Anda di halaman 1dari 133

MODUL HALUS BM UPSR 2016

BM UPSR

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Isi kandungan
1
2
3
4
5
6
7

PENDAHULUAN
KATA ALU- ALUAN
PEMBINA MODUL
PENGHARGAAN
BAHAGIAN A-memindahkan maklumat
BAHAGIAN B-membuat ulasan
BAHAGIAN C-karangan
CATATAN / DIARI
BERITA
SURAT KIRIMAN RASMI
SURAT KIRIMAN TIDAK RASMI
SYARAHAN
PERBAHASAN
UCAPAN
LAPORAN
DIALOG
AUTOBIOGRAFI
BIOGRAFI
CEREKA
MENYAMBUNG CERITA (AKHIR)
FAKTA
PERBINCANGAN
KEPERIHALAN
LATIH TUBI

BM UPSR

3
4
5
6
7
21
42
44
50
51
61
64
71
75
78
81
86
90
93
96
101
104
110
114

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

pendahuluan
PENGENALAN

Sejajar dengan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)


dan melengkapi pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) di samping
membudayakan unsur-unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), maka format
pentaksiran UPSR yang baharu dan ditambah baik akan dilaksanakan mulai
2016. Sehubungan dengan itu, atas inisiatif Unit bahasa Melayu Jabatan
Pendidikan Negeri Selangor bersama Jurulatih Utama Bahasa Melayu Negeri
telah berjaya menghasilkan modul ini
Modul ini mengandungi bahan-bahan latih tubi bagi kertas Bahasa
Bahasa Melayu Penulisan. Soalan . Penerangan dan nota ringkas tentang
topik.Bahan-bahan yang dimuatkan dala modul ini selari dengan Kurikulum
Baharu Sekolah Rendah (KSSR) yang boleh digunakan oleh murid tahun empat,
lima dan enam.
Modul ini berkonsepkan ansur maju untuk membantu murid dan guru
menghasilkan jawapan secara terancang seterusnya memenuhi kehendak
UPSR.Setiap soalan latihan yang dipilih adalah berdasarkan kurikulum Bahasa
Melayu Kementerian Pelajaran Malaysia.

OBJEKTIF
1. Sebagai bahan sokongan aktiviti pengajaran dan pembelajaran.
2. Sebagai pemangkin untuk meningkatkan daya ingatan murid terhadap
apa yang dipelajari.
3. Bahan yang terarah mengikut kemahiran bahasa supaya murid-murid
mahir menulis
4. Membantu menguasai kemahiran menjawab soalan penulisan secara
berpandu
5. Menguasai teknik penulisan dengan berkesan.
6. Murid dapat menulis pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan kreatif.
7. Guru boleh mendapatkan gambaran tentang prestasi murid selepas sesi
pembelajaran dan membaiki kelemahan tersebut dengan segera.
8. Membantu mencapai kecemerlangan dalam Bahasa Melayu
pemahaman dan penulisan.

BM UPSR

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

KATA ALU-ALUAN
KETUA PENOLONG PENGARAH BAHASA MELAYU
UNIT BAHASA, SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR
Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam 1Bahasa, 1Jiwa,
1Bangsa.
Saya memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan
limpah kurnia-Nya, Modul Bahasa Melayu UPSR 2016 dapat dihasilkan untuk
kegunaan semua sekolah rendah di Selangor. Saya berasa amat bangga dan
bersyukur atas kejayaan penerbitan Modul Bahasa Melayu UPSR 2016. Modul ini
disasarkan kepada semua murid Tahap 2 secara amnya dan khusus kepada
calon UPSR. Penerbitan modul ini merupakan salah satu usaha kolaboratif antara
Unit Bahasa di JPN Selangor dengan Guru Cemerlang serta Jurulatih Utama (JU)
Bahasa Melayu untuk mengekalkan tahap kecemerlangan dan kualiti Bahasa
Melayu agar sentiasa berada pada standard yang telah ditetapkan. Justeru,
saya berharap agar modul ini dijadikan sebagai bahan sokongan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, modul ini sebagai pemangkin untuk
meningkatkan daya ingatan murid terhadap apa-apa yang telah dipelajari.
Bahan-bahan yang terdapat dalam modul ini terarah pada topik-topik
kemahiran sistem bahasa supaya murid berpengetahuan tentang Sistem Bahasa
Melayu serta dapat membantu penguasaan kemahiran menjawab soalan
pemahaman dan teknik penulisan yang berkesan.
Akhir kata, tahniah dan syabas kepada Guru Cemerlang dan Jurulatih Utama
Bahasa Melayu yang berusaha gigih untuk menjana idea dan berkongsi
pengalaman demi merealisasikan penerbitan modul ini. Dengan adanya modul
ini, saya sangat berharap agar guru-guru menggunakannya sebagai bahan
intervensi terutamanya selepas sesi pembelajaran dan pengajaran (P&P).
Akhirnya, saya mewakili Unit Bahasa, Sektor Pengurusan Akademik, Jabatan
Pendidikan Selangor mendoakan agar Modul ini membantu Bahasa Melayu
akan terus mencapai kecemerlangan bagi merealisasikan slogan Sektor
Pengurusan Akademik, JPN Selangor iaitu; Selangor Maju, Akademik Terbilang
(SMAT).
Sekian, terima kasih.
KETUA PENOLONG PENGARAH BAHASA MELAYU
UNIT BAHASA, SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

BM UPSR

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Panel pembina modul


1

ABDUL RANI BIN ABDUL


RAHMAN
ABDUL HAFIZ BIN SEMAN

SK TAMAN SERI
GOMBAK
SK KG TUNKU

RAMLAN BIN BADAWI

SK TAMAN JASMIN

NORAZLIDA BT MOHD NOOR

SK BUKIT JELUTONG

RAHIMAH MOKHTAR

SK BUKIT SENTOSA

NORHASHIMAH BINTI LSMAIL

SK DESA BAIDURI

SALUWA HARUN

SJK (C) KG BARU


AMPANG

MAHAT BIN MOHAMED AMIN

SJK (C) SG CHUA

MOHD NOR AZAMMUDIN BIN


AHMAD ZAAIN

SJKT LADANG
VALLAMBROSA

10

YUSLINDA BINTI REJAB

SJK (T) LADANG


SEMENYIH

11

ZAKIAH BINTI HASSAN

SJK (C) CONNAUGHT 2

BM UPSR

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

PENGHARGAAN
Sekalung Terima Kasih
kepada:
Jabatan Pendidikan Selangor
SK Taman Seri Gombak
SK Taman Jasmin
SK Bukit Jelutong
SK Desa Baiduri
SJK(C) Kg.Baru Ampang
SJK(C) SGg.Chua
SJK(T) Vallambrosa
SJK(T) Ladang Semenyih
SJK(C) Connaught 2

BM UPSR

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

BAHAGIAN A
MEMINDAHKAN MAKLUMAT

BM UPSR

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

LATIHAN 1- Gambar Tunggal

Gambar di bawah ini menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh ahli keluarga.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang dilakukan oleh ahli
keluarga.

1. Datuk saya _______________________________

2. Emak sedang _____________________________________.

3. Adik _________________________________________

4. Abang _________________________________________

5. Kakak _____________________________________________

BM UPSR

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

LATIHAN 2 Gambar Tunggal

Gambar di bawah ini menunjukkan aktiviti gotong royong membersihkan


kelas.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang dilakukan oleh mereka.
mencuci
lantai

memasang
langsir

memadam
papan tulis

mengawasi
murid-murid

menyusun
meja dan
kerusi

1.________________________________ sedang memadam papan putih.


2._______________________________ mengawasi murid-murid bergotong- royong
membersihkan kelas.
3.________________________________________________________________________________
4. ______________________________________________________________________________
5._______________________________________________________________________________

BM UPSR

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

LATIHAN 3- Gambar Bertumpu

Gambar di bawah ini menunjukkan aktiviti yang dilakukan untuk mengisi


masa lapang.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti yang dilakukan untuk mengisi
masa lapang.

Aktiviti masa lapang

3
5

BM UPSR

10

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Maklumat gambar

1. Saya dan keluarga ____________________________________________.


2. Antara aktiviti untuk mengisi masa lapang ___________________________.
3. __________________________________________________ di ruang tamu.
4. Kami juga selalu ________________________________________________.
5. Kita juga ______________________________________________________.

BM UPSR

11

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

LATIHAN 4- Gambar Bertumpu

Gambar di bawah ini menunjukkan kegunaan pokok kelapa kepada


manusia.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang kegunaan pokok pisang kepada
manusia.

BM UPSR

12

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

1. ________________________ banyak kegunaannya kepada kita.


2. Sarung ketupat________________________________________________.
3. Air kelapa _______________________________________________.
4. Tempurung kelapa boleh dijadikan ____________________________.
5. ____________________ digunakan untuk membuat kuih-muih yang sedap
untuk dimakan.

BM UPSR

13

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

LATIHAN 5- Gambar Bersiri

Gambar di bawah menunjukkan situasi seorang murid membantu orang


tua.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi tersebut berdasarkan
gambar-gambar yang diberikan.

BM UPSR

14

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

1. Seorang lelaki tua ______________________________________________________.


2. ________________________________ membantu lelaki tua itu untuk melintas
jalan.
3.

__________________________________________________________________________.

4. __________________________________________________________________________.
5.

_________________________________________________________________________.

BM UPSR

15

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

LATIHAN 6- Gambar Bersiri

Gambar di bawah menunjukkan suasana pertandingan melukis.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti berdasarkan
gambar-gambar yang diberikan.

1. Sekolah saya telah mengadakan __________________________________________.


2. Ramai ____________________________________________________________________.
3. Ayah dan ibu memberikan sokongan
________________________________________.
4.

__________________________________ memberikan markah kepada semua


lukisan yang dihasilkan oleh peserta.

5. ___________________________________menjadi juara dan menerima hadiah.

BM UPSR

16

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

LATIHAN 7- Jadual

Rajah di bawah menunjukkan jadual Minggu Panitia Bahasa Melayu di


Sekolah Kebangsaan Semenyih Impian.
Tulis lima ayat lengkap tentang aktiviti Minggu Panitia Bahasa Melayu
berrdasarkan jadual.
Jadual Minggu Panitia Bahasa Melayu Sekolah
Kebangsaan Semenyih Impian
Tarikh
20 Mei 2016
21 Mei 2016
22 Mei 2016
23 Mei 2016
24 Mei 2016

Aktiviti

Penyertaan

Pertandingan Membuat Buku Cerita


Kecilku

Murid Tahap 1

Pertandingan Mendeklamasikan Sajak

Murid Tahun 2
dan Tahun 3

Pertandingan Bercerita Tema Ceritacerita Teladan


Peraduan Melengkapkan Teka SilangKata
& Permainan Bahasa
Nyanyian Lagu Patriotik &
Kanak-kanak

Murid Tahap 1 &


2
Murid Tahun 4, 5
&6
Murid Tahun 4, 5
&6

1. Panitia Bahasa Melayu mengadakan

________________________________.
2. Pertandingan _______________________________________ diadakan pada

20 Mei 2016.
3. ____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. Pada _____________________________________ telah diadakan Pertandingan
nyanyian lagu patriotik dan kanak-kanak.

BM UPSR

17

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

LATIHAN 8- Iklan

Rajah di bawah menunjukkan iklan Jualan Gudang Pakaian , Mainan dan


Aksesori Kanak-kanak dan Bayi.
Tulis lima ayat lengkap tentang iklan tersebut berdasarkan maklumat yang
terdapat dalam iklan.

1. Kedai ini mengadakan _______________________________________.


2. Terdapat ___________________________________________________________.
3. Jualan ini diadakan di______________________________________________.
4. ____________________________________________________________________
5. __________________________________________________________________

BM UPSR

18

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

LATIHAN 9- Graf

Lihat graf bar di bawah dengan teliti.


Tulis lima ayat yang lengkap tentang markah ujian Bahasa Malaysia
berdasarkan graf tersebut
100

Markah Ujian Bahasa Malaysia Tahun6

90
80
70
60
50
40
30
Anita

Salimi
Pertengahan Tahun

YeeXin
Sasaran

Ravi

AkhirTahun

1. Graf ini menunjukkan tentang


_______________________________________________.
2. __________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________

BM UPSR

19

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

LATIHAN 10 - Peta

Gambar di bawah menunjukkan peta kawasan Kampung Gemilang.


