Anda di halaman 1dari 8

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada


tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar.
Bagi yang beragama Islam, marilah bersama-sama
Membaca ummul kitab : Al-Fatihah
Bismillahirrahmaanirrahim. Allahumma solli ala muhammad. Waala ali
muhammad.
Ya Allah Ya Rahmat, pada hari ini, di gedung FKIK ini kami hendak
menyelenggarakan acara lokakarya pengembangan kurikulum dengan
memohon ridha dan izinmu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami
dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada
kami.
Ya allah Ya Wahid, engkau yang maha satu dan maha mempersatukan. Kami
mohon perkuatlah persatuan diantara kami, janganlah engkau biarkan ada
perpecahan diantara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih
bemanfaat untuk agama, negara dan bangsa ini.
Ya Allah Ya Ghafur. Engkau yang maha pengampun atas segala dosa,
ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa
para pejuang-Mu dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan
mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunanmu.
Ya allah ya Mujib. Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa
dan permohonan kami. Rabbana Atina Fiddun ya Hasanah. Wafil Akhirati
Hasanah. waqinna adza bannar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wasalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alaamiin. Amin ya Rabbal
Alamiin.
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Penutup :
Sebelum kita menutup acara ini, marilah bersama-sama kita
berdoa untuk mengucap syukur atas kegiatan kita yang telah
kita laksanakan hari ini.
Bagi yang beragama Islam marilah kita awali dengan membaca
Ummul kitab. Al-Fatihah
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..
Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU atas
segala rahmat karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan
kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban dan
bahagia ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU memberikan
barokah dan ridho-MU dalam acara yang kami laksanakan ini.
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..
Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah,
ENGKAU dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan
kepada kami semua dan ENGKAU tumbuhkan rasa
persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami terjalin
dengan baik dan utuh.
Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami
serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami.
Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.
Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
qina adzaban naar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wasalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alaamiin. Amin
ya Rabbal Alamiin.
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Do'a Pembuka Acara

Hadirin sekalian, Marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah SWT. untuk
memohon keridhoanNYA atas apa yang akan kita lakukan di sini. ***
Audzubillahi minasysyaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi niamahu Wayukafi maziidah, Ya rabbana walakal
hamdu, walakasy syukru kamaa yambaghi lijalali wajhikal kariim wa'adziima sulthoonik.
Allahumma shalli wa salim ala Muhammadin wa ala alihi wa shahbihi ajmain.
Hadirin sekalian, Marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah SWT. untuk
memohon keridhoanNYA atas apa yang akan kita lakukan di sini. ***
Audzubillahi minasysyaithannirrajim

Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi niamahu Wayukafi maziidah, Ya rabbana walakal
hamdu, walakasy syukru kamaa yambaghi lijalali wajhikal kariim wa'adziima sulthoonik.
Allahumma shalli wa salim ala Muhammadin wa ala alihi wa shahbihi ajmain.
Allahumma Ya Allah Ya Tuhan kami...
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-MU, atas segala rahmat dan karunia-MU yang
telah ENGKAU limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan
negara kami ini.
Allahumma Ya Allah Ya Rabbana Ya Karim..
Jadikanlah acara seminar ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat dan negara kami.
Ya Allah Ya Rabbana..
Acara ini ditujukan tidaklain hanya untuk memmperoleh ridho-MU semata, untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan
baik, demi kesehatan dan keselamatan masyarakat kami di masa yang akan datang.
Ya Allah ya tuhan
Berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya
Anugrakanlah kepada kami apa-apa yang telah engkau anugrahkan kepada hamba-hambaMu yang sholeh.

Allahumma Yaa Allah, Yang Maha Pengampun...


Dalam kekhusuan dan ketundukan hati, kami memohon Ampunan pada Mu atas segala dosa dan
kesalahan kami, dosa pemimpin kami, guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang
tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini.
Ya Allah Ya Rabbana...
Acara yang kami laksanakan ini sebagai ungkapan rasa syukur kami, untuk memperoleh ridhoMU semata, kami mohonkan petunjuk dan bimbinganMU kepada kami agar kami dapat
menjalankannya dengan baik. Sehingga kami dapat senantiasa memetik hikmah dalam semnar
ini
Allahumma Ya Allah Ya Karim,...
Jadikanlah kami semua yang hadir di sini, Mahasiswa yang memiliki sifat amanah dan jujur
dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepada-MU kami melakukan pengabdian dan
hanya kepada-MU kami memohon pertolongan. Anugrahkanlah kepada kami tekad, kekuatan,
keikhlasan, lindungan, dan bimbingan untuk menjalankan amanah.
Rabbana taqabbalminna innaka antassamiul alim, watub alaina innaka antattauwaburrahim.
Amin Ya Allah Ya Rabbal alamin

DOA PENUTUP SEMINAR


Assalamu'alaikum wr.wb.
Bapak dan Ibu serta para hadirin sekalian marilah kita tundukkan kepala, sejenak bermunajat
kepada Allah semoga kita selalu diridhoi olehNya dan semua yang kita lakukan tercatat sebagai
pahala sisiNya. Amiiin.
Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin.
Hamdan yuwafi niamahu wayukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghii li jalali wajhika waazimi sultanik. Allahumma Sali ala saidina muhammadin waala ali
sayidana Muhammad.
Allahumma Ya Allah .

