Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN ASAS SAINS KOMPUTER ALGORITMA

Kelas
Masa
Tema
Tajuk
Standard
Kandungan
Standard
Pembelajaran
Objektif
Pembelajaran

Aktiviti dan
Penilaian PDP

1 Anggerik
2 Jam
Algoritma
Pembangunan Algoritma
3.0 Algoritma
3.1.1 Menulis pseukod dan melukis carta alir pelbagai
pilihan dalam
penyelesaian masalah
Pada akhir pengajaran & pembelajaran murid akan dapat :
1. Menulis pseudokod carta alir pelbagai pilihan dalam
penyelesaian masalah.
2. Melukis pseukod carta alir pelbagai pilihan dalam
penyelesaian masalah.
1.Set Induksi
Guru membuat demonstrasi bagaimana membuat teh
susu dan teh O.Guru bertanyakan kepada pelajar
pilihan air yang disukai.

2.Murid menyatakan secara lisan langkah-langkah cara


membuat teh susu dan teh O.
3.Guru meminta dua orang murid menulis di papan putih
langkah-langkah membuat teh susu dan teh O.
4.Guru menegaskan langkah-langkah secara tertib tadi
adalah pseudokod .
5.Pelajar diberi nota grafik bentuk dan simbol yang terdapat
dalam pembinaan carta alir ( Imbas kembali sukatan
pelajaran TMK Tahun 6)
6.Guru meminta murid melukiskan 2 carta alir berdasarkan
dua pseudokod tadi.
7.Guru bertanya kepada pelajar bagaimana cara membina
carta alir yang mempunyai pilihan.( Merujuk situasi di atas )

8.Guru menunjukkan kad grafik bagi simbol pilihan iaitu :


9.Guru menunjukkan satu contoh carta alir pilihan
berdasarkan situasi di atas.
10. Pelajar dibahagikan kepada 5 kumpulan kecil.Setiap
kumpulan dikehendaki memikirkan satu situasi yang
mempuyai pilihan dan seterusnya menuliskan pseudokod
dan melukis carta alir yang sesuai.
11.Setiap kumpulan membuat perbentangan hasil
perbincangan dan kumpulan lain membuat penilaian.
12. Guru memberi latihan pengukuhan kepada pelajar
secara individu.
TMK
KBAT
Bahan Bantu
PdP
Refleksi

Komunikasi, kreativiti, kerjasama


Mencipta,Mengaplikasi
Bahan Bantu PdP,Nota grafik,Lembaran Kerja.

Anda mungkin juga menyukai