Anda di halaman 1dari 1

Aplikasi

Kefahaman

Soalan Aras Rendah


(komunikasi aktif)

Pengetahua

Aras Penyelesaian Masalah Matematik Menurut Taksanomi Bloom


(1989)

PRODUKTIF

Analisis

pembelajaran murid tetapi kurang


berlaku komunikasi kerana tahap
kefahaman murid rendah
(Sullivan & Clarke , 1991)

TIDAK PRODUKTIF

Sintesis

Soalan aras tinggi meningkatkan

ANALISIS BERFOKUS

Penilaian

ANAK PANAHANALISIS

tahap

PENYELESAIAN MASALAH

ANALISIS WACANA

KOMUNIKASI MATEMATIK

KERANGKA TEORETIKAL

Beri Nilai