Anda di halaman 1dari 20

PELAN STRATEGIK JPN/PPD/SEKOLAH

TAHUN 2014-2016
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 1

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/01

Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran (TS1)


KPI Pengarah/PPD/Sek KPI SEKOLAH
Sektor/PPD/Sekolah SK Dato Abu Bakar Baginda
Bidang/Unit Panitia Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Teras Strategik

Isu-Isu
Strategik

Strategi

Pelan Tindakan

KPI

(Berdasarkan 4 teras
strategik)

(Huraian isu/masalah tentang BK


atau fungsi organisasi)

(Berdasarkan 11 anjakan PPPM


atau fungsi organisasi/SWOC)

(Berdasarkan 25101inisiatif
atau pelan tindakan di JPN/PPD)

(Pernyataan indikator
yang boleh diukur)

Meningkatkan
pembelajaran
murid.

1. Murid kurang
pengetahuan sedia
ada untuk dikaitkan
dengan pelajaran
dan pengetahuan
yang baru.

1. Penggunaan
Mengadakan Program
pelbagai BBM untuk Kenali Komputer Anda
meningkatkan
pengetahuan murid(5 minit sebelum
P&P)

2. Murid tidak dapat


memahami tentang
komponen
komputer dan
fungsinya.

2. Mendedahkan murid
dengan soalan yang
pelbagai semasa
latihan dalam P&P(5 minit dalam P&P)

1. Pendedahan

Membuat PowerPoint Flash

Sasaran
TOV

2014

2015

2016

Peratus kelulusan
murid meningkat.

80%

85%

90%

Penglibatan

90%

95%

100%

Teras Strategik
Meningkatkan
pembelajaran
murid.

Isu-Isu
Strategik
1. Murid lebih berminat
kepada praktikal
berbanding teori.

Strategi

Pelan Tindakan

pengetahuan secara dalam penghasilan peta


teori dan praktikal
minda.
-(pemantauan setiap
minggu)

KPI

Sasaran
TOV

2014

2015

2016

80%

85%

90%

murid 100%.

2. Penghasilan peta
minda dalam
membuat nota.

Meningkatkan
pembelajaran murid

1. Sukar menterjemah
maksud daripada
bahasa inggeris ke
bahasa Malaysia.

1. Penggunaan bahasa
yang mudah
difahami.
2. Murid mencatat
nota dan menampal
gambar

Meningktakan
Murid dapat mengingati
kedua-dua bahasa Malaysia peratusan murid
memahami bahasa
dan bahasa inggeris
komputer.

PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2014
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan

JADUAL 2

Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*

JPS/SJK-PS/02

Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran (TS1)


KPI Pengarah/PPD/Sek KPI SEKOLAH
Sektor/PPD/Sekolah SK Dato Abu Bakar Baginda
Bidang/Unit Panitia Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Strategi

Bil

Program/Projek

Meningkatkan Pembelajaran Murid

Objektif

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh

Kos/Sumbe
r

1.

Program Kenali
Komputer Anda.

Mahir membuka dan memasang semula


setiap asas komponen komputer serta
melabel bahagian komputer.

Guru TMK
mengikut
kelas masingmasing

1 Februari
30 Jun 2014

2.

Program Power Point Murid dapat membuat nota minda mengikut


Flash.
kreaativiti mereka sendiri menggunakan
Microsoft Power Point.

Guru TMK
mengikut kelas
masing-masing

1 Mac 30
November 2014

KPI
Peratus kelulusan
murid meningkat.

Peratus
penglibatan murid
meningkat

TOV

Sasaran

80%

90%

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SK Dato Abu Bakar Baginda


Hal Ehwal Murid
Program Kenali Komputer Anda
Meningkatkan pembelajaran Murid
Februari - November
Murid tahun 4
1. Ketua Panitia TMK
2. Guru TMK tahun 4

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

1. Mesyuarat Panitia Teknologi Maklumat dan Komunikasi.


-Mengemukakan cadangan pelaksanaan program untuk pertimbangan dan persetujuan Panitia Teknologi Maklumat dan
Komunikasi.
-Merekodkan cadangan-cadangan penambahbaikan untuk setiap program yang dirancang.
2. Pelantikan AJK Program
-Makluman bidang tugas AJK program
-Makluman berkaitan program ( tarikh, tempat, masa dan kumpulan sasaran)
4. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Program;
- Pembentangan kertas konsep
- Pelantikan AhliJawatankuasa
- Pengagihan tugas dan deskripsi tugas
- Perbincangan mengenai kos
- Perbincangan kandungan program
- Penetapan kumpulan sasaran
- Hal-hal lain

Kekangan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Murid masih lemah mengingati setiap komponen komputer. Guru perlu mempelbagaikan bahan bantu mengajar untuk
memudahkan murid mengingati setiap komponen komputer

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

Pemantauan dibuat oleh ketua panitia TMK.


(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penilaian

Murid-murid lebih mahir dalam melabel bahagian komputer.


