Anda di halaman 1dari 1

ciri-ciri guru professional.

ILMU
PENGETAHUAN

TATASUSILA
TATASUSILAYANG
YANG
TERPUJI
TERPUJI

KEPAKARAN

SIFAT
SIFATKEPIMPINAN
KEPIMPINAN

KEMAHIRAN

PRIHATIN

INTELEK
INTELEK

YAKIN
CIRI-CIRI
CIRI-CIRI
GURU
GURU
PROFESIONAL
PROFESIONAL

ADIL

KOMITED
KOMITED
TERHADAP
TERHADAP
TUGAS
TUGAS

JUJUR
MEMILIKI
MEMILIKISIFAT
SIFAT
DAN
KUALITI
DAN KUALITI
PERIBADI
PERIBADISOSIAL
SOSIAL
YANG
BAIK
YANG BAIKDAN
DAN
MURNI
MURNI

SABAR

KECINDAN

MESRA

BERTANGGUNGJAWAB
BERTANGGUNGJAWAB

AMANAH

JUJUR

BAIK HATI