd Talib