Anda di halaman 1dari 2

SOALAN UNTUK BAB 3

LIMPAHAN KEMAKMURAN MERENTASI ETNIK


1. Bagaimanakah ekonomi sesebuah negara dapat
dibangunkan?
2. Bagaimana keharmonian hidup antara etnik boleh
dicapai?
3. Apakah tujuan pengagihan kekayaan negara yang adil
dan saksama antara semua etnik?
4. Sebutkan falsafah yang menjadi panduan bagi
mencapai perpaduan masyarakat dan nyatakan
andaiannya.
5. Huraikan isu-isu ekonomi yang timbul pada awal
kemerdekaan akibat dasar ekonomi bebas British.
6. Adakah isu kemiskinan dan ketaksamarataan
pendapatan merupakan masalah etnik semata-mata?
Nyatakan bukti ke atas jawapan anda.
7. Nyatakan objektif DEB.
8. Terangkan strategi DEB untuk mengurangkan
kemiskinan.
9. Terangkan strategi DEB untuk menyusun semula
masyarakat.
10.

Bilakah MPPB diperkenalkan?

11.

Mengapakah kerajaan menggubal ICA?

12.
Apakah bukti yang menggambarkan kejayaan
ekonomi Malaysia?

13.
Apakah aspek-aspek yang menggambarkan
kejayaan ekonomi Malaysia?
14.
Bincangkan mengenai pertumbuhan pesat
ekonomi Negara.
15.
Bincangkan mengenai pembangunan manusia dan
pengurangan kadar kemiskinan.
16.
Bincangkan mengenai peningkatan kualiti hidup
masyarakat.
17.

Apakah fungsi IKHM?

18.

Nyatakan isu dan cabaran ekonomi Malaysia.

19.
Terangkan kesan kemelesetan ekonomi dunia
kepada ekonomi Malaysia.
20.
Nyatakan langkah- langkah yang dilaksanakan
oleh kerajaan bagi meningkatkan kembali ekonomi
Malaysia.
21.

Huraikan tujuan dasar penswastaan.

22.

Sebutkan tonggak MEB.