Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PPKI

KSSR TAHUN 4
PENGURUSAN DIRI

MING
GU

TAJUK

STANDARD
KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

1. Urus Diri

1.1 Mengenal anggota badan

1.1.1 Menyebut jantina

1. Urus Diri

1.1 Mengenal anggota badan

1.1.2 Membezakan jantina

1. Urus Diri

1.1 Mengenal anggota badan

1.1.3 Mengurus diri


mengiku jantina

1. Urus Diri

1.1 Mengenal anggota badan

1.1.4 Membersih diri


mengikut jantina

1
2
3

1. Urus Diri

1. Urus Diri

1.1 Mengenal anggota badan

1.2 Mengamalkan cara makan


dan minum yang betul

1.1.5 Mendandan diri


mengikut jantina

1.2.1 Menunjukkan cara


makandengan
menggunakan alatan

1. Urus Diri

1.2 Mengamalkan cara makan


dan minum yang betul

1. Urus Diri

1.2 Mengamalkan cara makan 1.2.3 menunjukkan cara


dan
minum dengan
minum yang betul
menggunakan
pelbagai alatan

1.Urus Diri

1.2 Mengamalkan cara makan 1.2.4 Menyatakan adab


dan
sebelum
minum yang betul
i.
Makan
ii.
Minum

10

1.Urus Diri

1.2.2 Menunjukkan cara


makantanpa menggunakan
alatan

1.2 Mengamalkan cara makan 1.2.5 Menyatakan adab


dan
semasa
minum yang betul
i.
Makan
ii.
Minum

OBJEKTIF
Dapat menyebut
jantina
Dapat
membezakan
jantina
Dapat
menguruskan diri
Dapat
menguruskan diri
Dapat
menguruskan diri

Dapat mengunakan
alatan semsa
makan dengan baik

Dapat mengunakan
alatan semsa
makan dengan baik

Dapat mengunakan
alatan semsa
makan dengan baik

Dapat menyatakan
adam makan
dengan betul

Dapat menyatakan
2 adab semasa
makan

11

1.Urus Diri

1.2 Mengamalkan cara makan 1.2.6 Menyatakan adab


dan
selepas
minum yang betul
i.
Makan
ii.
Minum

12

1.Urus Diri

1.2 Mengamalkan cara makan 1.2.7 Amali makan dan


dan
minum di kantin
minum yang betul

13

1.Urus Diri

1.3 Mengenal jenis pakaian

14

15

16

17

1.Urus Diri

1.Urus Diri

1.Urus Diri

2. Kebersihan Diri
dan
Kesihatan

1.3 Mengenal jenis pakaian

1.3 Mengenal jenis pakaian

1.4 Mengamalkan cara


berpakaian
yang betul

2.1 Mengamalkan kebersihan


diri

1.3.1 Menamakan jenisjenis pakaian


i.
Pakaian
seragam sekolah
ii.
Pakaian
sukan

1.3.1 Membezakan jenisjenis pakaian


i.
Pakaian
seragam sekolah
ii.
Pakaian
sukan mengikut jenis sukan

1.3.3 Menyatakan fungsi


pakaian
i.
Pakaian
seragam sekolah
ii.
Pakaian
sukan

1.4.1 Amali memakai


pakaian
i.
Pakaian
seragam sekolah
ii.
Pakaian
sukan
2.1.1 Menjaga kebersihan
kuku, tangan
dan kaki

Dapat menyatakan
2 adab semasa
makan

Makan di kantin
dengan baik

Dapat menyatakan
jenis pakaian
sekola dan pakaian
sukan

Dapat menyatakan
jenis pakaian
sekola dan pakaian
sukan

Dapat menyatakan
jenis pakaian
sekola dan pakaian
sukan

Membuat amali di
bilik pengurusan
dengan dengan
bantuan guru

Murid tahu menjaga


kebersihan semua
kuku, tangan dan
kaki
Tahu menjaga gigi

18

2. Kebersihan
Diri dan
Kesihatan

2.1 Mengamalkan kebersihan


diri

2.1.2 Menjaga kebersihan


dan kesihatan
gigi

19

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

20

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

21

22

23

2. Kebersihan
Diri dan
Kesihatan

2. Kebersihan Diri
dan
Kesihatan

2. Kebersihan Diri
dan
Kesihatan

2.1 Mengamalkan kebersihan


diri

2.1 Mengamalkan kebersihan


diri

2.1 Mengamalkan kebersihan


diri

2.1.3 Menjaga kebersihan


organ genital

2.1.4 Menyatakan
penjagaan kebersihan
diri secara berjadual

4.1.2 Menggunakan
kemudahan di
dalam tandas

Dapat menjaga
kebersihan organ
genital dengan
bantuan guru
Tahu waktu yang
perlu
memebersihakan
diri
Dapat mengunakan
kemudahan dalam
tandas ..