Tulis lima ayat yang lengkap peta tersebut

1. ____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________

BM UPSR

20

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

BAHAGIAN B
MEMBUAT ULASAN

BM UPSR

21

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Ulasan : Bahagian B Kertas 2

P P D A
P: Pendahuluan
P: Pada Pendapat saya (tersurat)
D: Di samping itu (tersirat)
A: Akhir sekali (kesimpulan)
1.

Gambar ini menunjukkan_________________________


Petikan ini berkaitan__________________________________
Carta ini menunjukkan________________________________
Poster ini menunjukkan_______________________________
Surat ini berkaitan____________________________________
Rencana ini menunjukkan______________________________

Pada pendapat saya_________________________________( isi 1 dan 2)

Di samping itu,_____________________________________( isi 3 )

Akhir sekali_____________________________________(nilai, kesimpulan)

BM UPSR

22

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Contoh
Petikan di bawah bertentang Kempen Sayangi Keluarga
Tuliskan ulasan tentang petikan tersebut dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Keluarga merupakan orang yang paling penting dalam hidup kita. Keluarga
asas terdiri daripada bapa, ibu dan anak-anak. Ayah bertanggung jawab
mencari rezeki dan menyediakan keperluan keluarga. Ibu pula menjaga dan
mendidik anak-anak. Semua ahli keluarga perlu saling menyayangi. Anak-anak
yang membesar dengan penuh kasih sayang akan menjadi seorang yang
yakin, matang dan menghormati orang tua.
Selain itu, Ibu bapa mesti meluangkan banyak masa bersama-sama anak
agar mereka tidak berasa diabaikan. Ibu bapa boleh melakukan pelbagai
aktiviti bersama anak-anak .
Anak-anak pula mestilah sentiasa taat terhadap ibu bapa. Jika ingin keluar ke
mana-mana, mereka perlu meminta kebenaran sebagai menghormati ibu bapa
sebagai penjaga. Keluarga yang bahagia harus menjalankan tanggung jawab
masing-masing tanpa mementingkan

diri sendiri. Sebarang masalah yang

timbul boleh dibincangkan bersama-sama.

BM UPSR

23

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Pendahuluan
1.

(Stimulus) ini tentang (Tajuk)


ULASAN

Petikan ini tentang kempen sayangi keluarga. Keluarga merupakan orang


Petikan ini berkaitan kempen sayangi keluarga. Keluarga merupakan orang
yang paling rapat dengan kita.
yang paling rapat dengan kita.
2. Pada pendapat saya......
Pada pendapat saya, hubungan yang baik akan melahirkan keluarga
Pada pendapat saya, hubungan yang baik akan melahirkan keluarga yang
yang bahagia. Keluarga terdiri daripada ibu,bapa dan anak-anak. Ibu bapa
bahagia.
perlu meluangkan masa untuk anak-anak. Mereka boleh mengisi masa dengan
Keluarga terdiri daripada ibu,bapa dan anak-anak. Ibu bapa perlu meluangkan
pelbagai
aktiviti. Di samping
itu , anak-anak
perlulah
ibu
bapa
masa
untuk mendengar
cerita anak-anak.
Mereka
bolehmenghormati
mengisi masa
dengan
setiap masa.
pelbagai
aktiviti.Keluarga bahagia saling menyayangi dan tidak mementingkan
diri.
3. Di samping itu......
Akhir sekali,
kita saling
menyayangi,kita
dapat
membentuk
keluarga
Di samping
itu , jika
anak-anak
perlulah
menghormati
ibu bapa
setiap masa.
Keluarga
bahagia
saling
menyayangi
tidak mementingkan
diri.
bahagia.
Oleh
itu kita patutdan
berusaha
menyayangi keluarga.
4.

Akhir sekali....

Akhir sekali, jika kita saling menyayangi, kita dapat membentuk keluarga
bahagia. Oleh itu kita patut berusaha menyayangi keluarga.

BM UPSR

24

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Tema : Kesihatan
Gambar di bawah menunjukkan jadual markah kelas tahun lima yang
menyertai pertandingan keceriaan kelas di Sekolah Kebangsaan Seri Benut.
Tuliskan ulasan tentang jadual tersebut dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Kelas

Markah

Bilangan murid

5 Amanah

80

34

5 Bersih

87

36

5 Cekap

78

35

5 Dinamik

82

35

5 Rajin

77

22

JUMLAH

BM UPSR

162

25

MODUL HALUS BM UPSR 2016


1.

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

______________ini menunjukkan ______________________________


Jadual menunjukkan_______________________________

2. Jadual ini menunjukkan________________________________________


Jadual ini menunjukkan markah keceriaan kelas tahun lima dalam
pertandingan keceriaan kelas.

3. Pada pendapat saya,_________________________________________________


____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Pada pendapat saya, Kelas 5 Bersih mencatat markah yang paling tinggi
iaitu 87 markah kerana mempunyai bilangan murid yang paling ramai
berbanding kelas yang lain. Bilangan murid yang ramai mungkin
dimanafaatkan oleh guru kelas tahun 6B dengan memberikan tugasan kepada
murid-murid.
4. Di samping itu,___________________________________________________
Di samping itu,Kelas 5 Rajin mencatat markah yang paling sedikit mungkin
kerana mereka tidak menjalankan tugas dengan baik atau kurang kerjasama
antara murid.

5. Akhir sekali,______________________________________________________
Akhir sekali, semua murid perlu bekerjasama untuk memastikan kelas
mereka sentiasa bersih.

BM UPSR

26

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Jadual ini menunjukkan markah keceriaan kelas tahun lima dalam


pertandingan keceriaan kelas.
Pada pendapat saya, Kelas 5 Bersih mencatat markah yang paling tinggi
iaitu 87 markah kerana mempunyai bilangan murid yang paling ramai
berbanding kelas yang lain. Bilangan murid yang ramai digunakan oleh guru
kelas tahun 6B untuk memberi tugasan kepada murid-murid.
Di samping itu,Kelas 5 Rajin mencatat markah yang paling sedikit mungkin
kerana mereka tidak menjalankan tugas dengan baik atau kurang kerjasama
antara murid.
Akhir sekali, semua murid perlu bekerjasama untuk memastikan kelas mereka
sentiasa bersih.

( 87 patah perkataan)

BM UPSR

27

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Tema : Kemasyarakatan
Petikan di bawah tentang ucapan seorang murid yang terpilih sebagai tokoh
murid.
Baca dan tuliskan ulasan tentang petikan tersebut dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.
Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Encik Miswandi Salam,
Guru Besar Sekolah Kebangsaan Inderapura, guru-guru serta rakan-rakan
sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada rakan-rakan kerana memberi
peluang kepada saya untuk berucap dalam majlis perpisahan ini.
Hadirin sekalian,
Saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kerana telah dipilih
sebagai tokoh murid bagi tahun 2015. Enam tahun berada di sekolah ini,
memberikan pengalaman yang paling indah dalam hidup saya. Apa yang
saya lakukan sepanjang 6 tahun berada di sekolah ini adalah sebagai
menjalankan tanggung jawab saya sebagai seorang murid. Sesungguhnya
saya seperti tidak percaya mendapat anugerah ini namun bersyukur kepada
tuhan.
Hadirin sekalian .
Ibu bapa,guru-guru dan rakan-rakan telah memberikan sokongan dan
kekuatan dalam hidup saya.Jasa mereka tidak mampu saya membalasnya.
Dalam kesempatan ini,saya ingin menasihati diri sendiri juga rakan-rakan
sekalian agar menghormati ibu bapa dan guru-guru kerana mereka telah
melakukan banyak pengorbanan untuk memastikan kita berjaya. Belajarlah
dengan tekun agar kita dapat membalas jasa mereka kelak.
Akhir kata saya memohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan
sepanjang saya berada di sekolah ini.
Sekian, terima kasih.

BM UPSR

28

MODUL HALUS BM UPSR 2016

1.

2.

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

__________________ ini tentang


Petikan ini tentang
Petikan ini tentang_________________________________________
Petikan ini tentang ucapan seorang murid yang terpilih menjadi tokoh murid.

3.

Pada pendapat saya,______________________________________________


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Pada pendapat saya, kita mesti mengucapkan terima kasih jika terpilih
sebagai tokoh murid. Sekolah menjadi tempat mendapat pengalaman yang
paling indah.

4.

Di samping itu,__________________________________________________
Di samping itu, ibu bapa dan guru-guru hendaklah kita hormati kerana
mereka banyak berjasa kepada kita.

5.

Akhir sekali,______________________________________________________
Akhir sekali, kita perlu belajar dengan tekun untuk membalas jasa ibu bapa
dan guru-guru.
Petikan ini tentang ucapan seorang murid yang terpilih menjadi tokoh murid

dan mengucapkan terima kasih kerana dibeli peluang menyampaikan ucapan.


Pada pendapat saya, kita mesti mengucapkan terima kasih jika terpilih
sebagai tokoh murid. Sekolah menjadi tempat mendapat pengalaman yang
paling indah. Di samping itu, ibu bapa dan guru-guru hendaklah kita hormati
kerana mereka banyak berjasa kepada kita.
Akhir sekali, kita perlu belajar dengan tekun untuk membalas jasa ibu bapa
dan guru-guru.
( 71 patah perkataan )

BM UPSR

29

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Tema : KESELAMATAN
Poster di bawah menunjukkan amalan pejalan kaki semasa berada di jalan
raya.
Berdasarkan poster tersebut tuliskan ulasan tentang amalan pejalan kaki.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

BM UPSR

30

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

1. ___________________ ini
menunjukkan__________________________________

2. Pada pendapat
saya,_________________________________________________

3. Di samping itu,_____________________________________________________

4. Akhir sekali,________________________________________________________

ULASAN

BM UPSR

31

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Tema : Perpaduan
Gambar menunjukkan majlis perkahwinan kaum Melayu.
Tuliskan ulasan tentang majlis perkahwinan kaum melayu berdasarkan gambar
tersebut.
Panjangnya ulasan tersebut antara 50 hingga 80 patah perkataan.

BM UPSR

32

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

1.

Gambar ini menunjukkan___________________________________________

2.

Pada pendapat saya,______________________________________________

3.

Di samping itu,____________________________________________________

4.

Akhir sekali,________________________________________________________

ULASAN
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

BM UPSR

33

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Tema : Patriotik
Gambar menunjukkkan poster sambutan Hari Malaysia.
Tuliskan ulasan tentang poster tersebut.
Panjang ulasan hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

SAMBUTAN HARI MALAYSIA


16 September
2016

MALAYSIA NEGARAKU
TERCINTA

BM UPSR

34

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

1.

Gambar ini menunjukkan__________________________________________

2.

Pada pendapat saya,____________________________________________


______________________________________________________________

3.

Di samping itu,____________________________________________________

4.

Akhir sekali,____________________________________________________

ULASAN
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

BM UPSR

35

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Tema : Kesihatan
Gambar menunjukkan poster kempen cegah denggi.
Tuliskan ulasan cara mencegah denggi berdasarkan poster tersebut
Panjangnya ulasan tersebut antara 50 hingga 80 patah perkataan.

Hapuskan
jentik -jentik

BM UPSR

Tiada air
bertakung

36

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

1. Gambar ini menunjukkan_________________________________________


2. Pada pendapat saya,______________________________________________

3. Di samping itu,___________________________________________________
4. Akhir sekali,______________________________________________________

ULASAN
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

BM UPSR

37

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Tema : Pertanian
Gambar menunjukkkan peta bulatan tentang aktiviti pertanian yang dilakukan
oleh penduduk kampung.
Tuliskan ulasan tentang aktiviti pertanian tersebut,
Panjangnya ulasan tersebut hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

mencabut rumput

memetik sayur-sayuran

AKTIVITI PERTANIAN

menanam padi
Membuat batas

BM UPSR

38

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

1.

Peta bulatan ini menunjukkan _______________________________________

2.

Pada pendapat saya,______________________________________________


__________________________________________________________________

3.

Di samping itu,_____________________________________________________

4.

