Anda di halaman 1dari 3

Nota Rawatan

Ayat Untuk Menghentikan Pendarahan Dari Hidung,


Santau Muntah Darah Dan Mana Mana Anggota Badan
1. Perawat mestilah didalam keadaan berwudhu
2. Berpakaian menutup aurat bagi lelaki & wanita.
3. Mengadap Kiblat.
4. (Untuk Perawat) : Sila baca doa doa pelindung Sebelum memulakan, pagarlah diri anda dan
mintalah pertolongan dari ALLAH S.W.T. dengan membaca Al-Istiadzah dan Doa doa dibawah ini.

 
  

 
 


Aku berlindung dengan ALLAH dari syaitan yang direjam.

 
 
 
  


Dengan nama ALLAH Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

 # $ !% &  

 
 
 ! " Bismillahi tawakkaltu alallahi la hau la wa la quwwata illa billah

Dengan nama ALLAH aku bertawakkal kepada Nya.Tiada upaya dan kekuatan (atas kami) melainkan ALLAH
Yang Maha Agung dan Maha Tinggi.

 

 
 . /
 , + 0 1 2

)  

 * & + !
 5 ' ( 


 ) 3 4

, & 
(X) 6


Bismillahillazi layadurru ma asmihi shai u fil ardhi wa la fissamawa I wahuwas samiul


alim

Dengan nama ALLAH, yang dengan namaNya akan terhalanglah, segala sesuatu dibumi dan dilangit,
untuk menimpakan bencana, dan ia Maha Mendengar dan Mengetahui
* Ayat ini diulang bacaannya sebanyak 3 kali

(X)

 ;


 < !
 :
7 8 9 0  :
 

Auzubikalimatillahittammati min sharrima khalaq

Aku berlindung dengan kalimah kalimah (Ayat Ayat) ALLAH yang sempurna dari semua kejahatan yang
diciptakan Nya.
1. Menghadiahkan Al Fatihah kepada Rasulullah S.A.W.

Nota Rawatan

= ? @6 A 0 & @!BB& C> 92 $4


 2 & D  F
>
   #
m9$# uq9$# !$# 0
e$!$# t 7=t m9$# uq9$# n=y9$# _Uu ! ys9$#
t)tG9$# xu_9$# $t$#

tGn y$)u 7t x$)

tj9!$9$# u n=t Uy9$# %x n=t |Myr& t%!$# xu


Bacakan dengan kuat
1) Al Fatehah 1x

m9$# uq9$# n=y9$# _Uu ! ys9$# m9$# uq9$# !$# 0


xu_9$# $t$# tGn y$)u 7t x$) e$!$# t 7=t
tj9!$9$# u n=t Uy9$# %x n=t |Myr& t%!$# xu t)tG9$#

2) Surah Al Isra 82 7x

#Y$|yz ) t=9$# t u t=j9 uquu !$x u $t #u)9$# z itu


3) Surah Hud 44 7x

n?t NutF$#u F{$# z%u !$y9$# uu =%r& !$y|tu 8u!$t n=/$# r't %u
t=9$# s)=j9 #Y/ %u ( dg:$#
Dan (setelah binasanya kaum kafir itu) diperintahkan kepada bumi dan langit dengan berkata: Wahai
bumi telanlah airmu dan wahai langit berhentilah dari curahan hujanmu dan (ketika itu) surutlah air,

Nota Rawatan

serta terlaksanalah perintah (Allah) itu dan bahtera Nabi Nuh itupun berhenti di atas gunung serta
diingatkan (kepada kaum kafir umumnya bahawa): Kebinasaanlah akhirnya bagi orang-orang yang
zalim. (44)
lalu hembus 10 saat pada anggota yang berlaku pendarahan tersebut.