Anda di halaman 1dari 6

BERITA ACARA

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA


PEMILIHAN KETUA RT. 03 RW 06 PERUMAHAN GRIYA PERMAI
DESA CARINGIN KEC. LEGOK
KABUPATEN TANGERANG - BANTEN
Pada hari ini...........malam ......... tanggal ....... bulan................. tahun.............Panitia
Pemilihan Ketua RT. melaksanakan pemungutan suara Pemilihan Ketua RT
Pemekaran RT. 011 Kelurahan Patunas Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung
Jabung Barat, yang dihadiri oleh Lurah Patunas Kec. Tungkal Ilir kab. Tanjung
Jabung Barat dan Ketua RT. 011 Kel. Patunas Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
saksi calon, dan warga masyarakat di :
Tempat
Kelurahan
Kecamatan
Kota

: Masjid As-Syafiq Jl. K.H. Dewantara Ujung


Lg. Karya cendana
: Patunas
: Tungkal Ilir
: Kuala Tungkal

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :


A. Pelaksanaan Pemungutan Suara (pukul 8.30 s/d pukul 11.00);
1. Ketua Panitia Pemilihan membuka rapat pemungutan suara
2. Pembacaan doa
3. Sambutan Ketua Panitia
4. Sambutan dari ketua RT. 08
5. Sambutan dari Kepala Desa.
6. Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan
suara/pemberian suara kepada pemilih yang hadir.
B. Pemberian suara oleh pemilih berdasarkan prinsip langsung, bebas dan rahasia.
C. Pemungutan suara ditutup Jam 11.00, apabila Pemilih datang lebih dari Jam
11.00 dianggap hak suaranya gugur.
D. Pada pukul 13.00 WIB Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara dan
mengumumkan hasilnya.
E. Penyampaian Berita Acara

PANITIA PEMILIHAN
Ketua

(___________________)

CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KETUA RT PEMEKARAN RT. 011 KEL. PATUNAS
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Tempat
Kelurahan
Kecamatan
Kota

: Masjid As-Syafiq Jl. K.H. Dewantara Ujung


Lg. Karya cendana
: Patunas
: Tungkal Ilir
: Kuala Tungkal

A. Data Pemilih Dalam Pemilihan


No.
URAIAN
1.
Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS
2.
Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih
3.
Jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih
B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara
No.
URAIAN
1.
Surat suara yang diterima dari Panitia Pemilihan (termasuk
cadangan)
2.
Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau
keliru dicoblos.
3.
Surat suara yang tidak terpakai
4.
Surat suara yang terpakai
C. Klasifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah
No.
URAIAN
1.
Surat suara sah
2.
Surat suara tidak sah
Jumlah

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

Kuala Tungkal, 23 Januari 2015


PANITIA PEMILIHAN
KETUA

(____________________)

SERTIFIKASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA


PEMILIHAN KETUA RT. PEMEKARAN RT. 011 KEL. PATUNAS
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Tempat

: Masjid As-Syafiq Jl. K.H. Dewantara Ujung


Lg. Karya cendana
: Patunas
: Tungkal Ilir
: Kuala Tungkal

Kelurahan
Kecamatan
Kota
A. SUARA SAH
No

Nama Calon Ketua RT

R. ASNUL ARIFIN, RA

ABDULLAH, SE

AL AKHMAR, SP

Perolehan Suara Sah

Tanda Tangan

Jumlah
PANITIA PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

NO

NAMA

TANDA TANGAN

1.

Ketua

(. )

2.

Anggota

ARIYANTO

(. )

3.

Anggota

ANANGJUMARI

(. )

4.

Saksi

_____________

(. )

5.

Saksi

_____________

(. )

6.

Saksi

_____________

(. )

BERITA ACARA PEMILIHAN KETUA RT PEMEKARAN RT. 011


KELURAHAN PATUNAS KEL. PATUNAS KEC. TUNGKAL ILIR
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Pada hari ini, Jumat malam Sabtu tanggal Dua Puluh Tiga
bulan Januari tahun Dua Ribu Lima Belas, Jam 08.00 s/d 15.00 WIB, bertempat
di Masjid As-Syafiq Jl. K.H. Dewantara Ujung Lorong Karya Cendana, Kel. Patunas,
Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Panitia pemilihan telah
melaksanakan pemilihan Ketua RT. Pemekaran RT. 011 Kel. Patunas Kab. Tanjung
Jabung Barat, periode masa bhakti 2015 2018, dengan hasil sebagai berikut :
Menetapkan Sdr. ............................ sebagai Ketua RT Pemekaran RT. 011 Kel.
Patunas Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat, terpilih dari 3 (tiga) orang
kandidat berdasarkan hasil pemungutan suara.
Selanjutnya,kepada Ketua RT Pemekaran RT. 011 Kel. Patunas Kec. Tungkal
Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat terpilih diberikan amanah untuk melaksanakan
penunjukan anggota pengurus berdasarkan musyawarah warga sebagai alat
kelengkapan untuk menjalankan program organisasi.
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Kuala Tungkal, 23 Januari 2015
Ketua

(............................................)
Anggota I

(ARIYANTO)
Anggota II

(ANANG JUMARI)

TUGAS, FUNGSI, MASA BAKTI, PEMBERHENTIAN DAN MASA BAKTI RT. 015 KEL. PATUNAS
KECAMATAN TUNGKAL ILIR KABUPATEN TANJUNG BARAT

I.

Tugas dan Fungsi Ketua RT


Mempunyai tugas :
Membantu menjalankan tugas pelayanan pemerintah Desa kepada
masyarakat ;
Memelihara kerukunan hidup warga;
Menyusun
rencana
dan
melaksanakan
pembangunan
dengan
mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
Mempunyai fungsi :
Pengkoordinasian antar warga;
Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama dan antar
masyarakat dengan Pemerintah Dasa ;
Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga;

II. Ketua RT berhenti dan diberhentikan


1. Meninggal dunia,
2. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
3. Masa bakti berakhir dan pengurus baru telah dibentuk;
4. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat
di RT.015;
5. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat untuk dipilih menjadi Ketua RT.015;
6. Pindah tempat tinggal dari lingkungan RT.015 yang bersangkutan;
7. Sebab - sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat.
III. Masa Bakti Ketua RT. 015 Kelurahan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Patunas

KecamatanTungkal

Ilir

1. Masa bakti Ketua RT. 015 beserta staf adalah 3 ( Tiga ) tahun sejak tanggal
dikukuhkan oleh Lurah dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;
2. Setiap masa bakti berakhir atau pemberhentian atau penggantian sebelum
masa bakti, Ketua RT. 015 berkewajiban memberitahukan kepada anggota
tentang pemberhentian atau penggantian pengurus dan melaporkan kepada
Lurah;
3. Ketua RT. 015 menyusun laporan triwulan selama masa baktinya dengan
memuat potensi RT. 015, program kerja yang sudah dan yang belum
selesai, keuangan, harta kekayaan serta permasalahan yang dihadapi.
KETUA PEMILIHAN

( _____________ )

Anda mungkin juga menyukai