Akhir sekali,________________________________________________________

ULASAN
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

BM UPSR

39

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Tema : Pertanian
Gambar rajah menunjukkkan kegunaan pokok buluh.
Tuliskan ulasan tentang kegunaan pokok buluh.
Panjang ulasan hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan.

KEGUNAAN POKOK
BULUH

BM UPSR

40

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

1.

Gambar rajah ini menunjukkan _____________________________________

2.

Pada pendapat saya,______________________________________________


__________________________________________________________________

3.

Di samping itu,_____________________________________________________

4.

Akhir sekali,________________________________________________________

ULASAN
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

BM UPSR

41

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

BAHAGIAN C
MENULIS KARANGAN

BM UPSR

42

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

KARANGAN BERFORMAT

BM UPSR

43

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

KARANGAN CATATAN
Penerangan.
*Karangan ini juga dikenali sebagai catatan.
*Karangan ini terbahagi kepada dua jenis, diari sehari dan diari beberapa hari.
*Jika diari sehari, sertakan hari, haru bulan dan tahun. Kemudian, diikuti waktu berlaku
kejadian itu.
*Jika diari beberapa hari, Sertakan hari, hari bulan dan tahun. Waktu hanya disertakan
jika
perlu.
*Peristiwa yang dicatat mesti penting dan berkaitan dengan tajuk.
*Urutan peristiwa dapat menimbulkan daya tarikan untuk mengetahui peristiwa
selanjutnya.
*Cara persembahan tidak berbeza dengan karangan cerita, cuma dibezakan oleh
format.
*Perlu pendahuluan, empat idea dan penutup

BM UPSR

44

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Berformat ( 1 )
(Karangan Catatan /Dairi)
BAHAGIAN B:Menulis Karangan
Langkah 1.
i)

Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.

ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan.


Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.Tulis semula karangan yang
lengkap.
Pengalaman Hari Pertama di Sekolah Baharu.
Isnin, 4 Januari (2016/2020)
1.

8.00( pagi/malam) - Sudah lebih setengah jam saya bersama ayah duduk di
kerusi di depan bilik( guru besar/guru kecil.)

2.

Orang yang ditunggu masih (berucap/mengucap) di perhimpunan


rasmi.(Hati/paru-paru) saya agak gelisah

3. .8.15 (pagi/malam) - Guru besar, Cikgu Ramlan menghulurkan


(tangannya/kakinya) kearah ayah.
4. Mereka (berbual-bual/bertumbuk-tumbuk) dengan begitu
(mesra/benci).Kemudian, ayah memperkenalkan saya kepada guru besar.
5. 8.30 (pagi/malam) - Saya dibawa oleh kerani sekolah masuk ke kelas 6 Baik.
6. Saya duduk dibarisan tengah, di sebelah Ameera .Sementara guru kelas
menulis sesuatu,
7. Saya sempat bersembang dengan (Ameera/Hantu).
8. 11.50 (pagi/malam)- Sementara menanti guru( masuk/memasuk),saya sempat
berkenalan dengan(murid-murid /kupu-kupu) sekolah ini.
9. Mereka melayan saya dengan baik.Hati saya yang(sedih/benci) kerana
meninggalkan kawan lama sedikit terhibur.
10. 1.50 (tengah hari/tengah malam) Rakan-rakan (beratur/berlari) menaiki bas
sekolah.
11. Saya melihat (kereta/kereta kebal) ibu sudah tiba.Saya melangkah ke kereta ibu
dengan perasaan (gembira/sedih

BM UPSR

45

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan dairi /catatan yang
lengkap.

BM UPSR

46

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Berformat ( 3 )
( Dairi / Catatan )
BAHAGIAN B:Menulis Karangan
Langkah 1.
i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan.
Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.Tulis semula karangan
yang lengkap.
AHAD, 12 MAC 2016
Perjalanan pulang ke Gombak, Selangor. Kami sekeluarga ________________(
menaiki

menumpang

sebuah

kereta.

Ayah

memandu

dengan

________________( cermat / lembab ) dan berhati - hati.

ISNIN, 13 MAC 2016


Datuk membawa kami adik - beradik ke kebunnya. Di kebun kami semua
_________________( mengutip / mengangkat ) buah durian yang _______________
( luruh / buruh ) . Selesai mengutip kami semua pergi mandi - manda di sebuah
anak ________________( pokok / sungai ) di dalam kebun datuk.

SELASA, 14 MAC 2016


Kami sekeluarga pergi _______________( melawat / melawan ) ke Zoo Negara. Di
sana terdapat pelbagai jenis ______________ ( haiwan / manusia ) yang jarang
ditemui. Setelah penat kami menjamu selera di _______________( kafeteria /
kolam ) yang terdapat di dalam Zoo Negara.

BM UPSR

47

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

RABU, 15 MAC 2016


Sebelum bertolak pulang ke Kota Bharu , kami sempat mengunjungi
____________ ( kenduri / jamuan ) arwah di rumah Mak Long Salwa. Kami sampai
di rumah pada jam 8.00 malam.

BM UPSR

48

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan berita yang lengkap.

BM UPSR

49

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Karangan berita
Penerangan.
*Karangan jenis ini memerlukan murid menjawab persoalan yang berkaitan dengn apa,
siapa, bila, mengapa, dimana, dan bagaimana.

*Apa: Menerangkan peristiwa yang berlaku dan menjadi persoalan berita. Aspek ini
memberikan maklumat kepada keseluruhan berita.

*Siapa: Nama dijelaskan dengan lengkap, termasuklah gelaran dan usia.

*Bila: Menerangkan masa dan tarikh peristiwa berlaku.

*Mengapa: Sebab-sebab peristiwa itu berlaku. Sebab-sebab belum diketahui,


nyatakan belum diketahui atau pihak polis masih menjalankan siasatan.

*Di mana: Menerangkan tepat kejadian tersebut berlaku. Jika tempat kejadian kurang
diketahui umum, letakkan nama negeri.

*Bagaimana: Menerangkan cara peristiwa itu berlaku dan urutan perkembangan


peristiwa tersebut.

BM UPSR

50

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Berformat ( 2 )
( Berita

BAHAGIAN B:Menulis Karangan


Langkah 1.
iii) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
iv) Garisi kata kunci dan kehendak soalan.
Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.Tulis semula karangan yang
lengkap.

1. KUALA LUMPUR , 11 Mac 2. Sepasukan (polis/poklis) telah berjaya menumpaskan satu sindiket mencuri
(kereta/kera) di sekitar (bandar raya/hari raya).
3. Pihak (polis/bomba) berjaya mengesan beberapa kereta curi hasil
daripada serbuan tersebut.
4. Jurucakap (polis/juruterbang) menyatakan bahawa siasatan mengenai
sindiket itu dibuat beberapa (minggu/saat) yang lalu.
5. Menurut
(jurucakap/jurukata)
itu
lagi,beberapa
orang
telah
(ditahan/dilepas) untuk siasatan lanjut.
6. Hasil daripada maklumat (orang sikit/orang ramai),pasukan (cef/polis)
telah membuat serbuan di sebuah bengkel membaiki (kereta/basikal) di
Jalan Wangsa Maju.
7. Lima orang ditahan dalam serbuan itu.Seorang (dari/daripadanya)
dipercayai pakar (mekanik/makan nok).
8. Polis menjumpai kepingan-kepingan (pintu/jendela) yang dicuri.
Beberapa
( plat/pelat) nombor kereta (asli/palsu) dijumpai juga di bengkel tersebut.
9. Sementara itu,gerakan sedang dijalankan oleh polis untuk mencari
seorang lelaki yang bernama ______________________ .
10. Dia dapat membantu (polis/paklong) untuk memusnahkan sindiket
tersebut.
11. Orang ramai diminta (undur/tampil) ke hadapan sekiranya mempunyai
maklumat tentang(bayi lelaki/ lelaki) berkenaan.

BM UPSR

51

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan berita yang lengkap.

BM UPSR

52

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Surat Kiriman Rasmi

Penerangan.
*Surat kiriman rasmi digunakan untuk menulis kepada pihak tertentu dengan tujuan
rasmi.
*Biasanya surat kiriman rasmi ditulis untuk menyatakan ketidakhadiran, memesan
majalah, penghargaan, cadangan dan jemputan.
*Alamat pengirim ditulis pada sudut sebelah kiri bahagian atas surat, kemudian di garis
panjang.
*Kemudian, diikuti dengan alamat penerima. Alamat penerima perlu di garis.
*Tarikh ditulis di sudut sebelah kanan (di sudut yang sama dengan alamat akhir
penerima). Tarikh perlu ditulis dengan keseluruhan huruf besar dan bernoktah.Cara
menulis tarikh iaitu 20 MAC 2016.Cara yang salah ialah 20/03/2016, 10-03-2016 ataupun
20HB.MAC 2016.
*Selepas dilangkau sebaris, tulis tujuan surat (hanya huruf besar di pangkal perkataan).
Kemudian garis.Jangan letakkan noktah selepas perkara.
*Akhiri surat dengan lafaz terima kasih.
*Tandatangan pengirim di sudut kiri surat. Di bawah tandatangan, tulis nama dengan
huruf besar keseluruhan huruf (dalam kurungan). Jika bersesuaian, letakkan jawatan.
*Alamat dianggap sebagai pendahuluan. Lafaz terima kasih, Yang benar,
tandangan, dan nama dianggap sebagai penutup.
*Surat kiriman rasmi memerlukan empat idea, tetapi tidak semestinya sempat
perenggan (yang penting mengandungi empat perkara).
*Gunakan ayat yang mudah, ringkas, dan tepat. Elakkan daripada menggunakan
bahasa yang berbunga.

BM UPSR

53

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

21

BM UPSR

54

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Berformat ( 4 )
( Surat Kiriman Rasmi

BAHAGIAN B:Menulis Karangan


Langkah 1.
i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan.
Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.Tulis semula karangan
yang lengkap.

Jawatankuasa Penganjur Majlis Perpisahan,


Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) Ladang Vallambrosa,
42200 Klang, Selangor.

________________________________________________________________________________________________________________

Guru Besar,
Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil)
Ladang Vallambrosa,
42200 Klang, Selangor.

24 FEBRUARI 2016.

Puan,
Undangan Ke Majlis ________________( Perpisahan/Penutup) Tahun 6
Merujuk perkara di atas, dimaklumkan bahawa kami murid tahun enam seramai
___________________ (50 orang / 50 ekor) bercadang untuk mengadakan majlis
perpisahan. Majlis perpisahan ini diadakan sebagai ______________________
(pengkhianatan / penghargaan) kami kepada pihak sekolah.

2. Menerusi surat ini, dimaklumkan bahawa kami berbesar hati untuk


______________( melawat / mengundang ) tuan hadir ke majlis ini. Butir-butir majlis
ini adalah seperti yang berikut:

BM UPSR

Tarikh

: 25 Mac 2016

Masa

: 9.30 pagi

Tempat

: Dewan SJK(T) Ladang Vallambrosa

55

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

3. Kami sangat _______________( berbesar hati / makan hati ) sekiranya puan


melapangkan masa untuk turut serta dalam majlis ini. Kehadiran puan akan
_______________ ( memeriahkan / melawan ) lagi majlis.
Sekian, terima kasih.
Yang benar,
______________________________
(MURUGAN A/L NARAYANAN)
Setiausaha, Majlis Perpisahan Tahun Enam,
SJKT LADANG VALLAMBROSA

BM UPSR

56

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan surat kiriman rasmi

yang

lengkap.

BM UPSR

57

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Berformat ( 5 )
( Surat Kiriman Rasmi

BAHAGIAN B:Menulis Karangan


Langkah 1.
i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan.
Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.Tulis semula karangan
yang lengkap.

50, Jalan 5e,


Taman Sungai Kapar Indah,
42200, Klang
Selangor.

________________________________________________________________
Guru Darjah,
SJK(T) Ladang Vallambrosa,
42200 Klang,
SELANGOR.

............................................

Tuan,
Tidak Hadir Ke Sekolah
Dengan ________________ ( sukacita / dukacita ) dimaklumkan bahawa saya,
Divya A/P Subramaniam, murid Tahun 6 Vaiduriam tidak dapat hadir ke
_______________ ( sekolah / pejabat ) dari 20 hingga 4 April 2016.

