Anda di halaman 1dari 3

PELAN OPERASI BIDANG KURIKULUM MATEMATIK 2015

Nama Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos

:Perkembangan Staf Professional Learning Community ( PLC )


:Program ini membantu guru matapelajaran Matematik untuk mengajar murid dengan lebih berkesan dan efisen mengikut
pendedakatan yang terkini.
:Meningkatkan kemahiran dalam P d P yang berkesan untuk mencapai objektif pembelajaran.
:Bulan Mac dan Jun
:Semua guru matapelajaran Matematik
:RM 50

9.Bidang Keutamaan
6 Aspirasi murid

9.3.Kualiti guru
6.2.Kemahiran berfikir

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Taklimat program:
1.1.Ucapan Guru Besar
1.2.Pembentukan J/kuasa dan tugas.
1.3.Penetapan tarikh, masa dan
tempat
1.4.Cadangan penceramah jemputan

Guru Besar , PGB 1,Ketua


Panitia dan Semua Guru

2 kali

Menghadiri Program

Semua guru

4 jam

Pelaksanaan Program
-taklimat
-pemantauan berterusan

Guru Besar dan PGB 1


Semua Guru

4 Jam

Penilaian Projek dan post motem

Ketua panitia dan


Guru matapelajaran

Selepas setiap aktiviti


dilaksanakan.

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Sekiranya GB tiada Ketua
Panitia akan
mempengerusikan
mesyuarat.

PELAN OPERASI BIDANG KURIKULUM MATEMATIK 2015


Nama Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos

:Program 5 minit Matematik


:Program ini membantu murid dalam menguasai kemahiran operasi asas dengan berkesan.
:Meningkatkan kemahiran dalam teknik menjawab soalan operasi asas.
:Bulan Januari hingga Oktober
:Murid Tahun 1 hingga Tahun 6
:RM 50

9.Bidang Keutamaan
6 Aspirasi murid

9.4.Kurikulum dan pentaksiran


6.2.Kemahiran berfikir

LANGKAH

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

Mesyuarat Jawatankuasa:
1.1.Ucapan Ketua Panitia
1.2.Penerangan tentang program
1.3.Pelantikan penyelaras program

Ketua Panitia dan semua


guru matapelajaran
Matematik

4 kali

Ketua Panitia dan semua


guru matapelajaran
Matematik

4 kali

Kenalpasti kumpulan sasaran:


2.1.Analisis soalan operasi asas
2.2.Penggubalan soalan mengikut
tahap murid.
Pelaksanaan Program

Ketua Panitia dan semua


guru matapelajaran
Matematik

5 minit setiap hari Jumaat


( 7.20 am 7.25 am )

Penilaian Projek dan post motem

Ketua panitia dan


Guru matapelajaran.

Selepas setiap aktiviti


dilaksanakan.

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Sekiranya GB tiada Ketua
Panitia akan
mempengerusikan
mesyuarat.

PELAN OPERASI BIDANG KURIKULUM MATEMATIK 2015


Nama Program
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos

:Nyanyian Sifir
:Program ini membantu murid bagi menguasai kemahiran sifir dalam penyelesaian masalah harian.
:Meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah dalam kehidupan harian.
:Sepanjang P&P
:Semua murid Tahun 1 hingga Tahun 6
:RM 20

9.Bidang Keutamaan
6 Aspirasi murid

9.4.Kurikulum dan pentaksiran


6.2.Kemahiran berfikir

LANGKAH
1

PROSES KERJA
Mesyuarat Jawatankuasa:
1.1.Ucapan Ketua Panitia
1.2.Penerangan tentang program
1.3.Penetapan masa
Taklimat tentang perjalanan
perjalanan program.

Pelaksanaan Program

Penilaian Projek dan post motem

TANGGUNGJAWAB
Guru Besar dan PGB
1,Ketua Panitia dan
Semua Guru
matapelajaran.
Ketua Panitia dan
Semua guru
matapelajaran.
Ketua Panitia dan
Semua guru
matapelajaran.
Ketua panitia dan
Guru matapelajaran.

TEMPOH
2 kali

2 jam
Setiap hari semasa
matapelajaran Matematik.
Selepas setiap aktiviti
dilaksanakan.

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Sekiranya GB tiada Ketua
Panitia akan
mempengerusikan
mesyuarat.