Anda di halaman 1dari 2

IMPERIALISME DAN KOLONIALISME

1.
X
24 OGOS 1511-16 JANUARI 1641
130 TAHUN
BELANDA
16 JANUARI 1641-20 MAC 1824
183 TAHUN
Y
20 MAC 1824-8 DISEMBER 1941
117 TAHUN
JEPUN
8 DISEMBER 1941-5 SEPTEMBER
1945
4 TAHUN
BRITISH
5 SEPTEMBER 1945-31 OGOS 1957
12 TAHUN

Tempoh penjajahan di Tanah Melayu. Apakah yang mewakili X dan


Y?

X = PORTUGIS
Y =BRITISH

2. Apakah faktor tolakan semasa imperialisme British?

Perkembangan revolusi perindustrian di Eropah yang memerlukan bahan


mentah dan pasaran.

3. Nyatakan kelemahan system residen?

Pentadbiran dijalankan di atas budi bicara (tiada sistem)


Tiada garis panduan dalam pentadbiran
Residen diberi kuasa penuh untuk mewujudkan keamanan
Kuasa residen perlu bebas, tiada penyelarasan di antara negeri-negeri

4. Apakah
peranan
Sultan dan Pembesar
Melayu pada waktu itu?
Penubuhan
Negeri-Negeri
Melayu Bersekutu

Sultan dan pembesar melayu hanya boleh bermesyuarat , berbahas dan


mengemukakan cadangan pada Majlis Mesyuarat Raja-Raja Melayu
(DURBAR)