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambahbaikan

Nama Penilai:

1. Mengadakan kelas kilat iaitu kuiz berkenaan komponen komputer 5 minit sebelum PdP bermula

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SK Dato Abu Bakar Baginda


Hal Ehwal Murid
Program Power Point Flash
Meningkatkan pembelajaran Murid
Februari - November
Murid tahun 4
3. Ketua Panitia TMK
4. Guru TMK tahun 4

3. Mesyuarat Panitia Teknologi Maklumat dan Komunikasi.


-Mengemukakan cadangan pelaksanaan program untuk pertimbangan dan persetujuan Panitia Teknologi Maklumat dan
Komunikasi.
-Merekodkan cadangan-cadangan penambahbaikan untuk setiap program yang dirancang.
4. Pelantikan AJK Program
-Makluman bidang tugas AJK program
-Makluman berkaitan program ( tarikh, tempat, masa dan kumpulan sasaran)
4. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Program;
- Pembentangan kertas konsep
- Pelantikan AhliJawatankuasa
- Pengagihan tugas dan deskripsi tugas
- Perbincangan mengenai kos
- Perbincangan kandungan program
- Penetapan kumpulan sasaran
- Hal-hal lain

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Masih ada murid yang masih lemah menggunakan aplikasi Microsoft Power point walaupun dibantu oleh guru.

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan

Pemantauan dibuat oleh ketua panitia TMK.


(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penilaian

Murid-murid semakin mahir membuat nota menggunakan Microsoft Power point.


Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambahbaikan

Nama Penilai:

1. Membuat pertandingan nota peta minda terbaik.

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAMJPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit

SK Dato Abu Bakar Baginda


Panitia Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Penilaian
Keberkesanan
Program

JADUAL 4
JPS/SJK-PS/04

Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

Membuka,
memasang dan
melabel
komponen
komputer.

Feb Nov

Setiap bulan

Ada peningkatan kepada


kelas 4 Ixora dalam
membuka, memasang
dan melabel komponen
komputer.

Mengadakan kelas kilat


iaitu kuiz berkenaan
komponen komputer 5
minit sebelum PdP
bermula

Program Power
Point flash

Feb - Nov

Setiap bulan

Setiap kelas tahun 4 iaitu


4 Ixora, 4 Jasmine dan 4
Lavender dapat
membuat nota dalam
bentuk peta minda
menggunakan microsoft
Power Point dengan baik.

Membuat pertandingan
nota peta minda
terbaik.

Bil

Program/Projek

1.

2.

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Cadangan
Penambahbaikan

Tarikh:

Catatan

PELAN TAKTIKAL JPN/PPD/SEKOLAH


TAHUN 2015
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan
Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru*
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek KPI SEKOLAH
Sektor/PPD/Sekolah SK Dato Abu Bakar Baginda
Bidang/Unit Panitia Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Strategi

Meningkatkan Pembelajaran Murid

JADUAL 2
JPS/SJK-PS/02

Bil

Program/Projek

Objektif

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh

Kos/Sumbe
r

1.

Program Kenali
Komputer Anda.

Mahir membuka dan memasang semula


setiap asas komponen komputer serta
melabel bahagian komputer.

Guru TMK
mengikut
kelas masingmasing

1 Februari
30 Jun 2015

2.

Program Power Point Murid dapat membuat nota minda mengikut


Flash.
kreaativiti mereka sendiri menggunakan
Microsoft Power Point.

Guru TMK
mengikut kelas
masing-masing

1 Mac 30
November 2015

3.

Program word of
the week

Meningkatkan pengetahuan murid dalam


memahami bahasa komputer yang
kebanyakannya adalah dalam bahasa inggeris

Guru TMK
mengikut
kelas masingmasing

1 Feb 30
Nov 2015

KPI
Peratus kelulusan
murid meningkat.

Peratus
penglibatan murid
meningkat

TOV

Sasaran

85%

95%

85%

Peratus
Pemahaman
murid meningkat

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2015


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SK Dato Abu Bakar Baginda


Hal Ehwal Murid
Program Kenali Komputer Anda
Meningkatkan pembelajaran Murid
Februari - November
Murid tahun 4 dan 5
1. Ketua Panitia TMK
2. Guru TMK tahun 4 dan 5

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

1. Mesyuarat Panitia Teknologi Maklumat dan Komunikasi.


-Mengemukakan cadangan pelaksanaan program untuk pertimbangan dan persetujuan Panitia Teknologi Maklumat dan
Komunikasi.
-Merekodkan cadangan-cadangan penambahbaikan untuk setiap program yang dirancang.

2. Pelantikan AJK Program


-Makluman bidang tugas AJK program
-Makluman berkaitan program ( tarikh, tempat, masa dan kumpulan sasaran)
-

3. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Program;


Pembentangan kertas konsep
Pelantikan AhliJawatankuasa
Pengagihan tugas dan deskripsi tugas
Perbincangan mengenai kos
Perbincangan kandungan program
Penetapan kumpulan sasaran
Hal-hal lain

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan dibuat oleh ketua panitia TMK.

