Anda di halaman 1dari 4

Aktiviti 1

Kemahiran Menulis
Padankan huruf kecil dengan huruf besar,

1.

2.

C
C

7.

8.

9.

10.

Aktiviti 2
Kemahiran Menulis
Tandakan (

) huruf kecil dan (O) huruf besar.

a y
k

u
T

L R
S
Z

t
m

E
U W

e Y
I
C

B
M

i
J

N
r

D
s

Aktiviti 2
Kemahiran Menulis
Gabungkan huruf konsonan dengan huruf vocal untuk membentuk
suku kata terbuka.

Voca
l
konsonan
0
.

1
.

2
.

3
.

4
.

5
.

6
.

7
.

8
.

9
.

ca

ce

ci

co

cu

1
0
.