2. Saya terpaksa mengambil _________________ ( cuti / coti ) kerana badan saya


tidak sihat. Ibu membawa saya ke ______________ ( hospital / majlis

BM UPSR

58

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

perbandaran ) Besar Klang.Selepas diperiksa, _________________ ( cikgu / doktor


) memberitahu bahawa saya menghidapi penyakit demam denggi.
3. Doktor telah memberi menasihatkan saya supaya mengambil cuti selama
______________( 4 jam / 4 hari )

4. Doktor memberikan _____________ ( ubat / alat tulis ) dan suntikan


kepada saya. Beliau _______________ ( memberikan / mengajar ) cuti
selama empat hari.
5. Saya berharap cikgu dapat memahami dan memaafkan saya.
Sekian, terima kasih.
Yang benar,
___________________________
(________________________)

BM UPSR

59

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan surat kiriman rasmi

yang

lengkap.

BM UPSR

60

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Surat Kiriman Tidak Rasmi


Pengenalan.
*Surat krirman jenis ini biasanya dihantar kepada ahli keluarga ataupun sahabat dan
isinya membicarakan hal-hal yang tidak formal.
*Alamat ditulis dibahagian atas sebelah kanan.
*Tarikh ditulis dibawah alamat. Kemudian dibubuh tanda noktah.Tarikh boleh ditulis
dengan huruf kecil atau besar.Cara menulis tarikh yang betul, iaitu 5 Februari 2016.Cara
yang salah ialah 5/5/2016, 5-5-2016 dan 05hb.Februari 2016.
*Untuk memulakan penulisan, langkau sebaris.
*Mulakan menulis surat dengan bertanyakan khabar dan menyatakan kesihatan diri
dan keluarga.
*Jika membalas surat, sebelum menyatakan tujuan menulis, terlebih dahulu perlu
menjawab pertanyaan yang dikemukakan dalam surat yang diterima.
*Gunakan panggilan mengikut usia seperti nenda, ayahanda, ibunda/bonda,
kakanda/kanda, adinda, anakanda, cucunda, saudara/saudari untuk kawan. Elakkan
menggunakan ganti nama aku, awak ataupun kamu.
*Bahasa yang digunakan mesti difahami oleh penerima.
*Akhiri surat dengan salam, penghargaan, terima kasih, dan menyatakan keinginan
untuk berutus surat lagi.
*Tandatangan diletak di bahagian bawah sebelah kanan surat, iaitu selepas menulis
pengakuan pengirim Yang benar, Sahabatmu, dan lain-lain.
*Jika dibahagian atas sudah diletakkan nama, tidak perlu lagi menulis nama di bawah
tandatangan. Nama boleh ditulis dengan huruf kecil atau besar.
*Alamat sudah dianggap sebagai pendahuluan. Ungkapan Sahabatmu (sebagai
contoh), tandatangan dan nama pengirim dianggap penutup. Murid perlu mencari
empat idea lagi dan ditulis dalam empat perenggan..namun, jika murid ingin menulis
pendahuluan dan penutup, yang menjadikan seseluruhan enam perenggan, ini tidak
akan menambah atau mengurangkan markah, Cuma boleh mencantikkan lagi bentuk
penulisan.

BM UPSR

61

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Berformat ( 6 )
( Surat Kiriman Tidak Rasmi

BAHAGIAN B:Menulis Karangan


Langkah 1.
i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan.
Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.Tulis semula karangan
yang lengkap.
2-1-1, Lorong 6/A,
Taman Astakona,
56200 Shah Alam,
Selangor.
.

1. Menemui ( saudara/saudari)
2. yang tinggal di (Johor/Selangor)

3. (Semoga/Pamoga) anda berada dalam sihat( walafiat/wallafiatt)


4. ( Saya/kamu) di sini sihat-sihat belaka
5. ____________________,
6. Tujuan saya (menulis/mentulis )surat ini kejayaan (saudari/saudara)
adalah untuk
7. (mengucapkan/ucapan)

tahniah

kejayaan (saudari/saudara) dalam

UPSR
8. Saya mendapat (berita/beriita)

tentang

kejayaan ( saudari/saudara)

melalui kakanda ____________.


9. Saya berasa sungguh (gembira/sedih) dan bangga atas kejayaan anda.

10. Kejayaan( saudari/saudari) menjadi (dorongan/kereta sorong) kepada


saya.
11. Saya akan (mengikut/ikutan) jejak seperti kejayaan ( saudari/saudari).
12. Saya akan berusaha dengan (gigih/gigit) untuk mendapat kejayaan
dalam peperiksaan UPSR nanti.
13. Sekian,( terima kasih/kasih sayang)
14. (Yang benar,/Yang kebenaran)
15. (_____________________)

BM UPSR

62

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan surat kiriman tidak rasmi
yang lengkap.

BM UPSR

63

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Syarahan

Penerangan.

*Karangan ini biasanya disampaikan untuk pertandingan.


*Jika dibandingkan dengan ucapan, karangan jenis ini membicarakan tajuk yang lebih
formal seperti karangan fakta, Cuma formatnya sahaja berbeza.

*Karangan jenis ini memerlukan kata alu-aluan sebagai tanda hormat kepada hadirin.
Jika untuk pertandingan, perlu menyebut ungkapan para hakim. Contoh:

Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Tuan Guru besar, guru-guru penolong
kanan, para hakim yang adil, guru-guru dan rakan sekalian. Selamat sejahtera saya
ucapkan.

*Gunakan ungkapan hadirin yang dikasihi atau yang seumpama dengannya untuk
mewujudkan suasana bersyarah.

*Kata alu-aluan dianggap pendahuluan. Lafaz terima kasih pada akhir syarahan
dianggap penutup.Murid perlu mencari empat idea lagi untuk ditulis dalam empat
perenggan.

*Perenggan kedua, iaitu idea pertama biasanya menyatakan hasrat untuk


menyampaikan syarahan dan sedikit keterangan tentang tajuk.

*Perenggan kedua, iaitu idea pertama biasanya menyatakan hasrat untuk


menyampaikan syarahan dan sedikit keterangan tentang tajuk.

*Murid boleh menyertakan kata-kata hikmah atau peribahasa yang bersesuaian dalam
syarahan.

BM UPSR

64

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Berformat ( 7 )
( Syarahan )
BAHAGIAN B:Menulis Karangan
Langkah 1.
i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan.
Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.Tulis semula karangan
yang lengkap.

1. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis,


2. para hakim yang bijaksana, guru besar, guru-guru dan rakan-rakan
seperjuangan.
3. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
4. Pada hari ini saya akan menyampaikan syarahan yang _____________(
bertajuk / merajuk ) Tanggungjawab Sebagai Seorang Anak terhadap Ibu
Bapa.
5. Hadirin yang ______________ ( dihormati / ditentang ),
6. ________________( ibu bapa / cikgu - cikgu ) ialah insan yang paling
bermakna dalam hidup kita. Tanpa mereka,
7. kita tidak mungkin _______________ ( hidup / mati ) di alam fana ini.
8. Mereka telah banyak _________________ ( makan / berkorban ) untuk kita.
9. Sejak kita lahir sehingga dewasa, merekalah yang membesar dan
mendidik kita tanpa jemu.
10. Jadi, apabila dewasa kita mestilah _______________( membalas /
melawan ) jasa mereka walaupun mereka tidak pernah minta dibalas.
11. Kita hendaklah ______________( berkawan / berbakti ) kepada ibu bapa.
Lebih-lebih lagi pada saat mereka memerlukan kasih sayang seorang
anak ketika usia mereka semakin lanjut dan uzur.
12. Ketika itulah, perhatian dan kasih sayang kita harus berikan kepada
mereka

sebagaimana

mereka

memelihara

kita

dengan

penuh

__________________( kasih sayang / kebencian ).

BM UPSR

65

MODUL HALUS BM UPSR 2016


13. Sebagai

seorang

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

________________

anak

suami

yang

bertanggungjawab, berbaktilah dan hargailah jasa mereka ketika masih


berkesempatan.
14. Kasih sayang mereka tiada ____________________( ternilai / penilaian )
dengan wang ringgit.

Sekian, terima kasih.

BM UPSR

66

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat untuk membentuk karangan syarahan yang lengkap.

BM UPSR

67

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Berformat ( 8 )
( Syarahan)
BAHAGIAN B:Menulis Karangan
Langkah 1.
i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan.
Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.Tulis semula karangan
yang lengkap.
1. Yang dihormati Tuan (Pongurusi Majlis/Pengerusi Majlis,)
2. ( Tuan Guru Kecil/Tuan Guru Besar), guru-guru, rakan-rakan dan hadirin
sekalian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.
3. Tajuk syarahan saya ialah Kepentingan Membaca.
4. Membaca adalah satu amalan yang( mulia/molia). Membaca boleh
memberi manfaat kepada( kita/Kami) semua.
5. Melalui pembacaan, kita dapat mengetahui pelbagai perkara.
Contohnya melalui (surat khabar/surat kabar).
6. Akhbar

merupakan

sumber

maklumat

dan

menyiarkan(

pelbagai/bagai) peristiwa yang berlaku di seluruh (dunia/donia).


7. (saudati/Saudara) dan( saudari /sahabat) sekalian,
8. Selain

mendapat(

maklumat/makluman),

membaca

juga

boleh(mengisi perut/ mengisi masa lapang) kita.


9. Jika kita menjadikan sifat membaca sebagai amalan, sudah tentu
masa kita tidak (terbuang/terpakai) begitu sahaja.
10. Jadi, kita boleh( mengelakkan/merapatkan) diri daripada melakukan
perkara yang tidak berfaedah seperti( bermain-main/mainan) dan
merayau-rayau di kedai-kedai dan sebagainya.
11. Di samping itu, membaca boleh membaiki penguasaan( bahasa
kita/bahasa kami).
12. Melaluinya kita boleh menambah perbendaharaan (kata/kita).

BM UPSR

68

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

13. Oleh itu, kita mestilah menjadikan tabiat suka membaca sebagai(
amalan hidup/amalan mati).
14. (Manusia/haiwan) yang suka (tidur / membaca) adalah manusia yang
mempunyai banyak ilmu.
15.

Sekian , saya sudahi (syarahan/syahirah) saya dengan ucapan


terima kasih.

BM UPSR

69

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan syarahan yang lengkap.

BM UPSR

70

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Perbahasan
Penerangan.
*Karangan jenis ini terbahagi kepada dua, iaitu perbahasan yang membicarakan tajuk
berunsur fakta dan perbahasan untuk pertandingan.

*Sewaktu membicarakan tajuk, murid perlu menekankan satu aspek sahaja. Sebagai
contoh, jika bersetuju terhadap tajuk, semua idea menyatakan hal yang sama. Begitu
juga sebaliknya jika membangkang.

*Fakta memerlukan penghuraian untuk menunjukkan kematangan berfikir.

*Bagi perbahasan untuk pertandingan, mulakan dengan kata alu-aluan. Contohnya:

Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Guru Besar, para
hakim yang adil, dan barisan pembangkang, guru-guru, dan rakan sekalian. Selamat
sejahtera saya ucapkan.

*Wujudkan suasana pertandingan dengan menyebut hadirin yang dihormati.

*Bagi pertandingan, kata alu-aluan dianggap pendahuluan. Ucapan terima kasih


dianggap penutup. Hal ini bermakna, murid memerlukan empat idea(idea pertama
memperkenalkan tajuk) dan perlu ditulis dalam empat perenggan.

*Gunakan bahasa yang mudah, tepat, dan menyakinkan.

