Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN

Mata pelajaran
Kelas
Masa
Tempoh Masa
Tema
Bidang
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran

Sains
1
1.05 2.25 pm
80 minit
Penerokaan Unsur Dalam Alam
Jadual Berkala
6.2 Campuran
6.2.1 Berkomunikasi mengenai contoh campuran dalam kehidupan
seharian.
6.2.2 Menyelesaikan masalah untuk mengasingkan campuran melalui
aktiviti berdasarkan perbezaan ciri bahan dengan kaedah fizikal.
Sikap Saintifik dan Nilai
- minat dan sifat ingin tahu tentang alam sekitar
Murni
- Rajin dan tabah dalam menjalankan atau menceburi sesuatu perkara
- sistematik, yakin dan beretika
- Bekerjasama
BBM
- Buku Teks
- Slaid pembentangan
- Kertas Mahjong
- Nasi Lemak
- Marker
- Alat Radas yang digunakan dalam eksperimen
- Lembaran kerja Modul 6 HEBAT Sains
- Lembaran kerja 6.2
Penggunaan 5E dalam aktiviti PdPc
Perkembangan
Pembelajaran
Penglibatan
(Engagement)
10 minit

Aktiviti PdPc
Murid didedahkan dengan pendekatan
saintifik/pengalaman harian untuk mengenalpasti
pengetahuan sedia ada melalui konteks.
1. Guru menunjukkan sebungkus nasi lemak yang
merupakan contoh campuran dalam kehidupan
harian.

- Guru mengeksploitasi
kemahiran berfikir murid untuk
memahami konsep campuran.

2. Guru mengemukakan soalan seperti berikut :

- Guru menggunakan teknik


penyoalan dan sumbang saran
untuk mencungkil idea murid
mengenai konsep campuran
dalam nasi lemak.

a) Berikan 5 contoh campuran dalam kehidupan


harian. (abc/air laut/darah/udara/air mineral)
3. Guru mencungkil idea pelajar berkaitan cara
pemisahan bahan-bahan dalam campuran
berdasarkan contoh yang diberikan.
Penerokaan
(Explore)
(20 minit)

Catatan/Nota

Murid merancang dan menjalankan aktiviti


4. Guru membahagikan pelajar kepada 6 kumpulan.
5. Setiap kumpulan diberikan lembaran kerja Modul
6 HEBAT Sains berdasarkan persoalan yang
ditimbulkan.
(Cara memisahkan unsur atau sebatian dalam
campuran)
5. Setiap kumpulan akan menjalankan satu kaedah
pengasingan campuran yang ditetapkan oleh guru.
7. Pelajar bertindak sebagai penyelidik dan
berkerjasama merangka prosedur untuk
menyelesaikan masalah yang diberikan.

Murid merancang dan


menjalankan aktiviti
penerokaan berdasarkan
persoalan yang ditimbulkan
secara berkumpulan. Aktiviti
berdasarkan kaedah
pengasingan campuran seperti
berikut :
- penurasan (campuran air dan
pasir)
- penyulingan (larutan garam)
- pemisahan menggunakan
magnet (Campuran serbuk

PENTING : Guru MESTI membuat rumusan tentang pembelajaran hari tersebut


bersama pelajar