Pada hari ini kami telah selesai melaksanakan seminar internasional, Seminar ini sangat besar
sekali manfaatnya bagi kami, untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-MU kepada
kami, sehingga dapat berkiprah dalam pembangunan ilmu pengetahuan
Dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ENGKAU dapat melimpahkan kekuatan dan
pengetahuan luas kepada kami serta pahamkanlah kami dengan semua yang kami dengar dan
kami lihat
Ya Allah Ya tuhan kami..
Jadikanlah semua yang kami lakukakan sebagai amal ibadah disisimu
Ya Allah ya tuhan
Berikanlah kami banyak ilmu dan berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahaminya
Anugrakanlah kepada kami apa-apa yang telah engkau anugrahkan kepada hamba-hambaMu yang sholeh.
Rabbana atina fiddunya hasanah wafil akhirati hasanahtau wakina azabannar
Subhanarabbika rabbil izati ama yasifuna wasalamun alamursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wasalam

B. Do'a Penutup Acara


Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi nikmahu Ya rabbana walakal hamdu, walaka
syukru
Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami...
Tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagunganMu atas segala rahmat karunia-MU
yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, pada hari ini dengan penuh keakraban dan
bahagia ini kami hadir di sini kiranya ENGKAU memberikan barokah dan ridho-MU dalam
acara yang telah selesai kami laksanakan ini.
Ya Allah Ya Tuhan Yang Maha Lembut...
Acara ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama menjalin hubungan
selaturrahim antara kami, untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahim-MU kepada kami
sekalian sehingga dapat berkiprah dengan jujur dalam setiap tindakan.

Rabbij'al haadzal 'amalu shoolihan, waliwajhikal kariimi khoolishan
Wala taj'al lana minhu Khazzan, wala lisyyaithooni minhu nashiiban
wataqabbalahu minna yaa rabbana biqabuulin hasanin.
Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami...
Dengan telah berakhirnya Acara Ulang Tahun Bloggerbekasi ini kiranya Ya Allah, ENGKAU
dapat menambahkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, kekuatan kepada kami semua dan
ENGKAU tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara agar senantiasa terjalin
dengan baik dan utuh.

Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaaban naar
Subhanallah, subhanarabbikal rabbil 'izzati amma yasifuun wassalamu 'alal mursaliin
Walhamdulillahrabbil alamin...

DOA PENUTUP SEMINAR

DOA PENUTUP

Assalamualaikum Wr. Wb.


Mari sejenak kita tundukan dan renungkan waktu kita untuk berdoa
dan meminta kepada Allah SWt agar apa yang kita lakukan dalam
kegiatan hari ini, di ridhoi Allah SWT
Audzubillahiminasy syaithannirrajim
Bismillahirrahmaanirrahiim
Alhamdulillahirabbilalamin, hamdan yuwafi ni amahu wa yukafi u
mazidah ,
ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi
waadzimi sulthanika
Ya rabbana walakal hamdu, walaka syukru
Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin

Allahumma Ya Allah, Ya Tuhan kami..


Dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-MU hingga Tiada
henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagunganMu atas segala
rahmat karunia-MU yang telah ENGKAU limpahkan kepada kami, pada
hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia ini kami hadir di sini
kiranya ENGKAU memberikan barokah dan ridho-MU dalam acara yang
kami laksanakan ini.
.

Ya Allah, Ya Muhaimin ya salam Ya Tuhan kami..


Seminar dan Talkshow kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya
bagi kami, terutama menjalin hubungan selaturahim antar sesama
manusia, makhluk terbaik yang telah engkau ciptakan dari semua
makhluk ciptaanMu Ya Rabb.. Engkau Hadirkan kami disini tidak lain
hanyalah untuk sekaligus meningkatkan kompetensi kami di bidang
ekonomi syariah, untuk itu ya Allah, tanamkan sifat rahman dan rahimMU kepada kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada
hari ini..
Allahumma Ya Quddus Ya Salam Ya Allah, penentu masa depan.
masa depan adalah milik generasi penerus kami, jadikan kami sebagai
generasi yang beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan
para pendahulu, generasi yang berkualitas agar dapat membawa
bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan.
tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharap borokah dan
rIdho-mu selalu menyertai kami
Allahumma Ya Allah, Ya Arsyil Azhim Ya Tuhan kami..
Dengan telah berakhirnya kegiatan ini kiranya Ya Allah, ENGKAU dapat
melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua dan
ENGKAU tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di
antara kami terjalin dengan baik dan utuh.
Ya Allah Tuhan kami, ENGKAUlah Sang Maha Pengampun..
Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa
dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta
kami ini.
ya allah, hanya kepada-mu kami menyembah dan memohon
pertolongan, kabulkanlah doa kami
Ya allah, hanya kepada-mu kami melakukan pebgabdian dan hanya
kepada-mu kami mohon pertolongan.
Iyyaka na`budu waiyyaka nasta`in.
Rabbana taqabbalminna innaka antassamiul alim, watub`alaina innaka
antattauwaburrahim

Allahummaj'alna fi ta'allumina wamtihanina minannajihina.


Allahumma Thahhir qulubana wa afkarana wa ahsin akhlaqana wa
ahsin bishsholihati a'malana
Allahumma Inna Nas alukal Huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina
Rabbana Laa Tuzig Qulubana Ba'da Idz Hadaitana min ladunka
rahmatan Innaka Antal Wahhabu
Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
adzaban naar
Washallallahu 'ala sayyidina muhammadin wa'ala alihi washahbihi
wabaraka wasallam
Subhana Rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifuna, Wasalamun 'alal
mursalin walhamdulillahirabbil 'alamin,
Alhamdulillahrabbil alamin
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Anda mungkin juga menyukai