BM UPSR

71

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Berformat ( 9 )
( Perbahasan)
BAHAGIAN B:Menulis Karangan
Langkah 1.
i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan.
Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.Tulis semula karangan yang
lengkap.
1. Yang dihormati Tuan Pengerusi majlis, Guru Besar, guru-guru, para hakim
yang arif, barisan pihak pencadang dan rakan-rakan pelajar sekalian.
2. Tajuk (perbahasan/perbualan) kita pada hari ini ialah menonton
televisyen lebih banyak mendatangkan kesan yang buruk.
3. Saya bersama-sama rakan saya tidak bersetuju sama sekali dengan tajuk
yang diberikan itu.
4. Sebagaimana yang diketahui umum, (televisyen/tv) adalah suatu alat
media massa yang terkenal pada(masa kini/masa dulu).
5. (Setiap hari/sehari-hari), ia menyiarkan berbagai-bagai rancangan seperti
filem rencana, berita, drama dan lain -lain lagi.
6. Rancangan berita sama ada berita dalam negeri atau pun berita dunia
dan
juga
laporan
peristiwa memang
berfaedah
kepada(
penonton/tonton).
7. Mereka dapat mengetahui perkembangan (dunia/planet) dengan duduk
di rumah sahaja.
8. Banyak rancangan (televisyen/tv) lain yang dapat menambahkan ilmu
pengetahuan para penonton misalnya Hari Ini Dalam Sejarah, Siaran ke
Sekolah-sekolah, TV Pendidikan dan lain-lain lagi. Filem-filem dokumentari
yang sering ditayangkan melalui televisyen dapat membantu pelajar
mengetahui sesuatu perkara dengan lebih terperinci.
9. Berdasarkan contoh-contoh di atas, jelaslah bahawa menonton televisyen
mendatangkan kesan yang baik dan bukan yang sebaliknya
10. Sebelum mengundur diri, sekali lagi saya tegaskan pendirian
kami membangkang tajuk di atas. Sekian , (terima kasih/kasih diterima).

BM UPSR

72

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan

perbahasan

yang

lengkap.

BM UPSR

73

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

(Kata alu-aluan + pengenalan dari tajuk bahas)


_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________.
Kata penegas
(Isi
1)_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Isi 2)
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Isi 3)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Penutup)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

BM UPSR

74

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Ucapan
Penerangan.
*Ucapan biasanya disampaikan pada majlis perasmian, perpisahan, meraikan
seseorang
atau mengingati hari tertentu.
*Kandungan ucapan tidak meminta pendengar (pembaca), penerangan, pujian, dan
penghargaan.

*Ucapan dimulakan dengan kata alu-aluan. Kandungan kata alu-aluan adalah seperti
yang berikut.

Terima kasih kepada Pengerusi Majlis, Yang Berusaha Tuan Guru Besar, guru-guru, dan
rakan sekalian.Selamat sejahtera saya ucapkan.

*kata alu-aluan dianggap pendahuluan, manakala lafaz terima kasih dianggap


penutup. Murid perlu mencari empat idea lain yang ditulis dalam empat perenggan.

*Idea pertama yang ditulis dalam perenggan kedua perlu menyatakan penghargaan
dan tujuan berucap.

*Gunakan bahasa yang sesuai dengan pendengar.

Akhiri ucapan dengan lafaz terima kasih.Sebaik-baiknya murid sertakan serangkap


pantun untuk memperlihatkan kemantapan dalam bahasa.

BM UPSR

75

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Berformat ( 10 )
( Ucapan )
BAHAGIAN B:Menulis Karangan
Langkah 1.
i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan.

1. Yang Dihormati (Pengerusi Majlis,/Pengetua Majlis )


2. Yang Berbahagia(Tuan Guru Besar/Tuan Guru Kecil), Cikgu _____________________, guru-guru, dan murid-murid sekalian.
3. Terlebih dahulu, (kamu /saya ) mengucapkan terima kasih kerana diberi
peluang untuk berucap pada pagi ini.
4. (Haiwan /Hadirin) Sekalian,
5. Majlis ini diadakan sempena persaraan (Guru Besar/Guru Kecil) kita,
6. Cikgu ________________________ pada akhir bulan ini.
7. Segala jasa, pengorbanan, dan nasihat (beliau/dia) tidak akan luput
daripada ingatan.
8. ( Beliau/Dia) telah kembali menjadi Guru Besar di sekolah ini selama
sepuluh tahun.
9. Sepanjang perkhidmatan (baginda /beliau), banyak perubahan telah
diusahakannya.
10. Cikgu ___________________ telah berusaha menyediakan segala
kemudahan untuk keselesaan kita.
11. Sebagai hasilnya, banyak kejayaan yang telah kita capai hingga
sekolah kita dipilih sebagai sekolah contoh di (daerah/kelas) ini.
12. Saya bagi pihak guru-guru dan murid-murid( memohon maaf/tidak
maafkan) kepada Cikgu ________________________ atas segala kesilapan
yang telah (kita/kami) lakukan.
13. Kami berdoa agar (dia/beliau) berada dalam keadaan sihat dan
dimurahkan rezeki hendaknya.
14. Sekianlah saja (ucapan/surat) saya. Akhir kata, selamat bersara saya
ucapkan kepada Cikgu _____________________________.
15. Terima kasih.

BM UPSR

76

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat untuk membentuk karangan ucapan yang lengkap.

BM UPSR

77

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Laporan
Penerangan.
*Murid perlu memahami jenis laporan sama ada laporan lawatan, aktiviti
persatuan, perayaanataupun perasmian.
*Laporan perlu ada tajuk, tarikh, tempat, butir-butir yang berkaitan,
tandatangan,
namapelapor (huruf besar), dan jawatan pelapor.
*Tarikh diletakkan di sebelah kanan, iaitu selari dengan
Laporan disediakan oleh.
*Bagi karangan berformat seperti ini, tajuk dianggap pendahuluan, manakala
tandatangan,nama pelapor, dan jawatan dianggap penutup. Memadai jika
murid menulis empat perengganuntuk empat idea.
*Bagi laporan aktiviti persatuan, sertakan senarai nama ahli jawatankuasa,
sejarah
penubuhan,jumlah ahli, aktiviti sepanjang tahun dan harapan setiausaha.
*Bagi laporan lawatan, tulis apa-apa yang dilihat, dirasa, dialami, dan kesan
lawatan tersebutterhadap pembelajaran.
*Karangan ini tiada bezanya dengan karangan jenis cerita, diari ataupun berita.
Cuma formatyang membezakannya.

BM UPSR

78

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Berformat ( 10 )
(Laporan)
BAHAGIAN B:Menulis Karangan
Langkah 1.
i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
Garisi kata kunci dan kehendak soalan
1. Pada cuti( pejabat /sekolah) yang lalu, saya telah menyertai satu(jalanjalan/lawatan) sambil belajar ke( Melaka /Malacca)
2. Seramai 80 orang murid dan 8 orang ( guru besar/guru ) dalam lawatan
itu.
3. Sebelum bertolak, kami diingatkan agar menjaga (disiplin/kucing) dan
tingkah laku serta keselamatan.
4. Kami memulakan perjalanan (di/pada) pukul 8.30 pagi
5. Setibanya kami di( Air Keroh/Air Sirap), kami melawat ke A Famosa.
6. Selepas itu, kami pergi ke Zoo( Melaka/Malacca) yang terletak tidak jauh
dari situ.
7. Di sini, kami dapat melihat dan belajar tentang binatang-binatang
terutama beruang , harimau , monyet dan banyak lagi.
8. Selepas itu, kami dibawa ke Taman( Rempah/Rempuh) untuk menaiki bot
ke

( Melaka/Malacca).

9. Kami( bertolak/menolak) pulang ke Shah Alam pada pukul 6.30 petang.


10. Saya berharap agar dapat menyertai lawatan seperti ini pada masa
yang akan (datang/balik).
Dilaporkan oleh,

22 April 2016.

.
(
)
Setiausaha,
Kelab Lawatan Sekolah,
Sekolah Kebangsaan Kampung Baiduri.

BM UPSR

79

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan laporan yang lengkap.

BM UPSR

80

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Dialog
Penerangan
*Seperti jenis karangan lain, karangan jenis ini juga mempunyai tajuk / topik
yang utama.
*Setiap karangan ini mempunyai sekurang-kurangnya dua watak atau lebih.
*Sebelum memulakan karangan boleh disertakan keterangan tetapi janganlah
terlalu panjang.
*Pastikan anda mengikut format penulisan karangan jenis ini iaitu nama watak
ditulis selari di sebelah kiri. Selepas nama watak dibubuh tanda titik bertindih ( : )
juga dalam keadaan selari. Contohnya.
Nama A

: Assalamualaikum, Makcik.

Nama B

: Waalaikummussalam

Nama A

: Apa khabar Makcik ?

Nama B

Mulakan perbualan dengan salam sejahtera


Anda perlu menggunakan kata ganti nama diri yang sesuai. Jika orang yang dibawa
berbual itu berumur gunakan panggilan Encik, Tuan, ataupun Makcik
Pastikan anda tahu tentang hal atau perkara yang akan kita tulis untuk bahan
temuramah / dialog.
Boleh gunakan bahasa kiasan atau peribahasa dan kata singkatan seperti tak ,
dah
Soalan yang dikemukakan adalah ringkas , tidak rumit dan berbelit-belit.
Dalam dialog itu, kedua-dua pihak harus bertanya, memberi pendapat atau
pandangan.
Jawapan yang diberi kepada soalan adalah panjang lebar
Elakkan penggunaan soalan yang cuma memerlukan jawapan ya atau tidak.
Soalan-soalan disusun dengan baik supaya terus berkesinambungan.
Kawal jumlah perkataan yang digunakan (lebih kurang 80 patah perkataan)
Tanda baca yang digunakan harus sesuai dengan nada percakapan. Hati-hati dengan
ayat tanya kerana ia berakhir dengan tanda tanya. (?)
Akhiri perbualan dengan mengucapkan terima kasih kepada yang ditemuramah.

BM UPSR

81

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Berformat ( 10 )
( Dialog )
BAHAGIAN B:Menulis Karangan
Langkah 1.
ii) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
iii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan.
Tajuk / Soalan : Kawan kamu telah kehilangan duit. Dia suka menuduh orang lain
tanpa usul periksa. Bagaimanakah cara kamu menasihatinya ? Tuliskan
perbualan di antara kamu berdua.
Karangan Lengkap
( Kamu dan ___________________ berada di sudut kantin sekolah )
1. ___________ : Mengapa kamu bermuram saja, ____________( ! / ? )
Apakah kamu ada masalah( ! / ? )
2. ____________ :

Duit saya sebanyak sepuluh ringgit telah hilang

___________
3. ____________ : Macam mana boleh hilang( ?/ ! )
4. ____________ : Saya letakkan di dalam beg. Balik dari rehat sahaja duit
dah tak ada. Saya syak ______________ yang curi,sebab waktu rehat dia
tak keluar.
5. ____________ :

Bukankah cikgu selalu menasihati agar duit jangan

ditinggalkan di dalam beg. Sekarang sudah hilang, mengapa pula


menuduh tanpa usul periksa ?
6. ____________ : Jika bukan ___________, siapa lagi ( ! / ? ) Saya pasti
memang ________( ! / ? ) Dia dengkikan saya ( ! /? )
7. ____________ : Jangan sesekali serkap jarang. Jika bukan dia
( ,/? )bagaimana kita mahu tutup muka kita (??/ ? ) Baik kita jumpa Cikgu
_________________. Guru disiplin itu boleh membantu( kita/kamu ).
8. ____________ : Betul juga kata kamu, ____________. Saya berasa bangga
mendapat kawan macam ( kamu / Kita ).

BM UPSR

82

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan dialog yang lengkap.

BM UPSR

83

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

KARANGAN TIDAK BERFORMAT

AUTOBIOGRAFI

* Penerangan

BM UPSR

84

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

*Karangan autobiografi merupakan karangan tidak berformat.


*Karangan ini adalah tentang riwayat hidup sesuatu benda.
*Riwayat hidup yang diceritakan itu menyentuh peristiwa suka dan duka dari mula
dihasilkan sehingga tidak lagi digunakan.
*Karangan ini boleh ditulis dalam bentuk cerita yang menarik yang mempunyai
unsur saspens dan dramatik.
*Pengakhiran cerita boleh disampaikan dalam suasana sedih, gembira atau
bahagia.
*Gunakan bahasa yang mudah, padat dan tepat.
*Antara contoh soalan yang dikemukakan dalam karangan ini ialah menulis
karangan yang bertajuk:
a. Aku Sebuah Komputer
b. Aku Sebuah Kereta
c. Aku Sebuah telefon pintar
d. Aku Sebiji Bola
e. Aku Sebuah Basikal
Contoh Soalan
Tulis sebuah karangan autobiografi yang bertajuk Aku Sebiji Bola .

