Anda di halaman 1dari 5

AGENDA

PROGRAMULUI DE FORMARE PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE


Ziua I - a

Primirea si inregistrarea participantilor.
Prezentarea programului: autorizari cerinte legislative competente.
Autotestare.
Legislatie: formare profesionala adulti
Legislatie IGPR
Legislatie IGSU.
Legislatie IGSU.

Ziua a II - a

Sisteme integrate de securitate.
Sisteme de securitate/bazele proiectarii.
Managementul proiectelor de securitate.

Ziua a III - a

Sisteme tehnice de detectie si semnalizare la efractie, control acces si TVCI.
Alarmare efractie.
TVCI si monitorizare.
Control/admitere acces
Dezbatere

Ziua a IV - a

Sisteme tehnice de detecie, semnalizare si alarmare la incendiu
Instalatii de semnalizare a incendiilor.
Centrale de detectie incendiu.
Detectoare de incendiu.
Dezbatere

Ziua a V - a

Sisteme tehnice de stingere automat a incendiului.
Instalatii de stingere cu apa a incendiilor.
Instalatii de stingere cu substante speciale a incendiilor.
Instalatii de stingere cu substante speciale a incendiilor.
Dezbatere

Ziua a VI - a


Sisteme tehnice de ventilare pentru evacuarea fumului i gazelor fierbini.
Instalatii de control a fumului si a gazelor fierbinti.
Instalatii de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti.
Trape de fum.
Dezbatere


Ziua a VII - a

PROIECTAREA - sistemelor tehnice de detecie i semnalizare la efracie, control acces, TVCI i
monitorizare (I).
Cerinte legislative, avize, normative si standarde.
Echiparea cladirilor cu sisteme tehnice de detecie i semnalizare la efracie, control acces, TVCI
i monitorizare - cerinte ale normativelor si standardelor.
Proiectarea conceptuala si configurarea sistemelor de alarma impotriva efractiei.
Proiectarea conceptuala si configurarea sistemelor de TVCI si monitorizare.
Proiectarea conceptuala si configurarea sistemelor de control/admitere acces.

Ziua a VIII - a

PROIECTAREA - sistemelor tehnice de detecie i semnalizare la efracie, control acces, TVCI i
monitorizare (II).
Spatii destinate echipamentelor de control si semnalizare a sistemelor tehnice de detecie i
semnalizare la efracie, control acces, TVCI i monitorizare.
STUDIU DE CAZ
Dezbatere

Ziua a IX - a

PROIECTAREA - sistemelor tehnice de detecie, semnalizare si alarmare la incendiu (I).
Echiparea cladirilor cu sisteme tehnice de detecie, semnalizare si alarmare la incendiu
Proiectarea conceptuala si configurarea sistemelor tehnice de detecie, semnalizare si alarmare
la incendiu
Proiectarea fizic a sistemelor tehnice de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu.
Componente. Dispunere. Cablare. Alimentare.
Proiectul tehnic elementele proiectului tehnic. Piese scrise i piese desenate.
Noiuni privind efectuarea calculului energetic al unui sistem tehnic de detectare, semnalizare
i alarmare la incendiu. Consum energetic.

Ziua a X - a

PROIECTAREA - sistemelor tehnice de detecie, semnalizare si alarmare la incendiu (II).
Spatii destinate echipamentelor tehnice de detecie, semnalizare si alarmare la incendiu.
Documentaie specific pentru verificarea proiectelor.
Documentaie privind avizarea i autorizarea privind securitatea la incendiu a sistemelor
tehnice de detectare, semnalizare i alarmare la incendiu.
Proiectul tehnic elementele proiectului tehnic. Piese scrise i piese desenate.
Noiuni privind efectuarea calculului energetic al unui sistem tehnic de detectare, semnalizare
i alarmare la incendiu. Consum energetic.

Ziua a XI - a

PROIECTAREA - sistemelor tehnice de detecie, semnalizare si alarmare la incendiu (III).
Documentaie ntocmit cu ocazia verificrilor efectuate la lucrrile executate pe baza
proiectelor elaborate.
STUDIU DE CAZ
Dezbatere

Ziua a XII - a

PROIECTAREA - sistemelor tehnice de stingere automat a incendiului (I).
Cerinte legislative, avize, normative si standarde. Reglementri privind calitatea n construcii.
Cerina esenial securitate la incendiu.
Echiparea cladirilor cu sisteme tehnice de stingere automat a incendiului.
Proiectarea conceptuala si configurarea sistemelor tehnice de stingere automat a incendiului.
Tema de proiectare documentul de baz pentru ntocmirea documentaiei de proiectare i
execuie a unei instalaii. Elementele temei de proiectare.
Proiectarea fizic a sistemelor tehnice de stingere automat a incendiului. Componente.
Dispunere. Cablare. Alimentare. Etapele proiectrii unei instalaii de stingere automat a
incendiului.
Termeni i expresii specifice aprrii mpotriva incendiilor - ardere; inflamabilitate; sarcin
termic; densitate de sarcin termic; reacie la foc; rezisten la foc; compartiment de
incendiu; cldiri nalte i foarte nalte; sli aglomerate .a.

Ziua a XIII - a

PROIECTAREA - sistemelor tehnice de stingere automat a incendiului (II).
Elemente generale privind scenariile de securitate la incendiu si de evaluare a riscurilor de
incendiu.
Componente ale sistemelor tehnice de stingere automat a incendiului. Condiii de introducere
pe pia.
Documentaia economic a unui proiect. Antemsurtori, extrase de materiale, liste de utilaje i
echipamente.
Proiectarea conceptual a sistemelor tehnice de stingere a incendiilor cu ap (coloane uscate,
hidrani interiori, hidrani exteriori, drencere, sprinklere, cea de ap).
Proiectarea conceptual a sistemelor tehnice de stingere a incendiilor cu substane speciale
(dioxid de carbon, azot, FM 200, INERGEN, argon, NAF S III, ECARO, generatoare de aerosoli,
spum, pulberi, abur).

