Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

Minggu: .........

Hari:........................

Tarikh:.........................

Mata Pelajaran

: Sains

Kelas:

Masa

: 8.45 9.45 (60 minit/1 Jam)

1 Rose

Tema
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran
Objektif pembelajaran

: Sains Hayat
: 3.1 Benda Hidup Dan Benda Bukan Hidup
: 3.1.1 dan 3.1.2
: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
1. Menyatakan 5 benda hidup dan 5 benda bukan hidup.
2. Membanding dan membezakan 5 ciri bagi benda hidup
dan benda bukan hidup.
3. Membuat urutan 10 benda hidup berdasarkan saiz
Kemahiran Proses Sains : 1. Memerhati
2. Mengelas
Aktiviti PdP
Catatan
(PK / KBAT / KPS / KM / BBM)
1. Guru menunjukkan gambar/video seekor
haiwan, sepasu bunga, sebatang pensel,
sebuah buku dan sebuah telefon.
Soalan guru:
a Y
. ang manakah antara berikut
merupakan benda hidup?
b

M
. engapakah kamu mengatakan
haiwan adalah benda hidup?

.Mengapakah kamu mengatakan


pensel adalah benda bukan hidup?
adalah benda bukan hidup?

2. Bilik darjah dilabelkan dengan kutub utara


kutub selatan dan khatulistiwa
3. Guru mengedarkan sekeping gambar sama
ada manusia mengikut pekerjaan, pelbagai
jenis haiwan, tumbuhan atau objek kepada
setiap murid.

Tahap Penguasaan
BBM: Gambar / video
benda hidup dan
benda bukan hidup.

KBAT:
Menilai
KPS:
Membuat inferens

PK:
North & South

TP1:
Menyatakan
contoh benda
hidup dan benda
bukan hidup

4. Guru memberi memberi arahan kepada


murid berdasarkan gambar yang dimiliki
oleh setiap orang murid.
Arahan:
a. Murid yangmemegang gambar benda
hidup diminta bergerak ke Utara
b. Murid yang memegang gambar benda
bukan hidup diminta bergerak ke
Selatan.
5. Guru memilih dua orang murid
daripada kumpulan cemerlang untuk
memeriksa sama ada gambar yang
dipegang oleh setiap murid yang
bergerak ke Utara dan murid yang
bergerak ke Selatan adalah adalah
benda bukan hidup.
6. Murid berada dalam kumpulan.
dan setiap kumpulan diberikan lembaran
kerja yang mengandungi gambar-gambar
manusia, haiwan, tumbuhan dan pelbagai
objek dipersekitaran.

Lembaran 1

7. Murid berbincang dalam kumpulan untuk


mengelas gambar tersebut berdasarkan
tajuk yang dipelajari iaitu benda hidup dan
benda bukan hidup.
8. Murid menggunting gambar dalam
lembaran kerja dan menampalkan dalam
carta pengelasan yang diberikan dalam
satu kad.

Carta Pengelasan

9. Murid mempamerkan hasil kerja kumpulan


di hadapan kelas.

10. Murid-murid bergerak dalam


kumpulan untuk melihat hasil kerja
rakan mereka dan melekatkan sticker
hijau jika semua jawapan adalah betul
dan melekatkan sticker merah bagi
jawapan yang salah sebagai komen
mereka.
11. Kemudian murid balik pada hasil kerja
masing-masing dan melihat komen
yang diberi oleh rakan lain dan
membaiki semua hasil kerja mereka.
12. Guru dan murid berbincang sehingga
murid dapat membuat kesimpulan
bahawa manusia, haiwan dan
tumbuhan adalah benda hidup

PK:
Look, Think dan
Comment
BBM:
Sticker hijau dan
merah

Refleksi /Impak:

Anda mungkin juga menyukai