Rangka Karangan:
*Pendahuluan:

- latar belakang diri

*Isi-isi:

- dijual di kedai peralatan sukan


- dibeli sebagai hadiah hari jadi
- digunakan setiap petang bersukan
- patah tidak boleh digunakan lagi
*Penutup:
- disimpan di dalam stor sempit dan gelap

BM UPSR

85

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Tidak Berformat ( 11 )


( Autobiografi )
BAHAGIAN B:Menulis Karangan
Langkah 1.
i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan.

1.

Saya sebuah basikal.

2. Nama saya ialah ( Shimano / Gardenia)


3. Saya (dilahirkan/dihidupkan) di sebuah kilang membuat basikal di Shah
Alam.
4. Badan saya (diperbuat/dibuat) daripada besi
5. Saya bewarna biru.
6. Badan saya (dipasang/ditekan)dengan dua tayar
7. Setelah siap, saya (dihantar/diambil ) ke kedai menjual basikal.
8. Saya dihantar melalui sebuah lori ke (kedai/hotel)
9. (Pekerja/pengawal keselamatan ) kedai telah membersihkan saya.
10. Saya dipamerkan (di kedai/rumah)
11. Beliau meletakkan tanda (harga/jualan) pada badan saya.
12. Pada suatu hari, datang seorang budak ke (kedai/sekolah)
13. Nama budak itu ialah _____________.
14. Dia melihat saya (selama/selama-lama) satu jam.
15. Dia (menarik /tertarik)hati pada diri saya.
16. Dia terus membeli saya pada harga RM 700.00
17. ___________(menjaga/mengeja) saya dengan baik.
18. Saya ( gembira/sedih) dan bangga mendapat tuan sepertinya.

BM UPSR

86

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan autobiografi yang
lengkap.

........

BM UPSR

87

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Tidak Berformat ( 12 )


( Autobiografi )
BAHAGIAN B:Menulis Karangan
Langkah 1.
i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan.
(Aku/Saya) sebuah kereta
1. (Aku/Saya) sebuah kereta.
2. Nama saya ialah Proton Perdana.
3. Saya ________________(dilahirkan/dipasang)di sebuah kilang membuat
kereta di Shah Alam.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Badan saya diperbuat daripada ______________(besi/plastik).


Saya berwarna biru.
Badan saya _____________(dipasang/dibubuh) dengan empat tayar.
Setelah siap, saya dihantar ke kedai menjual
_______________(kereta/kapal).
Saya dihantar melalui sebuah____________( kontena/van) ke kedai.
_________________(pekerja/tauke) kedai telah membersihkan saya.
Saya dipamerkan di kedai.
Beliau _________________(tulis/meletakkan) tanda harga pada badan
saya.
Pada suatu hari, datang seorang _____________(kanak-kanak/pemuda) ke
kedai.
Nama pemuda itu ialah Encik Ramlan.
Beliau _____________(melihat/tenung) saya selama dua jam.
Beliau tertarik hati pada diri saya. Beliau terus
_____________(membeli/menjual)saya pada harga RM 100,000.00. Encik
Ramlan menjaga saya dengan baik.
Beliau __________(memandu/membawa) saya dengan cermat.
Saya berasa _____________(gembira/sedih) dan bangga mendapat tuan
sepertinya.

BM UPSR

88

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan autobiografi yang
lengkap.

.........

BM UPSR

89

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Biografi
* Penerangan
Karangan biografi ialah mengenai riwayat atau kisah hidup seseorang.

* Karangan jenis ini mestilah berdasarkan fakta yang benar.


* Karangan jenis ini juga bukanlah jenis rekaan atau khayalan.
* Pastikan anda benar-benar tahu tentang tokoh atau seseorang yang anda ingin tulis
biografinya. * Biasanya, tokoh yang hendak dipilih hendaklah mempunyai
keistimewaan tertentu atau seseorang
yang dihormati dan dikagumi.

Beberapa perkara penting yang perlu ada dalam penulisan Biografi;

* Tarikh lahir dan tempat lahir tokoh.


* Latar belakang, pendidikan dan sebagainya.
* Pencapaian, kejayaan-kejayaannya, atau keistimewaannya.
* Jasa, bakti, dan sumbangan tokoh tersebut.

BM UPSR

90

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Tidak Berformat ( 13 )


( Biografi )
BAHAGIAN B:Menulis Karangan
Langkah 1.
i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan.
KARANGAN SAHABAT SAYA
1. Sahabat baik saya ialah ___________.
2. Dia dilahirkan pada __________.
3. Dia tinggal di _____________. (Petaling Jaya /Dapur)
4. Saya berharap saya dapat berkawan dengan ____________ selamalamanya.
5. ______________ bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Megah .
6. Dia belajar dalam kelas yang sama dengan saya iaitu _______________ .
7. Dia suka akan mata pelajaran ___________________ .
8. Dia selalu membantu saya menyiapkan kerja sekolah.
9. Cita-cita sahabat saya ialah menjadi seorang
______________(guru/pencuri).
10. Dia akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya.
11. Saya berharap dia dapat mencapai cita-citanya.
12. Hobi sahabat saya ialah ________________.(membaca/membaacaa)
13. Pada waktu lapang dia akan
_________________(membaca/menembak)buku
14. Selain itu, dia juga suka __________________(melayari internet/belayar
internet )untuk menambah ilmu pengetahuannya.

BM UPSR

91

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan biografi yang lengkap.

.........

BM UPSR

92

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Cereka
* Penerangan
Karangan Jenis Cereka / Pengalaman / Keperihalan / Gambaran / Situasi
* Memerlukan kekuatan imaginasi dan daya kreatif yang tinggi.
Sesuatu yang ditulis itu mungkin berdasarkan pengalaman , pembacaan, atau
perbualan.
1.

Cerita yang hendak ditulis hendaklah berdasarkan tajuknya.

2.

Cuba menulis cerita yang dapat menarik minat pembaca.

3.
ini

Jangan terlalu ghairah mereka-reka cerita yang terlalu banyak khayalan kerana
akan menyebabkan kamu tidak dapat menyampaikan maksud dengan jelas.

4.
Jangan menulis sampai meleret-leret, berhati-hatilah dengan peruntukan masa
yang diberikan

BM UPSR

93

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Tidak Berformat ( 14 )


( Karangan Jenis Cereka / Pengalaman / Keperihalan / Gambaran / Situasi )
BAHAGIAN B:Menulis Karangan
Langkah 1.
i)

Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.

ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan.

1. Pada hujung minggu yang( lepas/terlepas),


2. saya terpaksa tinggal sendirian di rumah kerana ibu bapa saya pergi ke tempat
kenduri (kahwin/kawin).

3. Untuk menghilangkan rasa jemu, saya membaca sebuah buku (cerita/ceritta).


4. Ketika saya leka (membaca/memcaba) ,
5. tiba-tiba saya terdengar suara riuh-rendah meminta( tolong/help).
6. Saya segera menjenguk ke (luar/dalam)
7. Alangkah terkejutnya saya apabila saya dapati asap berkepul-kepul keluar dari
rumah jiran (saya/kamu).

8. Suatu (kebakaran/bakar roti) telah berlaku.


9.

Orang ramai mula berkumpul (di situ/di atas).

10. Ada yang cuba memadamkan kebakaran dan ada yang menolong
memunggahkan( barang-barang/barangan).

11. Saya mulai berasa bimbang kalau-kalau api itu merebak ke rumah (saya/beta).
12. Tanpa berlengah-lengah lagi , saya terus menelefon pihak (bomba/askar).
13. Sepuluh minit kemudian, anggota( bomba/juruterbang) pun tiba di situ.
14. Ahli-ahli bomba telah bertungkus-lumus memadamkan (api/air) tersebut.
15. Akhirnya kebakaran itu dapat dikawal daripada (merebak/merabak).
16. Saya berasa gembira kerana rumah saya terselamat daripada (kebakaran/roti
bakar) tersebut.

BM UPSR

94

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan (Jenis Cereka / Pengalaman
/ Keperihalan / Gambaran / Situasi )yang lengkap.

BM UPSR

95

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Menyambung Cerita /Mengakhiri Cerita


MELENGKAPKAN CERITA
* Penerangan
* Karangan menyudah atau melengkapkan cerita merupakan karangan yang paling
popular dalam UPSR.
* Karangan yang hendak ditulis mestilah berdasarkan tema atau situasi yang diberi.
Untuk
menghasilkan sebuah cerita yang baik, kesinambungan jalan cerita mestilah berurutan
dari satu perenggan ke perenggan yang lain.
* Karangan jenis menyambung cerita ialah karangan yang berbentuk cerita rekaan,
cerita
imaginasi.
* Ketepatan fakta tidak diperlukan, tetapi cerita yang dipaparkan mestilah logik,
menggunakan bahasa yang indah serta pengolahan yang mempunyai unsur-unsur
kreatif.
* Karangan ditulis berdasarkan pengalaman, pemerhatian , perbualan, dan
pembacaan
* Sebuah cerita yang baik mempunyai ciri-ciri seperti berikut, iaitu peristiwa, watak,
tempat ( latar cerita) sebab dan akibat kejadian serta plot (jalan cerita).
* Karangan di bahagikan kepada beberapa peringkat, iaitu perkembangan isi,
ketegangan, kemuncak, dan penyelesaian.
* Perbualan atau dialog boleh digunakan untuk menghidupkan sesebuah cerita.
* Setiap cerita mempunyai nilai murni seperti tolong-menolong, kasih sayang dan
sebagainya.
* Kemahiran berfikir secara keritis dan kreatif sangat-sangat diperlukan untuk
mencorakkan
jalan cerita yang lebih menarik dan berkesan .

BM UPSR

96

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Tidak Berformat ( 14 )


( Menyambung cerita )
BAHAGIAN B:Menulis Karangan
Langkah 1.
i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan.
Mulakan karangan kamu dengan ayat dibawah - Hobi merupakan aktiviti yang
dilakukan pada pada waktu lapang..
1. Hobi merupakan aktiviti yang dilakukan pada waktu lapang.
2. Setiap (ahli / anggota / orang) ada hobi.
3. Hobi saya ialah (membaca / menulis / mengulangkaji) buku.
4. Saya dapat banyak faedah (untuk/dengan/pada) membaca.
5. Saya membaca buku pada masa (senang / tenang / lapang).
6. Membaca

(menambahkan

menyebabkan

memberikan)

ilmu

pengetahuan kepada saya.


7. Saya selalu (membeli / mengambil / meminjam) buku dari perpustakaan.
8. (Dia / Kamu / Saya) meminjam buku-buku seperti buku rujukan, sejarah,
cerita dan lain-lain. (Sifat / Tabiat / Kelakuan) membaca juga dapat
memperbaiki bahasa saya.
9. Saya dapat (mengajar / mempelajari / memperbaiki) istilah-istilah baharu.
10. Amalan murni ini banyak membantu dalam (ajaran / pengajaran /
pelajaran) saya.
11. Saya dapat mengulangkaji pelajaran dengan (padat / singkat / senang).
12. Saya akan mengamalkan hobi ini untuk (seboleh-bolehnya / selamalamanya / sesungguh-sungguhnya).

BM UPSR

97

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan menyambung ceritayang
lengkap.

..........

BM UPSR

98

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Tidak Berformat ( 15 )


( Menyambung cerita )
BAHAGIAN B:Menulis Karangan
Langkah 1.
i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan.
i) Karangkan sebuah cerita yang berakhir dengan petikan yang berikut
.. kita haruslah mengatasi pencemaran alam sekitar
Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai .Tulis semula karangan yang
lengkap
1.

Pencemaran

alam

(sekitar/seperti)

adalah

mencemarkan

(kebersihan/kebasahan) alam.
2. Terdapat

banyak

pencemaran

antaranya

ialah

pencemaran

air,

pencemaran (udara/kereta) dan pencemaran( bunyi/bau).


3. Pencemaran air berlaku akibat (pembuangan/pengambilan) sisa toksik ke
dalam (sungai/pasu).
4. Selain itu, pencemaran udara berlaku akibat (pembakaran/membakar)
secara terbuka dan pelepasan (asap/siapa) kilang yang tidak terkawal.
5. Di samping itu, pencemaran bunyi pula berlaku akibat bunyi ( bising
/senyap) daripada kenderaan dan aktiviti perkilangan.
6. Pencemaran alam sekitar menyebabkan ( penyakit/kesakitan ).
7. Oleh itu, kita haruslah mengutamakan (kebersihan/membersihkan) alam
sekitar bagi mengatasi pencemaran. Ini dapat menghindarkan (
penyakit-penyakit/penyakit).
8. Selain itu, ia akan melahirkan rakyat yang(sakit/ sihat).
9. Kesimpulannya,_____________________________________________.

