Anda di halaman 1dari 12

PERANCANGAN STRATEGIK

PANITIA
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN

Bidang

Isu Strategi

Tahap
penguasaan teori
dan kemahiran
asas permainan
kurang
memuaskan

Matlamat
Strategik

Meningkatkan
tahap penguasaan
teori dan kemahiran
asas permainan

Objektif

Petunjuk
Prestasi
Utama
(KPI)

1. Meningkatkan
pencapaian dalam
PBS dari segi kualiti
dan kuantiti

% pelajar yang
lulus semua mata
pelajaran
Bilangan % pelajar
mencapai semua
A
Gred Purata
Sekolah (GPS)

Pengurusan
panitia yang tidak
teratur

Meningkatkan
kecekapan
pengurusan panitia

TOV

2016 2017 2018

2019

Tiada
rekod

100

100

100

100

Tiada
rekod

100

100

100

100

Kekerapan
mengemaskini
sistem fail

Kekerapan
mengakses
maklumat dalam
komputer

2. Merancang program
yang sesuai

Bilangan Program
Panitia dalam
setahun

3. Memberi
pendedahan kepada
guru bukan opsyen

Bilangan Kursus
dalaman

Bilangan kali
pencerapan
seorang guru
setahun

1. Memudahkan
maklumat diperolehi
dengan cepat dan
terkini

Kurikulum

Sasaran

4. Menilai kemahiran
guru dalam P&P
praktikal padang

PELAN TAKTIKAL
PANITIA
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN
Matlamat
Objektif
Strategi

:
:
:

Meningkatkan tahap penguasaan teori dan kemahiran asas permainan


Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia
Program terancang melibatkan panitia, guru mata pelajaran dan pelajar

Bil

Pelan
Taktikal
(Program)

Tanggungjawab

Tempoh

Latihan
permainan di
sebelah petang

Panitia mata
pelajaran

Januari Jun

Ceramah
Motivasi &
Pameran
Kesihatan

Panitia mata
pelajaran

Mac Ogos

Ruangan/
sudut khas
yang berkaitan
dengan PJPK

Panitia mata
pelajaran dan
pelajar

Sepanjang
tahun

Matlamat
Objektif
Strategi

:
:
:

Bil

Pelan
Taktikal
(Program)

1.

Mengemaskini
dan menyusun
fail

Kos

RM 500.00

RM 500.00

RM 200.00

Output/hasil
Meningkatkan
penguasaan
kemahiran asas
permainan
Menyemai
kesedaran
tentang isu-isu
berkaitan dengan
kesihatan diri dan
persekitaran
Memberi
kesedaran dan
motivasi dalam
penjagaan
kesihatan diri

KPI

Pelan
Kontigensi

80% pelajar lulus


ujian kemahiran

Kelas teori dan


tayangan video

100% palajar dapat


menguruskan
kesihatan diri
dengancara yang
betul

Kelas teori dan


tayangan video

Pengumpulan
bahan-bahan
berkaitan setiap
bulan

Mengakses
bahan dari
sumber
internet

Catatan

Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia


Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat dan terkini
Program terancang melibatkan panitia dan guru mata pelajaran

Tanggungjawab

Tempoh

Ketua panitia

Januari Disember

Kos

Output/hasil

KPI

Pelan
Kontigensi

RM 50.00

Maklumat terkini
dan mudah
diakses

Data terkini setiap


masa

Maklumat
disimpan
dalam
komputer

Catatan

Matlamat
Objektif

:
:

Strategi

Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia


1. Merancang program sesuai bagi guru mata pelajaran
2. Memberi pendedahan kepada guru bukan opsyen
Program terancang melibatkan panitia dan guru mata pelajaran

Bil

Pelan
Taktikal
(Program)

Tanggungjawab

Tempoh

Kos

Output/hasil

KPI

Pelan
Kontigensi

1.

Kursus
dalaman bagi
guru bukan
opsyen

Ketua Panitia

Januari Jun

RM 200.00

Guru yakin dan


berkemahiran
dalam P&P

Guru mahir
mengendalikan
praktikal kemahiran

Kelas teori dan


tayangan video

2.

