Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH DASAR AL-QUR'AN (SDQ)

IMAM BAIHAQI
Jalan Pangeran Sutajaya, Blok Singkil, RT 001 RW 006, Desa Gebang Udik,
Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, INDONESIA - 45191
www.manarussabil.or.id
e-mail: yayasan.manarussabil@gmail.com

Nomor
Hal
Lampiran

:
:
:

001/DKM/SDQIB/XI/16
Undangan Peresmian Masjid SDQ IMAM BAIHAQI
-

Yth,
Bapak/Ibu/.
Di tempat

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Taala yang senantiasa memberikan nikmat, rahmat,
hidayah dan serta inayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan
kepada nabi Muhammad beserta keluarganya, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa
mengikutinya hingga akhir zaman.

Salam Silaturrohmi kami sampaikan dengan teriring doa semoga Allah Subhanahu
Wataala senantiasa memberikan Rahmat dan HidayahNya kepada Bapak/Ibu sekalian, sehingga
Bapak/Ibu selalu dalam lindunganNya Amin. Dan selanjutnya, kami dari Panitia Peresmian
Masjid SDQ IMAM BAIHAQI bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam acara
tersebut. Adapun acara ini Insyaallah akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal

Minggu, 4 Desember 2016

Pukul

08.30 s/d 11.30 WIB

Tempat

Masjid SDQ IMAM BAIHAQI

Alamat

Jalan Pangeran Sutajaya Blok Singkil Ds.Gebang Udik,


Kec. Gebang. Kab. Cirebon Jawa Barat

Acara

Peresmian Masjid SDQ IMAM

Demikianlah surat undangan ini kami sampaikan, besar harapan kami Bapak/Ibu dapat
menghadiri acara Peresmian Masjid SDQ IMAM BAIHAQI. Atas perhatiannya kami ucapkan
Jazakumullohu Khairan.

Ketua Pelaksana

Luzman Rifqi, S.Kom.I

Gebang, 21 November 2016


Sekretaris

Tasripin, S.Pd

Anda mungkin juga menyukai