BM UPSR

99

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan menyambung ceritayang
lengkap.

........

BM UPSR

100

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Fakta
Penerangan.
*Karangan jenis fakta meminta murid memberikan pendapat, saranan dan
penghujahan terhadap tajuk yang diberikan.

*Sebelum menulis, murid perlu benar-benar memahami tajuk yang di berikan.

*Setiap perenggan menampilkanidea yang berlainan dan sebaik-baiknya, idea


yang penting didahulukan.

*Dalam bahagian idea, ayat pertama mestilah dimuatkan dengan idea,


manakala ayat kedua dan ketiga perlu menyatakan huraian serta contoh atau
contoh. Kemudian kesan ayat pertama perlu ada kaitan dengan ayat
berikutnya.

*Gunakan bahasa yang tepat dan elakkan penggunaan bahasa yang meleretleret atau berbunga-bunga seperti karangan jenis cerita.

*Jika perlu, murid boleh menyertakan peribahasa atau kata-kata hikmat.

BM UPSR

101

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Tidak Berformat ( 16 )


( Fakta )
BAHAGIAN B:Menulis Karangan
Langkah 1.
i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan.
1. Kebersihan diri amat penting untuk _______________( kesihatan /
keselamatan) kita.
2. Orang yang bersih tidak akan terdedah dengan kekotoran penyebab
____________ ( rezeki / penyakit ) seperti demam, selesema, batuk dan
sebagainya.
3. Sebelum makan, kita mestilah ____________( membasuh / mandi ) tangan
dengan menggunakan sabun yang sesuai.
4. _____________( Gosok / Goreng ) kedua-dua belah tangan kita termasuk di
celah-celah jari supaya tangan kita menjadi benar-benar _____________
(kotor / bersih ).
5. Selain itu, makanan seperti sayur - sayuran, buah-buahan dan
sebagainya mestilah _____________ ( dibasuh / diminum ) terlebih dahulu
sebelum dimasak.
6. Ini penting agar kita tidak mengambil _____________( makanan / pakaian
) yang tercemar dengan bahan-bahan yang berbahaya kepada
kesihatan kita.
7. Di samping itu, __________ ( bekas / beg ) makanan yang kotor akan
mencemarkan makanan kita.
8. Oleh itu, basuhlah bekas_____________( makanan / pakaian ) kita selepas
digunakan.
9. Seterusnya, kita perlu menyimpan makanan di tempat yang
________________( tertutup / terdedah ).
10. Ini untuk menghalang serangga atau haiwan seperti ___________ ( lalat /
harimau ) dan tikus daripada mencemari makanan kita.
11. Hidup kita akan lebih ______________( gembira / sedih ) apabila kita sihat.
12. Oleh itu, sentiasalah menjaga kebersihan agar kita terus sihat dan
gembira sepanjang ____________( hari / jari ).

BM UPSR

102

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan menyambung ceritayang
lengkap.

.........

BM UPSR

103

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Perbincangan

Penerangan.
*Karangan jenis ini membincangkan persoalan atau idea secara serentak.
*Biasanya, isu yang dibincangkan bersifat semasa.
*Tajuk perbincangan boleh ditafsirkan dari satu sudut atau dua sudut. Murid boleh
membincangkan yang terbaik sahaja atau kedua-duanya sekali.
*karangan ini tidak berbeza daripada karangan perbahasanm, Cuma karangan
perbahasan mesti membicarakan tajuk dari satu sudut sahaja.
*Karangan perlu mengandungi pendahuluan, empai idea dan penutup.
*Maksud atau definasi tajuk dianggap pendahuluan.
*Penutup merupakan penegasan idea.

BM UPSR

104

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Tidak Berformat ( 17 )


( Perbincangan )
BAHAGIAN B:Menulis Karangan
Langkah 1.
i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan.
Kebaikan menonton televisyen.Bincangkan .
1. Kebaikan menonton ( televisyen/tv)
2. Televisyen merupakan (media/dia) elektronik manusia.
3. Kini, setiap (rumah/reban) ada televisyen.
4. Terdapat banyak (maklumat/mamat) melalui menonton televisyen.
5. Televisyen memberi (kebaikan/keburukan) kepada penonton.
6. Televisyen (menyiarkan/mensiakan) laporan-laporan berita.
7. Melalui berita, kita mengetahui (berita/makan) penting yang berlaku di
dalam dan di luar negara.
8. Selain itu, televisyen juga memberi (pendidikan/pendidik) kepada
penonton terutamanya kepada para pelajar.
9. Rancangan-rancangan pelajaran seperti TV 8 amat berguna kepada
( pelajar/bayi )
10. Di samping itu, televisyen juga menjadi (penghubung/perhubungan) di
antara penjual dan pembeli.
11. Televisyen menayangkan iklan-iklan menarik tentang sesuatu barang.
12. Iklan menolong (melariskan/membangkrapkan) jualan barang.
13. Kesimpulannya,(menonton/menengok)televisyen memang menyumbang
lebih banyak( kebaikan/keburukan).

BM UPSR

105

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan perbincangan yang
lengkap.

..

..........

BM UPSR

106

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Peribahasa
Penerangan.
*Karangan peribahasa boleh ditulis dalam dua cara, iaitu dalam cerita atau dalam
fakta.
*Peribahasa dalam bentuk cerita diungkapkan pada akhir cerita.
*Manakala, dalam bentuk fakta, diterangkan kegunaan peribahasa, makna peribahasa
yang diberi, perbandingan dengan peribahasa lain, kesannya kepada masyarakat,
dan contoh kisah yang berkaitan.
*Untuk mendapatkan markah yang lebih tinggi, murid digalakkan menulis peribahasa
dalam bentuk cerita.
*Apa-apa sahaja boleh dijadikan cerita asalkan logic dan dan meyakinkan sama ada
terdiri daripada kisah manusia, binatang, benda, dan tumbuh-tumbuhan.
*Setiap cerita perlu member gambaran yang tepat tentang apa-apa yang diceritakan
agar pembaca (pemeriksa) percaya akan apa-apa yang diungkapkan.
*Cerita perlu mempunyai nilai-nilai murni yang boleh diteladani seperti hormat
menghormati, bekerjasama, semangat petriotik, kasih sayag, dan kebersihan.
*Watak dalam cerita tidak semestinya terdiri daripada manusia. Watak haiwan atau
makhluk lain juga boleh digunakan.
*Murid boleh mnggunakan pelbagai sudut pandangan sama ada menggunakan kata
ganti nama diri pertama, kedua atau ketiga
*Penggunaan dialog yang tidak keterlaluan boleh dimanfaatkan untuk mewujudkan
kelainan dari segi penyampaian.
*Cerita mestilah mempunyai permulaan, puncak cerita dan peleraian cerita.
*Murid boleh menggunakan bahasa yang berbunga-bunga, tertapi penggunaannya
biarlah terkawa

BM UPSR

107

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Tidak Berformat ( 18 )


( Peribahasa )
BAHAGIAN B:Menulis Karangan
Langkah 1.
i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan.

Kawan ketawa Mudah Dicari, Kawan Menangis Susah Didapati


Azzam sangat murah hati dan gemar membelanjakan kawan-kawannya.
Kawan-kawannya dibenar mengambil apa sahaja yang dijual di kantin. Azzam
yang akan membayarnya. Hal ini menyebabkan ramai orang menyukainya.
Azzam, jemulah makan makanan yang dijual di kantin. Lepas sekolah
nanti, mari ke Bandar. Kita makan KFC atau roti canai, luah Mahat dan
disokong oleh rakan-rakannya yang lain. Azzam akhirnya mengangguk tanda
setuju.
Pada petang itu, Azzam, Mahat, Rani, Saluwa, Hayati dan Ah Lam
makan di luar.Sambil makan, mereka bersembang-sembang sehingga jam 4.00
petang.Lagak mereka tidak seperti murid sekolah, sedangkan mereka masih
dalam tahun enam di sekolah rendah.
Junaidah yang mengetahui tentang kegiatan kawan-kawannya itu
hanya memerhati sahaja.Dia tidak mahu turut serta kerana sedar
tanggungjawab terhadap keluarga. Lagipun, dia perlu pulang awal untuk
membantu ayahnya di kebun.
Pada suatu hari, terpampang di akbar bahawa ayah Azzam didakwa
kerana menerima rasuah. Kehidupan Azzam terus berubah.Jika selama ini dia
mewah berbelanja, kini dia Cuma dibekalkan dengan RM1 sehari.
Kawan-kawan yang dahulu tidak mahu berkawan dengannya
lagi.Junaidah mendekati Azzam, lalu memintanya bersabar.
Sabarlah, Kawan ketawa mudah dicari, kawan menangis susah
didapati, kata Junaidah.

Maksud peribahasa yang digunakan.


Kawan ketawa mudah dicari, kawan menangis susah didapati , mencari kawan
memang mudah, tetapi mencari kawan yang bersama waktu susah adalah
sukar

BM UPSR

108

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula karangan di atas .

BM UPSR

109

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Gambaran/Keperihalan
Penerangan.
*Karangan keperihalan tidak berformat.
*Murid perlu mengolah sesuatu perkara atau peristiwa yang dilihat, dialami, atau

didengar.
*Suasana yang hendak digambarkan mestilah disampaikan dengan logik

berasaskan suasana sebenar atau pengalaman sendiri.


*Akhiri karangan dengan unsur pengajaran atau ungkapan yang bersesuaian

BM UPSR

110

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Bahan Tidak Berformat ( 18 )


( Keperihalan )
BAHAGIAN B:Menulis Karangan
Langkah 1.
i) Baca soalan berulang kali untuk tujuan memahami.
ii) Garisi kata kunci dan kehendak soalan.

Anda telah mewakili sekolah dalam perlawanan akhir badminton.Perihalkan


suasana perlawanan akhir yang pernah anda tempuhi itu.
1. Buat pertama kali, saya telah mewakili sekolah dalam perlawanan akhir
kejohanan badminton peringkat negeri.
2. Saya berasa sangat gembira.
3. Nama saya di panggil untuk memulakan perlawanan akhir perseorangan
wanita bawah 12 tahun.
4. Saya melangkah masuk ke dewan dengan perasaan yang gementar
kerana diletakkan harapan yang tinggi oleh pihak sekolah.
5. Sorakan penonton bergema di seluruh dewan pada petang itu.
6. Saya semakin bersemangat untuk bermain dengan bersungguh-sungguh.
7. Saya juga sedar bahawa pihak lawan yang ditentang ialah pemain
yang hebat.
8. Saya bermain dengan bersungguh-sungguh dan dapat mengawal
permainan dengan baik.
9. Saya dan pihak lawan saling mengejar mata.
10. Keadaan bertukar cemas apabila pemain lawan mendahului mata.
11. Namun begitu, peluang nyata milik saya apabila pemain lawan semakin
keletihan.

BM UPSR

111

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

12. Saya memperoleh kemenangan 21 - 10 dan 21 - 11.


13. Rakan-rakan masuk ke gelanggang untuk meraikan kejayaan saya.
14. Saya mendapat ucapan tahniah daripada jurulatih, guru-guru, dan
rakan-rakan.
15. Tidak lama kemudian, saya diminta naik ke pentas untuk menerima
hadiah.
16. Saya sangat gembira dan berazam hendak bermain pada peringkat
yang lebih tinggi lagi.

BM UPSR

112

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan keperihalanyang lengkap.

........

BM UPSR

113

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Latih Tubi

BM UPSR

114

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Latih Tubi 1
Pilih perkataan yang paling sesuai dalam kurungan untuk melengkapkan
karangan dibawah ini.

Hobi Saya

Setiap (ahli / anggota / orang) ada hobi. Hobi saya ialah (membaca / menulis /
Mengulang kaji) buku. Saya dapat banyak faedah (untuk / dengan / pada)
membaca.

