Anda di halaman 1dari 2

TEST I MATEMATIKES PR KLASEN E TET, ( TEOREMA E PITAGORES)

Ese Dhe Projekte Per Studentet #MesueseAurela

Nr
1.
2.
3.

D e t y r a t:
Trekndshi kndrejt prbehet prej dy __________________ dhe nje ________________________.

Pik

2
2

Nga sa cm, jan brinjet e trekndshit kndrejt nse perimetri i tij sht: P=24cm
a = ____ cm,
Plotso:

b = ____ cm,

c = ____ cm.

a 2 ____ ____ ,

a 2 b 2 ____,

2
2
2
2
3
5

____ 2 ____ 2 132 .

4. Siprfaqja e katrorit mbi hipotenuz


sht S=169cm katror, ndersa siprfaqja e katrorit mbi kateten e madhe sht
S = 144cm katror, ather ndryshimi i dy
brinjve t trekndshit sht: c - b = ?

Sc
Sb

15

a
A. 1cm

B. 8cm

C. 25cm

Plotso:
5.

6.

a b c
2

a
b
c

D. 144cm
3
5

5
16
20

1
3

4b
6b

2
3
4
5
6

13

Perimetri i trapezit sht, P = 84cm, a = 34cm, b = 10cm. Njesoni syprinen e trapezit S=?
b
c

20

Siprfaqja ansore e kubit sht S 196cm 2 , Sa cm sht diagonalja e kubit D = ?


7.
25

Kriteri pr not: [0-19]=1,

[20-39]=2,

[40-69]=3,

[70-89]=4,

Nxnsi:______________________________ Pikt e fituara ______ Nota (

[90-100]=5

100

), Msimdhnsi: Avdi Tafilaj.

TEST I MATEMATIKES PR KLASEN E TET, ( TEOREMA E PITAGORES)


Ese Dhe Projekte Per Studentet #MesueseAurela

Nr
1.
2.
3.

D e t y r a t:
Trekndshi kndrejt prbehet prej nje __________________ dhe dy ________________________.

Pik

2
2

Nga sa cm, jan brinjet e trekendeshit kendrejt nse perimetri i tij sht: P=30cm
a = ____ cm,
Plotso:

b = ____ cm,

c = ____ cm.

a 2 ____ ____ ,

a 2 b 2 ____,

2
2
2
2
3
5

____ 2 ____ 2 5 2 .

4. Siprfaqja e katrorit mbi hipotenuz


sht S=25cm katror, ndersa siprfaqja e katrorit mbi kateten e vogl sht
S = 9cm katror, ather shuma e dy
brinjve t trekndshit sht: a + c = ?

Sc
Sb

15

a
A. 7cm

B. 8cm

C. 9cm

Plotso:
5.

6.

a b c
2

a
b
c

D. 41cm
3
4

12
20

1
2

12
13

8a
6a

2
3
4
5
6

Perimetri i trapezit sht, P = 64cm, a = 24cm, b = 14cm. Njesoni syprinen e trapezit S=?
b
c

20

Siprfaqja ansore e kubit sht S 256cm 2 , Sa cm sht diagonalja e kubit D = ?


7.
25

Kriteri pr not: [0-19]=1,

[20-39]=2,

[40-69]=3,

[70-89]=4,

Nxnsi:______________________________ Pikt e fituara ______ Nota (

[90-100]=5

100

), Msimdhnsi: Avdi Tafilaj.