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penilaian
Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2015


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SK Dato Abu Bakar Baginda


Hal Ehwal Murid
Program Power Point Flash
Meningkatkan pembelajaran Murid
Februari - November
Murid tahun 4 dan 5
1. Ketua Panitia TMK
2. Guru TMK tahun 4 dan 5

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

1. Mesyuarat Panitia Teknologi Maklumat dan Komunikasi.


-Mengemukakan cadangan pelaksanaan program untuk pertimbangan dan persetujuan Panitia Teknologi Maklumat dan
Komunikasi.

-Merekodkan cadangan-cadangan penambahbaikan untuk setiap program yang dirancang.


2. Pelantikan AJK Program
-Makluman bidang tugas AJK program
-Makluman berkaitan program ( tarikh, tempat, masa dan kumpulan sasaran)
-

3. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Program;


Pembentangan kertas konsep
Pelantikan AhliJawatankuasa
Pengagihan tugas dan deskripsi tugas
Perbincangan mengenai kos
Perbincangan kandungan program
Penetapan kumpulan sasaran
Hal-hal lain

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan dibuat oleh ketua panitia TMK.

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penilaian
Penambahbaikan

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2015


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran
Tanggungjawab
Proses Kerja

SK Dato Abu Bakar Baginda


Hal Ehwal Murid
Program Word of the Week
Meningkatkan pembelajaran Murid
Februari - November
Murid tahun 4 dan 5
5. Ketua Panitia TMK
6. Guru TMK tahun 4
5. Mesyuarat Panitia Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

-Mengemukakan cadangan pelaksanaan program untuk pertimbangan dan persetujuan Panitia Teknologi Maklumat dan
Komunikasi.
-Merekodkan cadangan-cadangan penambahbaikan untuk setiap program yang dirancang.
6. Pelantikan AJK Program
-Makluman bidang tugas AJK program
-Makluman berkaitan program ( tarikh, tempat, masa dan kumpulan sasaran)
4. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Program;
- Pembentangan kertas konsep
- Pelantikan AhliJawatankuasa
- Pengagihan tugas dan deskripsi tugas
- Perbincangan mengenai kos
- Perbincangan kandungan program
- Penetapan kumpulan sasaran
- Hal-hal lain

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

Kekangan
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Pemantauan dibuat oleh ketua panitia TMK.

Pemantauan

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Penilaian

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulanuntuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Penambahbaikan

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2015


Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit

SK Dato Abu Bakar Baginda


Panitia Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Bil

Program/Projek

Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

1.

Membuka,

Feb Nov

Setiap bulan

Penilaian
Keberkesanan
Program

JADUAL 4
JPS/SJK-PS/04

Cadangan
Penambahbaikan

Catatan

memasang dan
melabel
komponen
komputer.

2.

3.

Program Power
Point Flash.

Feb Nov

Setiap bulan

Program Word of
the Week.

Feb - Nov

Setiap minggu

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014-2016


Membangunkan potensi individu melalui
VISI
pendidikan berkualiti
Sektor/PPD/Sekolah SK Dato Abu Bakar Baginda
Bidang/Unit Panitia Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
Sasaran Prestasi
Matlamat/Objektif
KPI
TOV 2014 2015 2016
MISI

Sekolah unggul penjana generasi


terbilang

Inisiatif/Tindakan,
Program/Projek

2014

JADUAL 5
JPS/SJK-PS/05

Prestasi Sebenar
2015 2016
Catatan

Mahir membuka dan


memasang semula setiap
asas komponen komputer
serta melabel bahagian
komputer.

Peratus kelulusan
murid meningkat.

80%

85%

90%

80%
Mengadakan Program Kenali
Komputer Anda

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh:

Tandatangan:

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014-2016


Membangunkan potensi individu melalui
Sekolah unggul penjana generasi
JADUAL 5
VISI
pendidikan berkualiti
terbilang
JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SK Dato Abu Bakar Baginda
Bidang/Unit Panitia Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
Sasaran Prestasi
Prestasi Sebenar
Inisiatif/Tindakan,
Matlamat/Objektif
KPI
Program/Projek
TOV 2014 2015 2016
2014 2015 2016
Catatan
MISI

Murid dapat membuat


nota minda mengikut
kreaativiti mereka sendiri
menggunakan Microsoft
Power Point.

Peratus penglibatan
murid meningkat.

90%

95%

100%
Mengadakan program
Power Point Flash

80%

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh:

Tandatangan:

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014-2016


Membangunkan potensi individu melalui
Sekolah unggul penjana generasi
JADUAL 5
VISI
pendidikan berkualiti
terbilang
JPS/SJK-PS/05
Sektor/PPD/Sekolah SK Dato Abu Bakar Baginda
Bidang/Unit Panitia Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
Matlamat/Objektif
KPI
Sasaran Prestasi
Inisiatif/Tindakan,
Prestasi Sebenar
MISI

Meningkatkan
pengetahuan murid dalam
memahami bahasa
komputer yang
kebanyakannya adalah
dalam bahasa inggeris

Peratus pemahaman
murid meningkat.

TOV
-

2014
80%

2015
85%

2016
900%

Program/Projek
Program Word of the
Week

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh:

Tandatangan:

2014
80%

2015

2016

Catatan