Saya membaca buku pada masa (senang / tenang / lapang).Membaca


(menambahkan / menyebabkan / memberikan) ilmu pengetahuan saya.Saya
selalu(membeli / mengambil / meminjam) buku dari pusat sumber sekolah.

(Dia / Kamu / Saya) meminjam buku-buku seperti buku rujukan sejarah,


cerita danlain-lain.(Sifat / Tabiat / Kelakuan) membaca juga dapat memperbaiki
bahasa saya. Saya dapat (mengajar /mempelajari /memperbaiki) istilah-istilah
baharu.
Amalan murni ini banyak membantu dalam (ajaran

/ pengajaran /

pelajaran) saya. Sayadapat mengulang kaji pelajaran dengan (padat / singkat /


senang).

Saya akan mengamalkan hobi ini untuk (seboleh-bolehnya / selamalamanya /sesungguh-sungguhnya).

BM UPSR

115

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan yang lengkap.

.........

BM UPSR

116

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Latih tubi 2
Tuliskan nombor mengikut urutan yang sesuai dengan ayat pada ruangan petak
yang disediakan.

Cara menyediakan secawan kopi.

Selepas itu, keluarkan bungkusan itu.

Kopi senang untuk disediakan.

Kini kopi sudah siap untuk diminum.

Selepas air masak, tuangkannya ke dalam sebiji cawan.

Kemudian ambilkan sebungkus kopi uncang.

Kopi sangat sedap dan enak untuk diminum.

Masukkan kopi uncang ke dalam cawan.

Sekarang masukkan dua sudu gula ke dalam cawan itu.

Kacau kopi itu dengan sudu.

Mula-mula panaskan air dalam cerek.

Rendamkan kopi ke dalam air untuk beberapa minit.

BM UPSR

117

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Kopi ini juga boleh dicampur dengan susu untuk menambahkan


kemanisannya.

Kopi adalah minuman kegemaran orang ramai.

BM UPSR

118

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan yang lengkap.

..........

BM UPSR

119

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Latih tubi 3

a. Isikan tempat kosong dengan perkataan yang paling sesuai dalam karangan
di bawah.
mengamalkan / Tahun / membantu / persediaan / bimbingan /
awal /sedarjah / ialah / kejayaan / menduduki / berazam /
jadual /membelikan / menghadiri / mengulang kaji

Persediaan Menghadapi Peperiksaan


Nama saya __________ Hendry.Saya murid _________Enam Karisma. Pada bulan
September ini, saya akan________ Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR).

Saya sedang membuat pelbagai _________ untuk menghadapi ujian


itu.Padatahun ini, saya telah menyediakan _________ belajar.Saya sedang
_________nya.

Selain

itu,

saya

juga

_________

pelajaran

bersama-sama

rakan

__________.Bapasaya telah __________ buku-buku latihan tambahan untuk


saya.Saya membuat latihandengan _________ guru.Saya juga _________ kelas
tambahan.Ini __________ saya dalampersediaan menghadapi peperiksaan ini.

Saya _________ untuk mendapatkan 6A dalam UPSR. Saya berharap


usaha sayamembawa __________ .

BM UPSR

120

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Langkah 2
Salin semula ayat di atas untuk membentuk karangan yang lengkap.

.........

BM UPSR

121

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Latih tubi 4
Isikan tempat kosong dengan frasa kerja yang paling sesuai dalam karangan di
bawah.

saya bersama-sama rakan-rakan berkelah di tepi sungai / Kami


membersihkan kawasan itu / Selepas makan tengah hari, kami menangkap
ikan dan mengumpul batu-batu kecil / Kami bercadang untuk berbasikal ke
Lata Kajang / Air sungai itu sungguh jernih dan sejuk / Kami juga bermain
bola semasa mandi / Kami mula mengemaskan barang-barang dan
membersihkan tempat itu sebelum pulang / Kenangan manis itu akan kekal
dalam ingatan saya

Pengalaman Manis yang tidak dapat Saya Lupakan

Pada cuti yang lepas,................................................................................


...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.

Pagi-pagi lagi kami telah tiba di sana ...........................................


...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Apabila hari mulai senja, ...............................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

BM UPSR

122

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Latih tubi 5
Susun rangkai kata yang diberi supaya menjadi ayat yang gramatis.
Sekolah Saya_

Bernama / Sekolah Kebangsaan Taman Jasmin / Sekolah saya


...................................................................................................................................

Lengkap / Sekolah saya / di pekan / terletak


...................................................................................................................................

Empat / Sekolah / mempunyai / bangunan / saya


...................................................................................................................................
.....

Diperbuat daripada / saya / batu / Bangunan sekolah


...................................................................................................................................

Tiga puluh buah / saya / bilik darjah / terdapat / Di sekolah


...................................................................................................................................
dan bilik air / pejabat / juga ada / Di sekolah saya / bilik Guru Besar, / bilik
Penolong Kanan / bilik guru / pusat sumber / bilik stor /, kantin / bilik kaunseling /
bilik muzik / surau / bilik tayangan
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

BM UPSR

123

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

mempunyai / Sekolah saya / yang berhawa dingin / sebuah bilik komputer


...................................................................................................................................
.
...................................................................................................................................

dihiasi dengan / Kawasan / pokok-pokok bunga / sekolah saya


................................................................................................................................

di sekolah saya / Seramai / dan lima orang staf bukan guru / seratus orang guru /
berkhidmat _
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.
dedikasi / Mereka / dan bertanggungjawab / sangat_
...................................................................................................................................

suka / di sekolah / Saya / belajar / ini__


...................................................................................................................................

BM UPSR

124

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Latih tubi 6
Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.Kemudian tulis semula
karangan yang lengkap.

Dondang Sayang merupakan salah satu ....................tradisional Melayu yang


masih wujud hingga .................... Sifatnya sangat unik dan berbeza dengan
lagulagu .................... lain.__

Ada pendapat mengatakan Dondang Sayang berasal dari Sumatera dan


berkembang di Melaka. Di dalam Dondang Sayang, nyanyian adalah dalam
bentuk ....................Terdapat ....................orang pemuzik dalam persembahan
Dondang Sayang.

Muzik Dondang Sayang ini akan ....................dengan gesekan biola,


kemudian diikuti .................... pukulan gendang serta gong. Setelah muzik
pengenalan Dondang sayang dimainkan, barulah penyanyi menyanyikannya
mengikut ...................yang telah ditetapkan. Biola memainkan ....................yang
penting kerana dianggap sebagai ................. atau penyeri dalam persembahan
ini.
Kini, Dondang Sayang bukan sahaja .................. dalam kalangan orang
Melayu malahan telah terkenal dalam kalangan Baba Nyonya di Melaka.

BM UPSR

empat

nyanyian

tempo

popular

tradisional

Sumatera

sekarang

ketua

dimulai

pantun

peranan

dengan

125

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Latih tubi 7
Lengkapkan petikan di bawah dengan perkataan yang sesuai.

Di
Malaysia,
terdapat
................................

tumbuh-tumbuhan

berguna

yang

sangat

kepada manusia. Contohnya, pokok padi, pokok buah-buahan, pokok tebu,


sayursayuran dan sebagainya.

Padi merupakan sumber ....................yang utama bagi rakyat Malaysia.


Kedah merupakan ....................utama padi di negara kita. Oleh sebab itu,
Kedah
digelar Negeri Jelapang Padi.

.................... yang diperoleh daripada pokok padi ditanak menjadi nasi.


Selain nasi, kita juga perlu makan banyak .................... Ini disebabkan sayursayuran yang dimakan akan membekalkan pelbagai ................... kepada
tubuh badan.

Buah-buahan .................. pula tidak kurang hebatnya. Buah-buahan


seperti
betik, pisang dan nanas membekalkan ................... kepada kita. Selain
harganya

BM UPSR

126

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

.................., khasiatnya juga sama seperti buah-buahan dari luar negara.

Pokok tebu yang diproses pula boleh menghasilkan gula. Gula yang kita
makan akan membekalkan ................ kepada manusia.

sayur-sayuran

beras

vitamin

khasiat

murah

makanan

pengeluar

tenaga

penting

BM UPSR

tempatan

127

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Latih tubi 8
Susun perenggan di bawah dengan betul. Akhiri perenggan karangan kamu
dengan .Pihak polis memuji sikap baik Amin dan bapanya.

Amin tahu bahawa Pak Cik Zaidi sekeluarga telah pulang ke kampung pagi
tadi.
Amin pun berfikir siapakah orang itu.Fikirnya, tentu orang itu hendak mencuri.
Tanpa berlengah-lengah lagi, Amin pun berlari dengan pantas menuju ke
rumahnya. Dia memberitahu bapanya tentang kejadian tersebut.

Bapanya segera menelefon polis dan memberitahu tentang hal itu. Tidak
lama kemudian polis pun sampai. anggota polis telah mengepung kawasan
rumah
Pak Cik Zaidi. Pencuri itu cuba melarikan diri tetapi berjaya ditangkap oleh
pihak
polis. Pihak polis memuji sikap baik Amin dan bapanya.

BM UPSR

128

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Pada suatu malam, Amin berjalan pulang dari kelas tambahan. Ketika
dalam perjalanan itu, Amin ternampak bayang-bayang orang berhampiran
dengan rumah Pak Cik Zaidi.
Tulis semula karangan di atas mengikut susunan perenggan yang betul supaya
menjadi karangan yang lengkap.

BM UPSR

129

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Latih tubi 9
Isi maklumat pada kad jemputan di bawah.

SEKOLAH ______________________________.
___________________________________________________
_

________________________________________________________________
Tuan Guru Besar En Amin Bin Mat Aripin dijemput ke temasya sukan sekolah kami.

Temasya

itu

akan

diadakan

pada

______________________________

bertempat

di

______________________. Temasya itu akan bermula pada jam _____________________


petang hingga _______________. Kehadiran tuan akan menyerikan lagi temasya sukan
pada kali ini.
Sekian,terima kasih

Yang menjalankan tugas,


_________________________
Setiausaha Sukan ,
______________________________.

BM UPSR

130

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Latih tubi 10
Tulis sepucuk surat kepada kawan kamu ceritakan tentang pengalaman kamu
melawat di suatu tempat yang menarik.
Format Surat Tidak RasmI

..
..

AYAT PEMBUKA KATA


Menemui sahabatku ___________(nama) yang berada di ______________
(tempat), semoga sihat sejahtera bersama-sama keluarga tercinta.

_________________, (KATA GANTI NAMA PENERIMA)

Tujuan saya menulis surat ini adalah untuk ___________________________


________________________ . Kami sekeluarga bertolak ______________________
dengan menaiki ________________. Kami tiba _____________________________
_______________________________________________ .
Disana kami bermalam di _______________________ . Ayah menempah
______________selama___________. Tempat pertama yang saya lawati ialah
______________________ . Disitu terdapat___________________________________
__________________________ . Setelah penat kami sekeluarga _______________
______________________________________________________________________ .
BM UPSR

131

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Pada hari kedua, kami melawat ke ______________________ . Di situ


saya dapat _______________________________________________ . Saya berasa
___________________________________________ . Setelah selesai melawat kami
sekeluarga terus pulang ke rumah.

Sampai disini sahaja _________________________ . Saya berasa sungguh


_____________________________________ . Saya harap awak membalas surat
ini untuk ceritakan _____________________________________________________ .
Sekian, terima kasih.
Sahabatmu,

..............................
(

Latih tubi 11

BM UPSR

132

MODUL HALUS BM UPSR 2016

JABATAN PENDIDIKAN SELANGOR

Diri saya
Nama saya... Umur saya tahun. Saya
anak .. daripada . orang adik-beradik.
Bapa saya bernama... Bapa saya bekerja sebagai
seorang.. Ibu saya
pula.. Ibu saya seorang.
Saya belajar di Sekolah Kebangsaan.
Saya belajar di dalam kelas
Hobi saya ialah membaca buku dan melayari internet. Cita-cita saya pula ialah
ingin menjadi seorang..
Warna kegemaran saya ialah .. Makanan kesukaan
saya pula ialah ... Bila ada masa terluang
saya serta keluarga selalu bersiar-siar di kompleks
.
Saya seorang yang peramah, suka dan baik hati. Saya amat
berharap agar ramai rakan saya suka akan diri saya.

BM UPSR

133