Dapat menyatakan
2.2.1 Menyatakan cara
cara menjaga
menjagakebersihan pakaian kebersihan diri

24

2. Kebersihan Diri
dan
Kesihatan

2.2 Menjaga kebersihan


pakaian

25

2. Kebersihan Diri
dan
Kesihatan

2.2 Menjaga kebersihan


pakaian

2.2.2 Menyatakan cara


membersihkan
pakaian

26

2. Kebersihan Diri
dan
Kesihatan

2.2 Menjaga kebersihan


pakaian

2.2.3 Amali membersihkan


pakaian

Dapat
membersihkan
pakaian

2.3.1 Menyebut jenis alatan


kebersihan diri

Dapat menyebut 3
alat kebersihanan
diri

2.3.2 Menyatakan langkahlangkah

Daapat
menyatakan 3 cara
membersihkan alat

27

28

2. Kebersihan Diri
dan
Kesihatan
2. Kebersihan Diri
dan

2.3 Mengenal alatan


kebersihan diri

2.3 Mengenal alatan


kebersihan diri

Dapat
membersihkan
pakaian

Kesihatan

membersihkan
peralatan kebersihan
diri

29

2. Kebersihan Diri
dan
Kesihatan

2.3 Mengenal alatan


kebersihan diri

2.3.3 Menyatakan tempat


menyimpan
peralatan kebersihan
diri

30

2. Kebersihan Diri
dan
Kesihatan

2.3 Mengenal alatan


kebersihan diri

2.3.4 Amali mengguna,


membersih dan
menyimpan peralatan
kebersihan diri

31

3. Penggunan
Tandas dan Bilik
Mandi

3.1 Menggunakan kemudahan


tandas
dan bilik mandi

3.1.1 Menyatakan
kemudahan di dalam
tandas dan bilik air

32

3. Penggunan
Tandas dan Bilik
Mandi

3.1 Menggunakan kemudahan


tandas
dan bilik mandi

3.1.2 Menjaga alatan di


dalam tandas dan
bilik air dengan selamat

33

3. Penggunan
Tandas dan Bilik
Mandi

3.2 Menjaga kemudahan


tandas
dan bilik mandi

3.2.1 Menyatakan cara


penjagaan tandas
dan bilik air

34

3. Penggunan
Tandas dan Bilik
Mandi

3.2 Menjaga kemudahan


tandas
dan bilik mandi

3.2.2 Mematuhi jadual


tugas
membersihkan tandas
dan bilik air
sekolah

35

4. Pengurusan
Dalam dan Luar
Bilik Darjah

4.1 Mengamalkan kebersihan


dalam
bilik darjah

4.1.1 Menceriakan kawasan


dalam bilik
darjah
4.1.2 Mematuhi jadual
membersihkan
kawasan bilik darjah

36

4. Pengurusan

4.1 Mengamalkan kebersihan

4.2.1 Menceriakan kawasan

kebersihan diri

Dapat menyimpan
peralatan dengan
baik

Boleh melakukan
aktiviti
penyimpanan dan
kebersihan diri
Boleh menyatakan
kemudahan dalam
tandas

Dapat menjaga
alamat.

Dapat menyatakan
cara penjagaan
tandas

Dapat mematuhi
arahan

Dapat menceriakan
bilik darjah dan
mematuhi bilik
darjah..

Dapat menceriakan

Dalam dan Luar


Bilik Darjah

luar

luar bilik
darjah
4.2.2 Mematuhi jadual
membersih
kawasan luar bilik
darjah

luar bilik darjah dan


luar kawasan bilik
darjah

37

5. Pengurusan
Tempat Tinggal

5.1 Mengenal ruang atau bilik


dalam
rumah

5.1.1 Menamakan ruang


atau bilik dalam
rumah

Dapat menamakan
ruang

38

5. Pengurusan
Tempat Tinggal

5.1 Mengenal ruang atau bilik


dalam
rumah

5.1.2 Menyatakan
penggunaan ruang atau
bilik dalam rumah

39

5. Pengurusan
Tempat Tinggal

5.1 Mengenal ruang atau bilik


dalam
rumah

5.1.3 Mengemas dan


menyusun peralatan
di setiap ruang atau bilik

Dapat mengemas
dengan baik

40

5. Pengurusan
Tempat Tinggal

5.1 Mengenal ruang atau bilik


dalam
rumah

5.1.4 Mematuhi jadual kerja


mengemas
dan menghias ruang atau
bilik dalam
rumah

Dapat mematuhi
jadual

41

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

42

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

bilik darjah

I-THINK DAN VLE-FROG AKAN DIGUNAKAN SEMASA PDP

Anda mungkin juga menyukai