Anda di halaman 1dari 2

Usul 20

Fikrah

Mazahir

Usul 1
Islam adalah nizam
Daulah dan watan
atau kerajaan dan
ummah
Akhlak dan
kekuatan atau
rahmat dan
keadilan
Pengetahuan dan
undang-undang
atau ilmu dan
kehakiman
Material dan
tharwah atau kerja
dan harta
Jihad dan dakwah
atau tentera dan
fikrah
Ibadah dan aqidah
Sawa bissawa
Usul 2
Al-Quran dan assunnah rujukan
asas dalam islam

Usul 3
Iman yang benar,
ibadah yang sahih
dan mujahadah
Usul 4

Nak faham AlQuran kena


belajar bahasa
arab

Nak faham hadis


kena rujuk
periwayat hadis
yang sahih

Berusaha
belajar
bahasa arab
Belajar ulum
Al-Quran
Belajar ulum
hadis

Muwasofat

Usul 5