Anda di halaman 1dari 1

Tutorial 15

Pilih 4 sumber rujukan dari pelbagai sumber. Tulis sumber rujukan


menggunakan format APA.

Buku
Merriem, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in
Education (2nd ed.). San Francisco : Jossey-Bass.
Shamsina Shamsudin.(2013). Panduan melaksanakan kajian tindakan di
sekolah. Kuala Lumpur: Freemind Horizon Sdn. Bhd.

Internet
Iena Basir. (2015). Terapi intervensi kaunseling kanak. Diperolehi dari
http://documents.tips/documents/terapi-intervensi-kaunselingkanak.html.

Lee Say Ling. (2012). Terapi-terapi kaunseling dan bimbingan. Diperolehi


dari http://psikologidplimu2012.blogspot.my/2012/08/terapi-terapikaunseling-dan-bimbingan.html

Jurnal