Anda di halaman 1dari 3

1.

Indica si les segents propietats de la matria sn generals o especfiques: densitat,


conductivitat elctrica, elasticitat, massa, lluentor, volum i fragilitat.

2. La massa dun tros dalumini s de 54 g i el seu volum s de 20 cm . Digues si sn


vertaderes o falses les afirmacions segents:
3

a) La densitat de lalumini s de 2. 700 kg/m .


3
3
b) Una pea dalumini de 10 cm tindr una densitat de 27 g/cm .
3. Quins canvis destat es produeixen en els processos segents?
a)
b)
c)
d)

Estenem la roba perqu seixugui al sol.


Els glaons de gel es desfan en un got.
Quan sescalfa un recipient amb aigua i es produeixen bombolles.
En els dies freds, quan els vidres de les finestres sentelen.

4. En escalfar un gas, el globus sinfla com es pot observar a les fotografies. Segons la teoria
cineticomolecular, quins aspectes han variat en aquest procs?

a) Hi ha un nombre ms gran de partcules.


b) Augmenta la distncia entre les partcules i la seva energia cintica mitjana.
c) Les partcules augmenten de volum.
d) El nombre de xocs amb les parets del recipient s ms gran.

5. Forma les parelles correctes fent servir els termes de les dues columnes.
a) Sublimaci
b) Vaporitzaci
c) Solidificaci

1. Canvi destat lquid a estat slid


2. Canvi destat slid a estat gass
3. Canvi destat lquid a estat gass

6. Utilitzant la teoria cineticomolecular, explica per qu el vapor daigua surt per la vlvula de
seguretat duna olla de pressi.

7. La taula mostra les temperatures de fusi i ebullici de laigua i de la glicerina a 1 atm de


pressi.
Substncia
Aigua
Glicerina

Temperatura de fusi (C)


0
20

Temperatura debullici (C)


100
290

En quin estat de la matria trobarem aquestes dues substncies a 15 C, 25 C i 300 C?

8. El grfic segent mostra la variaci de temperatura al llarg del temps quan es deixa
refredar una substncia.

a) Interpreta aquest grfic.


b) Explica per quina ra entre els minuts 10 i 20 la temperatura s constant.

9. Una xeringa cont certa quantitat daire al seu interior. A continuaci, fem que lmbol
descendeixi. De les variables segents, justifica quines creus que shan vist modificades i
quines no.
a) La massa

b) El volum

c) La densitat

d) La pressi

10. Donades les dades de com varien la pressi i el volum dun gas, i mantenint constant
la temperatura:
Pressi (mm Hg)
300
400
500
600

Volum (L)
20
15
12
10

PV
6.000
6.000
6.000
6.000

a) Representa la pressi en funci del volum.


b) Escriu com sanomena la llei que relaciona les dues magnituds i calcula el volum que
ocupar el gas si la pressi ha augmentat a 1.000 mm Hg.