Ziua a XIV - a

PROIECTAREA - sistemelor tehnice de stingere automat a incendiului (III).
Proiectul tehnic elementele proiectului tehnic. Piese scrise i piese desenate. Detalii de
execuie. Piese scrise i piese desenate.
Dimensionarea sistemelor tehnice de stingere a incendiilor. Componente. Dispunere.
Alimentare. Elemente de calcul hidraulic.
STUDIU DE CAZ.
Dezbatere.

Ziua a XV - a

PROIECTAREA - sistemelor tehnice de ventilare pentru evacuarea fumului i gazelor fierbini (I).
Cerinte legislative, avize, normative si standarde. Reglementri privind calitatea n construcii.
Cerina esenial securitate la incendiu.
Echiparea cladirilor (obiectivelor) cu sisteme tehnice de ventilare pentru evacuarea fumului i
gazelor fierbini.
Proiectarea conceptuala si configurarea sistemelor tehnice de ventilare pentru evacuarea
fumului i gazelor fierbini. Tema de proiectare documentul de baz pentru ntocmirea
documentaiei de proiectare i execuie a unei instalaii. Elementele temei de proiectare.
Proiectarea fizic a sistemelor tehnice de ventilare pentru evacuarea fumului i gazelor
fierbini. Componente. Dispunere. Cablare. Alimentare. Etapele proiectrii unei instalaii de
stingere automat a incendiului.
Elemente de teoria arderii. Propagarea fumului i a gazelor fierbini.


Ziua a XVI - a

PROIECTAREA - sistemelor tehnice de ventilare pentru evacuarea fumului i gazelor fierbini (II).
Componente ale sistemelor tehnice de ventilare pentru evacuarea fumului i gazelor fierbini.
Condiii de introducere pe pia.
Etapele proiectrii unui sistem de ventilare pentru evacuarea fumului i gazelor fierbini.
Documentaia economic a unui proiect. Antemsurtori, extrase de materiale, liste de utilaje i
echipamente.
Proiectul tehnic elementele proiectului tehnic. Piese scrise i piese desenate. Detalii de
execuie. Piese scrise i piese desenate.
Noiuni privind efectuarea calculului energetic al unui sistem tehnic de ventilare pentru
evacuarea fumului i gazelor fierbini. Consum energetic. Autonomie.
Sisteme de securitate integrate. Interaciunea sistemelor tehnice de ventilare pentru evacuarea
fumului i gazelor fierbini cu alte categorii de sisteme de securitate.

Ziua a XVII - a

PROIECTAREA - sistemelor tehnice de ventilare pentru evacuarea fumului i gazelor fierbini (III).
Documentaie specific pentru verificarea proiectelor si Documentaia privind avizarea i
autorizarea privind securitatea la incendiu a construciilor.
STUDIU DE CAZ.
Dezbatere.

Ziua a XVIII- a

Risc si analiza de risc in activitatile de proiectare a sistemelor de securitate.
Managementul riscurilor.
Ghid de analiza a riscurilor.
Metodologii de analiza a riscurilor test grila.
Ghiduri de evaluare a riscurilor.

Ziua a XIX - a

RECAPITULARE
RECAPITULARE test grila.


ACTIVITATI PRACTICE
CARE CONTRIBUIE LA TRANSFERUL DE CUNOSTINTE

Cursantii vor trebui sa realizeze o serie de lucrari practice (patru lucrari partiale) si

una finala ce trebuiesc trimise pentru evaluare coform planificarilor anuntate.


Lucrarile practice partiale constau intr-o serie de teme organizate sub forma studiilor

de caz si vor trebui finalizate conform planificarilor anuntate.


ATENTIE! cu minimum 3 zile inainte de data planificata a examenului va trebui trimisa
lucrarea practica finala. LIPSA ACESTEIA NU VA PERMITE INTRAREA IN EXAMEN A
CURSANTULUI.

Lucrarea practica finala se va efectua pe parcursul a 160 de ore, conform programei de

formare si va contine urmatoarele teme la alegere:Un proiect de sistem tehnic de detecie i semnalizare la efracie, control acces, TVCI i
monitorizare.
Un proiect de sistem tehnic de detecie, semnalizare si alarmare la incendiu.
Un proiect de sistem tehnic de stingere automat a incendiului.
Un proiect de sistem tehnic de ventilare pentru evacuarea fumului i gazelor fierbini.
Un proiect integrat.

La evaluarea lucrarii practice se vor nota urmatoarele aspecte:
Corectitudinea si relevanta alegerii temei de proiectare.
Calitatea prezentarii lucrarii.
Relevanta analizei de risc utilizata in tema de proiectare.
Corectitudinea solutiilor tehnice utilizate in tema de prooiectare.
OBSERVATIE: la evaluarea lucarilor nu se va puncta gradul de complexitate al proiectelor
prezentate fiind incurajate lucrarile simple dar relevante.
Lucrarile practice nu vor fi evaluate in cadrul notei finale, aceasta avand doar rol didactic cu
scopul de a antrena participantul intr-o actiune practica de realizare a unui proiect.
NOTA FINALA: pe parcursul intregii perioade de desfasurare a programului de specializare,
cursantii vor beneficia de sprijinul permanent al trainerilor care recomanda si incurajeaza
munca in echipa, proiectele de grup fiind acceptate pentru lucrarea practica.