Pengenalan
kepada
perlaksanaan
SEGAK

RM 50.00

Guru mampu
mengendalikan
penilaian SEGAK
dengan baik

Perlaksanaan
SEGAK berjalan
dengan lancar dan
mengikut prosedur
yang ditetapkan
kementerian

Buku manual
pelaksanaan
SEGAK

Output/hasil

KPI

Pelan
Kontigensi

Guru yakin dan


berkemahiran
dalam P&P

Guru mahir
mengendalikan
praktikal kemahiran

Matlamat
Objektif
Strategi

:
:
:

Ketua Panitia

Januari

Catatan

Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia


Menilai kemahiran guru dalam P&P praktikal padang
Program terancang melibatkan panitia dan guru mata pelajaran

Bil

Pelan
Taktikal
(Program)

Tanggungjawab

Tempoh

1.

Pencerapan
berkala

Ketua panitia

Januari
Ogos

Kos

Catatan

PELAN OPERASI
PANITIA
PENDIDIKAN JASMANI & PENDIDIKAN KESIHATAN
Nama Program
Matlamat:
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
Langkah
1
2
3
4

:
:
:
:
:
:

Program Latihan di Sebelah Petang


Meningkatkat tahap penguasaan teori dan kemahiran asas permainan
Meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan dalaman dari segi kualiti dan kuantiti
Januari hingga Jun
Murid Tahun 3 hingga 6
RM 500.00
Proses Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Perlantikan Jawatankuasa
semasa mesyuarat panitia

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Sekali

Taklimat kepada pelajar


Mempromosikan program
- surat pemberitahuan kepada
ibu bapa/ penjaga

Guru Mata Pelajaran

Sekali

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Seminggu

Menghadiri program
Penilaian/Post Mortem

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Murid
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Status/Pelan
Kontigensi

1 jam
2 kali dalam seminggu
Selepas setiap aktiviti
dilaksanakan

Nama Program
Matlamat:
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
Langkah

:
:
:
:
:
:

Ceramah, Motivasi & Pameran Kesihatan


Meningkatkat tahap penguasaan pengetahuan dalam kesihatan diri dan persekitaran
Menyemai kesedaran tentang isu-isu berkaitan dengan kesihatan diri dan persekitaran
Mac hingga Ogos
Murid Tahun 1 hingga 6
RM 500.00
Proses Kerja

Perlantikan Jawatankuasa
dalam mesyuarat khas

Taklimat kepada pelajar

Mempromosikan program
- surat pemberitahuan kepada
ibu bapa/ penjaga
- surat jemputan kepada
penceramah dan agensi
yang berkaitan

Menghadiri program

Penilaian/Post Mortem

Tanggungjawab
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Guru Kesihatan
Kaunselor
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Pelajar
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Guru Kesihatan
Kaunselor

Tempoh

Status/Pelan
Kontigensi

Sekali
Sekali

Seminggu

4 jam
Selepas setiap aktiviti
dilaksanakan

Nama Program
Matlamat:
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
Langkah

:
:
:
:
:
:

Mengadakan Ruangan/ Sudut Khas Berkaitan Dengan PJPK


Meningkatkat tahap penguasaan pengetahuan dalam kesihatan diri dan persekitaran
Memberi kesedaran dan motivasi dalam penjagaan diri dan persekitaran
Sepanjang tahun
Murid Tahun 1 hingga 6
RM 200.00
Proses Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Perlantikan Jawatankuasa
dalam mesyuarat khas

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Sekali

Taklimat kepada pelajar

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Sekali

Mempromosikan program
- pemberitahuan kepada
pelajar

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Sekali

Melaksanakan program

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Pelajar

Sepanjang tahun

Penilaian/Post Mortem

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Selepas setiap aktiviti


dilaksanakan

Status/Pelan
Kontigensi

Nama Program
Matlamat:
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
Langkah
1
2
3
4

:
:
:
:
:
:

Mengemaskini dan Menyusun Fail


Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia
Memudahkan maklumat diperolehi dengan cepat dan terkini
Januari hingga Disember
Ketua Panitia dan Guru Matapelajaran
RM 50.00
Proses Kerja

