Anda di halaman 1dari 6

Response Sheet

Q1

Q2

Q3

Name

Age

Sex

Madhurya
Sindhuja
Jay
Akanksha
Darpan
Vivek
Divya
Ashish
Kanik
Shashi
Satyan
Shivvikram
Sai
Shekhar
Ayushi
Richa
Vaibhav
Akshay
Dinesh
Pritish
Debarshi
Namrata
Prathosh
Shruti
Garima
Maitri
Pratyush
Saumya
Akash
Govind
Kulvinder
Himanshu
Manan
Pranav
Vidhya
Gitika
Prachi
Seshan
Tavleen
Amit

24
26
26
22
26
23
23
21
23
22
21
25
20
23
24
23
26
20
21
21
22
22
22
20
21
20
20
23
22
26
21
24
26
26
22
20
25
24
24
23

F
F
M
F
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
F
M
F
F
F
M
F
M
M
M
M
M
M
F
F
F
M
F
M

Q4
If offered a "fresher" variant of
a food product, would you
mind paying premium for the
same?
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Devesh
Meenali
Chirag
Prasanna
Pulina
Somak
Samanvay
Shreyash
Gaurav W
Aditi
Udisha
Aditi
Angad
Zinnia
Aastha
Kriti
Bibek
Chandresh
Prachi
Durgesh
Adhithya
Dhana
Ronak
Amit
Ashish
Sourav
Srishti
Alok
Shishir
Srikanth
Chhavi
Sahil
Anu
Aditi
Akhil
Sakshi
Shriranjani
Nikhil
Prateek
Vartika
Priyal
Samay
Sneha
Sugandh
Andrei
Anurag

25
21
21
22
20
24
21
24
25
23
23
24
21
22
24
21
22
25
22
25
23
20
26
25
26
25
20
24
26
26
23
25
22
20
22
24
20
23
26
26
20
20
26
25
23
20

M
F
M
M
F
M
M
M
M
F
M
F
M
F
F
F
M
M
F
M
M
F
M
M
M
M
F
M
M
M
F
M
F
F
M
F
F
M
M
F
F
M
F
M
M
M

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Arindam
Shantanu
Tushar
Neha
Shreyas
Tania
Aditi
Ambarish
Rajan
Advitya
Ananya
Arushi
Gajanan
Pratik
Sayak
Mainak
Syed
Vaishnavi
Mohit
Nikunj
Pankit
Lakshmi
Rahul
Saikat
Gazal
Sweta
Apparasu
Prochet
Saurabh
Amarpal
Anshumali
Jayviz
Sai
Aishwarya
Ankita
Shweta
Anupriya
Krishnakumar
Vipul
Shashank
Jenil
Shreevatsen
Vatsala
Vibhuti

24
24
26
25
24
21
24
20
20
23
24
20
20
20
22
21
23
22
26
24
26
22
21
25
23
21
26
21
21
23
26
23
25
23
25
21
24
22
20
20
23
21
24
25

M
M
M
F
M
M
F
M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
M
M
M
M
M
F
F

No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
Yes
No
Yes
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Q5
Continuing from Q1, would you mind
drop in 10% of food quality (due to
delay in purchase by a day) if you
could pay 5-10% less?
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

Q6
Continuing from Q3, would your
buying decision change if a 2%
discount was offered on the spot
for that food?
I would buy on the spot
Not Sure
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
Not Sure
Not Sure
I would buy on the spot
I would defer my buying decision
I would defer my buying decision
I would defer my buying decision
I would defer my buying decision
I would defer my buying decision
I would defer my buying decision
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would defer my buying decision
I would defer my buying decision
I would defer my buying decision
I would buy on the spot
I would buy on the spot

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

would
would
would
would
would
would
would
would
would
would
would
would
would
would
would
would
would
would
would
would
would
would
would

buy on the spot


buy on the spot
buy on the spot
buy on the spot
buy on the spot
buy on the spot
buy on the spot
buy on the spot
buy on the spot
buy on the spot
buy on the spot
buy on the spot
buy on the spot
buy on the spot
buy on the spot
buy on the spot
buy on the spot
buy on the spot
buy on the spot
buy on the spot
buy on the spot
buy on the spot
buy on the spot
Not Sure
Not Sure
I would defer my buying decision
I would defer my buying decision
I would defer my buying decision
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
No
No
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
Yes
No
No
No
No
No

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I would buy on the spot


I would buy on the spot
would defer my buying decision
would defer my buying decision
would defer my buying decision
would defer my buying decision
would defer my buying decision
would defer my buying decision
Not Sure
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
would defer my buying decision
would defer my buying decision
would defer my buying decision
would defer my buying decision
would defer my buying decision
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot
I would buy on the spot