Tanggungjawab

Tempoh

Perlantikan Jawatankuasa
dalam mesyuarat khas

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Sekali

Taklimat kepada Guru


Matapelajaran
Mempromosikan program
- surat perlantikan kepada guru
yang berkenaan

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Sekali

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Sekali

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Selepas setiap aktiviti


dilaksanakan

Penilaian/Post Mortem

Status/Pelan
Kontigensi

Nama Program
Matlamat:
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
Langkah
1
2
3
4
5

:
:
:
:
:
:

Kursus Dalaman bagi Guru Bukan Opsyen


Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia
Memberi pendedahan kepada guru bukan opsyen
Januari hingga Jun
Guru Matapelajaran bukan opsyen
RM 200.00
Proses Kerja

Perlantikan Jawatankuasa
dalam mesyuarat khas
Taklimat kepada guru
Mempromosikan program
- surat pemberitahuan kepada
guru berkenaan
Menghadiri program
Penilaian/Post Mortem

Tanggungjawab

Tempoh

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Sekali

Ketua Panitia

Sekali

Ketua Panitia

Seminggu

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Status/Pelan
Kontigensi

4 jam
Selepas setiap aktiviti
dilaksanakan

Nama Program
Matlamat:
Objektif

:
:
:

Tempoh
Sasaran
Kos

:
:
:

Langkah
1
2
3
4
5

Kursus Pengenalan Kepada Perlaksanaan Program SEGAK


Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia
Guru mampu mengendalikan penilaian SEGAK mengikut prosedur yang telah ditetapkan oleh
pihak Kementerian
Januari
Guru Matapelajaran
RM 50.00
Proses Kerja

Perlantikan Jawatankuasa
dalam mesyuarat khas
Taklimat kepada guru
Mempromosikan program
- surat pemberitahuan kepada
guru berkenaan
Menghadiri program
Penilaian/Post Mortem

Tanggungjawab

Tempoh

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Sekali

Ketua Panitia

Sekali

Ketua Panitia

Seminggu

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran
Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Status/Pelan
Kontigensi

4 jam
Selepas setiap aktiviti
dilaksanakan

Nama Program
Matlamat:
Objektif
Tempoh
Sasaran
Kos
Langkah

:
:
:
:
:
:

Pencerapan Berkala
Meningkatkan kecekapan pengurusan panitia
Guru yakin dan berkemahiran dalam P&P
Januari hingga Ogos
Guru Matapelajaran

Proses Kerja

Pemberitahuan tarikh- tarikh


pencerapan kepada guru
matapelajaran

pencerapan

Penilaian/Post Mortem

Tanggungjawab

Tempoh

Ketua Panitia
Guru Mata Pelajaran

Sekali

Ketua Panitia
Ketua Panitia

Status/Pelan
Kontigensi

2 kali
Selepas semua
pencerapan
dilaksanakan

10

PELAN TINDAKAN
BIL

AKTIVITI

DIS

JAN

FEB

MAC

APR

MEI

JUN

JUL

OGS

SEP

OKT

NOV

Latihan permainan di sebelah petang

Ceramah Motivasi & Pameran Kesihatan

Ruangan/ sudut khas yang berkaitan dengan PJPK

Mengemaskini dan menyusun fail

Kursus dalaman bagi guru bukan opsyen

Pengenalan kepada perlaksanaan SEGAK

Pencerapan berkala

11

CARTA GANTT

BIL

AKTIVITI

Latihan permainan
di sebelah petang

Ceramah Motivasi
& Pameran
Kesihatan
Ruangan/ sudut
khas yang
berkaitan dengan
PJPK

JAN
/

MAC

FEB
/

APR
/

MEI
/

JUN
/

JUL

Kursus dalaman
bagi guru bukan
opsyen

Pengenalan
kepada
perlaksanaan
SEGAK

NOV

Nota

OKT

Mengemaskini dan
menyusun fail

Pencerapan
Berkala

SEP

OGS

( ) Aktiviti selesai dijalankan

12